Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Lớp 4

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Phạm Anh Dũng
Người gửi: pham anh dung
Ngày gửi: 18h:58' 04-11-2010
Dung lượng: 48.5 KB
Số lượt tải: 56
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN ĐÔNG HƯNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
----------------
SỐ: 147/CV-PGDĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------***--------
Đông Hưng, ngày 22 tháng 10 năm 2010


Kính gửi: Ông (bà) Hiệu trưởng các trường Tiểu học trong huyện.

- Thực hiện công văn số 450/GDĐT – STB ngày 09/8/2010 của Sở GD - ĐT Thái Bình về việc phát hành sách Giáo dục kỹ năng sống trong trường PT năm học 2010-2011; Để thống nhất trong việc nghiên cứu và giảng dạy của giáo viên trong việc triển khai giáo dục kỹ năng sống trong các nhà trường, Phòng GD - ĐT đề nghị các trường triển khai đặt mua bộ sách Giáo dục kỹ năng sống trong các môn học ở Tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 theo số giáo viên của đơn vị;
- Thực hiện công văn số 606/GDĐT – STB ngày 15/10/2010 của Sở GD - ĐT Thái Bình về việc phát hành bộ sách Tự luyện Violympic, Tự luyện Olympic Tiếng Anh trên internet dành cho học sinh phổ thông, Để đảm bảo cho giáo viên, học sinh có sách nghiên cứu, học tập và tham gia cuộc thi đạt kết quả cao, Phòng GD - ĐT đề nghị các trường thông báo rộng rãi và hướng dẫn giáo viên, học sinh đăng ký mua các bộ sách nói trên.
Các trường đăng ký số lượng sách cần mua theo mẫu đính kèm và gửi qua địa chỉ Email thdonghung@thaibinh.edu.vn trước ngày 27/10/2010
Nhận công văn, yêu cầu ông (bà) Hiệu trưởng các trường triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
Như kính gửi
Lưu VT; GD-ĐT
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
TRƯỞNG PHÒNG


(ĐÃ KÝ)


PHÍ TRỌNG QUANG


BẢN ĐĂNG KÝ MUA TÀI LIỆU
Trường tiểu học……………………………………………………………….

Stt
Tên sách
Giá tiền
Số lượng đặt

1
Giáo dục kỹ năng sống trong các môn học ở Tiểu học lớp 1
24.000


2
Giáo dục kỹ năng sống trong các môn học ở Tiểu học lớp 2
27.000


3
Giáo dục kỹ năng sống trong các môn học ở Tiểu học lớp 3
25.000


4
Giáo dục kỹ năng sống trong các môn học ở Tiểu học lớp 4
25.000


5
Giáo dục kỹ năng sống trong các môn học ở Tiểu học lớp 5
24.000


6
Tự luyện Violympic lớp 1 tập 1
10.000


7
Tự luyện Violympic lớp 1 tập 2
10.000


8
Tự luyện Violympic lớp 2 tập 1
10.000


9
Tự luyện Violympic lớp 2 tập 2
10.000


10
Tự luyện Violympic lớp 3 tập 1
10.000


11
Tự luyện Violympic lớp 3 tập 2
10.000


12
Tự luyện Violympic lớp 4 tập 1
10.000


13
Tự luyện Violympic lớp 4 tập 2
10.000


14
Tự luyện Violympic lớp 5 tập 1
10.000


15
Tự luyện Violympic lớp 5 tập 2
10.000


16
Tự luyện Olympic Tiếng Anh lớp 3 tập 1
10.000


17
Tự luyện Olympic Tiếng Anh lớp 3 tập 2
10.000


18
Tự luyện Olympic Tiếng Anh lớp 4 tập 1
10.000


19
Tự luyện Olympic Tiếng Anh lớp 4 tập 2
10.000


20
Tự luyện Olympic Tiếng Anh lớp 5 tập 1
10.000


21
Tự luyện Olympic Tiếng Anh lớp 5 tập 2
10.000


Đông Hưng, ngày ….tháng ….năm ….2010
Người đăng ký

 
Gửi ý kiến