Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bai 14 ôn tâp LSTG cân đai

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Tung
Ngày gửi: 15h:28' 30-10-2010
Dung lượng: 57.5 KB
Số lượt tải: 92
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn :31/10/2010
Ngày soạn: 02/11/2010 Tiết 23 Bài 14
ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI
(GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917)
I. MỤC TIÊU : HS nắm được
1. Kiến thức :
- Củng cố ,hệ thống hóa những sự nội dung đã học về tiến trình lịch sử thế giới cận đại và những nội dung chính của thời kỳ này
2. Kỉ năng :
- Tổng hợp kiến thức ,ghi nhớ sự kiện. Tường thuật có sử dụng bản đồ ,sơ đồ
3. Thái độ :
- Nhận thức đúng về vai trò của quần chúng trong lịch sử
- Căm ghét bóc lột ,lên án chiến tranh ,yêu chuộng hòa bình
II. CHUẨN BỊ :
- Bảng thống kê các sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại
- Bản đồ CNTB giữa thế kỉ XVI đến năm 1914, Bản đồ Đông Nam Á, Bản đồ Chiến tranh thế giới I , Tranh ảnh ,tư liệu lịch sử , Đèn chiếu
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
1. Kiểm tra :
- Trình bày nguyên nhân nổ ra chiến tranh thế giới I?
- Nêu những nét chính các giai đoạn của chiến tranh ?
-Tính chất ,hậu quả của chiến tranh ? Nêu cảm nghĩ của mình về chiến tranh ?
3. Bài mới : Gv nêu yêu cầu tiết học
Mục I. NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ CHÍNH
1. Kiến thức : Nắm vững những sự kiện lịch sử chính
2. Kỉ năng : Lập bảng thống kê, niên biểu
3. Thái độ : Nhận thúc đúng quy luật phát triển của lịch sử
Hoạt động của GV& HS
Nội dung cần đạt

- GV thiệu bảng thống kê ( theo mẫu trong SGK)
- GV tổ chức HS hoạt động nhóm
HS các nhóm thảo luận và trình bày kết quả
HS nhận xét
GV tổng kết
GV: Hãy chọn 5 sự kiện tiêu biểu của lịch sử thế giới cận đại ? Giải thích vì sao lại chọn các sự kiện đó ?
HS lựa chọn
HS khác nhận xét hoặc đưa ra 5 sự kiện khác
GV nhận xét ghi điểm

I. NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ CHÍNH
Thời gian
Sự kiện
Kết quả

8/1566
Cách mạng Hà Lan
Lật đổ ách thống trị của thực dân Tây Ban Nha

11/11/1918
Đức đầu hàng không điều kiện
Chiến tranh thế giới I kết thúc


Mục II. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU
1. Kiến thức : Nắm vững những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới cận đại
2. Kỉ năng : Tường thuật có sử dụng bản đồ ,sơ đồ
3. Thái độ :- Nhận thức đúng về vai trò của quần chúng trong lịch sử

Hoạt động của GV& HS
Nội dung cần đạt

GV:Lịch sử thế giới cận đại bao gồm những nội dung cơ bản nào?
HS: Lịch sử thế giới cận đại bao gồm những nội dung cơ bản sau
-Sự thắng lợi của cách mạng tư sản và sự phát triển của CNTB qua các cuộc cách mạng công nghiệp
- Sự phát triển của phong trào công nhân quốc tế
- Sự xâm lược của chủ nghĩa đế quốc và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc
GV dùng bản đồ “CNTB giữa thế kỉ XVI đến năm 1914 “, tranh ảnh … yêu cầu HS trình bày các nội dung


II. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU
Lịch sử thế giới cận đại bao gồm những nội dung cơ bản sau :
-Sự ra đời , phát triển của nền sản suất mới – TBCN; mâu thuẫn giữa chế độ phong kiến với tư sản và các tầng lớp nhân dân ngày càng gay gắt --> cách mạng tư sản bùng nổ.
- Từ những cuộc CMTS đầu tiên đến những cuộc CMTS thế kỷ XIX tuy diễn ra dưới những hình thức khá nhau, kết quả không giống nhau, song đều đạt mục tiêu chung là CNTB thắng lợi trên phạm vi thế giới , một số nước phát triển kinh tế , chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc .
- Sự xâm lược của thực dân phương Tây đối với các nước phương Đông.
- Hậu quả của sự thống trị của chế độ thực dân rất nặng nề và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc diễn ra sôi nổi.
- Cuộc đấu tranh của công nhân ở các nước tư bản ngày càng mạnh mẽ. CNXH khoa học ra đời. Các tổ chức quốc tế của công nhân được thành lập.
- Những thành tựu về kỉ thuật ,khoa học và văn học nghệ thuật
- Chiến tranh thế giới thứ nhất ( 1914 – 1918)


Mục III .BÀI TẬP THỰC HÀNH
Bài tập 4: Sắp xếp các nhân vật sau đây cho phù hợp với từng
No_avatar

ko co mot chu nao de coi lam bai on tap can dai het

 

 
Gửi ý kiến