Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề kiểm tra TV 9 tiết 74 ( Ma trận- Đáp án)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Thị An (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:44' 29-10-2010
Dung lượng: 57.0 KB
Số lượt tải: 1820
Số lượt thích: 0 người
Ngày tháng năm 2010
Trường THCS Nguyễn Du
Tên:
Lớp:

KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn : TIẾNG VIỆT

Điểm:

I.Trắc nghiệm: ( 4 đ) Mỗi câu trả lời đúng (0,5đ)
1.Phương châm về lượng là:
A. Khi giao tiếp, cần nói cho có nội dung; nội dung của lời nói phải đáp ứng yêu cầu của cuộc giao tiếp, không thiếu , không thừa.
B.Khi giao tiếp đừng nói những điều mà mình không tin là đúng hay không có bằng chứng xác
thực.
C. Khi giao tiếp, cần nói đúng vào đề tài giao tiếp, tránh nói lạc đề.
D. Khi giao tiếp cần tế nhị và tôn trọng người khác.
2. Có mấy cách dẫn lời nói hay ý nghĩ của một người, một nhân vật?
A. Một B. Hai C. Ba D. Bốn
3. “Tuyệt”nghĩa là dứt, không còn gì:
A. Tuyệt mật B. Tuyệt tác C. Tuyệt trần D. Tuyệt giao
4.Trong những tổ hợp từ sau đây tổ hợp từ nào là tục ngữ:
A. Tấc đất, tấc vàng B.Cá chậu, chim lồng C. Ếch ngồi đáy giếng D. Trông gà hóa cuốc
5.Chọn quan niệm đúng trong những quan niệm sau:
A. Từ Hán Việt chiếm một tỉ lệ không đáng kể trong vốn từ tiếng Việt
B. Từ Hán Việt là bộ phận quan trọng của lớp từ mượn gốc Hán
C. Từ Hán Việt không phải là bộ phận của vốn từ tiếng Việt
D. Dùng nhiều từ Hán Việt là việc làm cần phê phán
6. Hai câu thơ sau đây tác giả đã sử dụng phép tu từ gì?(0,5)
Mặt trời xuống biển như hòn lửa
Sóng đã cài then đêm sập cửa.( Đoàn thuyền đánh cá- Huy Cận)
A. So sánh, ẩn dụ B. Nhân hóa, ẩn dụ. C. So sánh, nhân hóa. D. So sánh, hoán dụ.
7.Trong câu thơ sau Phạm Tiến Duật đã sử dụng biện pháp tu từ gì?
“Chỉ cần trong xe có một trái tim”
A. Ẩn dụ B. Hoán dụ C. Nói quá D.Nhân hóa
8. Từ nào dưới đây là từ tượng hình:
A. Mảnh khảnh B. Thì thầm C. Thánh thót D. Ha hả
II. Tự luận: ( 6đ)
“ Gần miền có một mụ nào
Đưa người viễn khách tìm vào vấn danh
Hỏi tên rằng : “ Mã Giám Sinh”
Hỏi quê, rằng: “ Huyện Lâm Thanh cũng gần”
Trong đoạn thơ trên, những câu nào sử dụng lời dẫn trực tiếp? Nhờ dấu hiệu nào mà em biết được
đó là lời dẫn trực tiếp? ( 1đ).
2.Vận dụng kiến thức đã học về một số phép tu từ từ vựng để phân tích nét nghệ thuật độc đáo trong những câu thơ sau:
Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm
Nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi
Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui
Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ
Ôi kỳ lạ và thiêng liêng – bếp lửa! (3đ)
3.Cho biết cách nói nào sau đây có sử dụng phép nói quá? (1đ)
Chưa ăn đã hết, , không một ai có mặt, sợ vãi mồ hôi, đứt từng khúc ruột
4. Viết một đọan văn ngắn từ 5-7câu có sử dụng phương châm hội thoại. Cho biết đó là phương châm hội thoại nào.(1đ)

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG VIỆT LỚP 9 ( Tiết 74)
NỘI DUNG

Nhận biết

Thông hiểu
Vận dụng

Tổng
Thấp
CaoTN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TLPhương châm hội thoại
C1


C4
1,5


Cách dẫn trực tiếp, cách dẫn gián tiếp
C2


C1
1,5


Tổng kết về từ vựng
C3
C5

C6 C7 C8 C4
C3

C2


5đ
1
0,5
0,5

tc
Số câu
4

4
2

1

1
12


Số điểm
2

2
2

3

1ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM
TRẮC NGHIỆM: 4Đ Mỗi câu đúng 0,5đ

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

P.ánđúng
A
B
D
A
B
C
B
A 
Gửi ý kiến