Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

báo cáo tham luận phổ cập THCS

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nnguyen Hong Tinh (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:25' 27-10-2010
Dung lượng: 8.7 KB
Số lượt tải: 671
Số lượt thích: 0 người
UBND XÃ BHALÊÊ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bhalêê, ngày …. tháng 10 năm 2010

BÁO CÁO THAM LUẬN CÔNG TÁC PHỔ CẬP THCS GIAI ĐOẠN 2003-2010
I/ Đặc điêm chung:
Bhalêê là xã vùng thấp của huyện Tây Giang , có con đường Hồ Chí Minh huyền thoại đi qua. Địa phương có đa số là dân tộc Cơtu sinh sống.Tuy là vùng thấp của huyện nhưng đời sống nhân dân còn thiếu thốn, trình độ dân trí thấp.
- Thực hiện Nghị quyết 41/QH 10 của Quốc Hội khoá X, Chỉ thị số 61 /CT-TW của Bộ Chính trị ngày 29/12/2000 và Nghị định số 88 /NĐ-CP ngày 22/11/2001 của Chính phủ về thực hiện mục tiêu phổ cập Giáo dục THCS, Nghị quyết số 50/2000/NĐ-HĐND ngày 25/5/2002 của HĐND tỉnh, Quyết định số 52/2002/QĐ-UB ngày 09/9/2002 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành kế hoạch thực hiện các mục tiêu phổ cập giáo dục trung học cơ sở (PCGDTHCS )
- Trên cơ sở đó Đảng uỷ, HĐND xã đã có Nghị quyết về thực hiện PCTHCS, UBND xã đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ, HĐND về nhiệm vụ PCTHCS đến năm 2007 và năm 2010.
1. Thuận lợi :
- Công tác PCGD THCS là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, được đề ra tại nhiều Nghị quyết của các cấp từ Trung ương đến địa phương.
- Công tác vận động trẻ đúng 6 tuổi vào lớp 1 đạt tỷ lệ 100%
- Sự quan tâm lãnh chỉ đạo của các cấp được thường xuyên.
- Công tác phối kết hợp giữa nhà trường và chính quyền địa phương chặt chẽ.
- Tổ chức thành công Đại hội Giáo dục nhiệm kỳ 2007- 2011.
- Tích cực trong công tác vận động học sinh ra lớp, duy trì được số lượng học sinh các lớp Chính quy, vận động số học sinh ra học các lớp bổ túc.
- Cơ sở vật chất các trường THCS từng bước được kiên cố hoá, các trang thiết bị được cung ứng đầy đủ cho việc dạy và học.
- Sự nổ lực của đội ngũ giáo viên của nhà trường trong việc vận động trẻ ra lớp và thực hiện giảng dạy đảm bảo
2. Khó khăn :
- Do địa bàn là núi cao nhiều đồi dốc, nhà xa trường nên việc đi lại của học sinh còn khó khăn.
- Số học sinh vận động chưa ra lớp ở các lớp bổ túc còn chiếm tỷ lệ cao.
- Số trẻ trong độ tuổi ngoài nhà trường còn nhiều.
II Các biện pháp đã thực hiện trong công tác phổ cập.
- Ban chỉ đạo PCGD-CMC xã luôn được kiện toàn hằng năm , phân công trách nhiệm cho mỗi thành viên phu trách các thôn.
- Thành lập tổ giúp việc thường xuyên kiểm tra tư vấn việc thực hiện hồ sơ PCTHCS.
-Triển khai thực hiện tốt chương trình hành động BCĐ PC xã Bhalêê về công tác PCGDTH-Đ ĐT và PCGD THCS .
- Ban chỉ đạo phổ cập xã đã tổ chức họp để đánh giá ,kiểm điểm lại tình hình học sinh theo học các lớp bổ túc THCS sau mỗi đợt ,tìm ra những biện pháp vận động các đối tượng trong diện PCGD THCS ra lớp
- Quản lí chặt chẽ số trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn.
- Chỉ đạo các đợn vị nhà trường trong địa bàn xã vê nâng cao chất lương giảng dạy . Hàng năm 100% học sinh lớp 5 HTCTTH vào học lớp 6 , tuyên truyền vận động học sinh ra lớp nhằm tuyệt đối không để có số lượng học sinh trong độ tuổi còn ở ngoài nhà trường.
- Chỉ đạo các trường trên địa bàn điều tra từng hộ gia đình với tính chính xác cao.
- Chỉ đạo các ban ngành đoàn thể xã tích cực trong công tác phối hợp thực hiện công tác giáo dục tại địa phương.
- Chỉ đạo hội khuyến học xã thường xuyên động viên hoc sinh khó khăn vượt khó hoc giỏi.
III . Kết quả thực hiện phổ cập:
- Năm 2008 và 2009 ,được công nhận đạt chuẩn phổ cập THCS. Năm 2010 đang đề nghị công nhận đạt chuẩn PCTHCS.
Đánh giá theo tiêu chuẩn QĐ 26/2001/BGD-ĐT ngày 5/07/2001:
Năm 2008: Đạt
*Tiêu chuẩn 1a :
- Đơn vị duy trì được chuẩn Quốc gia về phổ cập GDTH-CMC năm 2008
*Tiêu chuẩn 1b :
-Tổng số trẻ 11-14 tuổi PPC : 319 Trong đó :
+Đã hòan thành CTTH : 301 Tỷ lệ : 94,3%
+Đang học trong nhà trường tiểu học : 18 Tỷ lệ : 5,6%
+Ngoài nhà trường tiểu học
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓