Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KẾ HOẠCH PHỤ ĐAO HS YẾU KÉM

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đào Bằng
Ngày gửi: 22h:24' 29-10-2010
Dung lượng: 156.0 KB
Số lượt tải: 272
Số lượt thích: 0 người
Phòng giáo dục và Đào tạo
Huyện Nga Sơn
Trường THCS Nga hải
: /QĐ -
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nga Hải, ngày 10 tháng 9 năm 2010


Quyết định
V/v ban hành Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém
Năm học 2010 – 2011
Hiệu trưởng trường THCS Nga Hải

- Căn cứ Luật Giáo dục 2005;
- Căn cứ Điều lệ trường Trung học cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ - BGD&ĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Căn cứ vào nhiệm vụ giáo dục được giao của trường THCS Nga Hải;
- Căn cứ Nghị quyết Hội nghị cán bộ giáo viên trường THCS Nga Hải năm học 2010-2011;
- Theo đề nghị của Hội đồng giáo dục,
Quyết định

Điều 1. Phê duyệt và ban hành "Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém năm học 2010 - 2011" kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Giao cho bộ phận chuyên môn và các tổ chuyên môn chỉ đạo thực hiện để hoàn thành xuất sắc kế hoạch.
Điều 3. Toàn thể cán bộ giáo viên, các Tổ chuyên môn, bộ phận Tài vụ và học sinh trường THCS Nga Hải có trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Hiệu trưởngThịnh Văn Bạch
Phòng giáo dục và Đào tạo
Huyện Nga Sơn
Trường THCS Nga hải
: /QĐ -
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nga Hải, ngày 10 tháng 9 năm 2010


Quyết định
V/v phân công giáo viên dạy phụ đạo học sinh yếu kém
Năm học 2010 – 2011
Hiệu trưởng trường THCS Nga Hải

- Căn cứ Luật Giáo dục 2005;
- Căn cứ Điều lệ trường Trung học cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ - BGD&ĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Căn cứ vào nhiệm vụ giáo dục được giao của trường THCS Nga Hải; Nghị quyết Hội nghị cán bộ giáo viên trường THCS Nga Hải năm học 2010-2011;
- Theo đề nghị của Hội đồng giáo dục,
Quyết định

Điều 1. Phân công cho những Ông ( Bà ) có tên sau và dạy các môn, khối lớp kèm theo tham gia dạy phụ đạo học sinh yếu kém năm học 2010 - 2011:

1
Nguyễn Thị Lệ Hằng
Môn Văn
Lớp 6

2
Trần Thị Huyền
Môn Văn
Lớp 7

3
Mai Thị Thắm
Môn Văn
Lớp 8

4
Mai Thị Hồng
Môn Văn
Lớp 9

5
Nguyễn Văn Thao
Môn Toán
Lớp 6

6
Mai Thị Nhạn
Môn Toán
Lớp 7

7
Mai Thị Nga
Môn Toán
Lớp 8

8
Mai Thị Rin
Môn Toán
Lớp 9

9
Nguyễn Bá Phong
Môn Hoá
Lớp 8,9

10
Lê Văn Hùng
Môn Lý
Lớp 8,9

11
Nguyễn Thị Quyên
Môn T.Anh
Lớp 6,7

12
Phạm Thị Liên
Môn T.Anh
Lớp 8,9


Điều 2.
 
Gửi ý kiến