Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

SKKN_Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Hải (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:42' 26-12-2008
Dung lượng: 18.3 MB
Số lượt tải: 695
Số lượt thích: 0 người
MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO
ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM Ở TỔ CHUYÊN MÔN 4+5

PHỔNG LÁI, THÁNG 10 NĂM 2007


A – PHẦN MỞ ĐẦU
I – Lý do chọn đề tài
Điều 14, Điều lệ Trường Tiểu học (2007) đã quy định: “Học sinh được tổ chức theo lớp học. Lớp học có lớp trưởng, lớp phó do tập thể học sinh bầu ra hoặc do giáo viên chủ nhiệm chỉ định luân phiên; Mỗi lớp học có một giáo viên chủ nhiệm phụ trách giảng dạy một hoặc nhiều môn học; Mỗi lớp học được chia thành nhiều tổ học sinh, mỗi tổ có tổ trưởng, tổ phó do học sinh trong tổ bầu ra hoặc do giáo viên chủ nhiệm chỉ định luân phiên trong năm học...”.
Trong các trường tiểu học nói chung, giáo viên dạy văn hoá (nhiều môn) thường kiêm luôn làm giáo viên chủ nhiệm, vì vậy giáo viên chủ nhiệm lớp có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giáo dục tri thức và nhân cách cho học sinh. Tuy nhiên trong những năm gần đây, về lý luận cũng như trên thực tế chưa có những nghiên cứu cụ thể, đầy đủ và đổi mới để tạo ra sự định hướng thống nhất trong chỉ đạo và thực hiện cho công tác chủ nhiệm ở trường tiểu học. Bên cạnh đó, công tác chủ nhiệm phần nào bị sao nhãng, bị “lạc hậu hoá” do các giáo viên và các tập thể nhà trường tập trung vào công tác đổi mới chương trình, đổi mới phương pháp và hình thức dạy-học. Ngoài ra, ở bậc tiểu học, việc làm công tác chủ nhiệm của các giáo viên văn hoá gần như là đương nhiên, không được tính theo tiết (để có chế độ, chính sách thoả đáng) như các giáo viên tiểu học khác (VD: giáo viên chuyên một môn: Âm nhạc - Mĩ thuật - Thể dục, giáo viên Đoàn - Đội, giáo viên dự trữ...) hoặc như giáo viên trung học cơ sở. Từ đó làm cho hiệu quả của công tác chủ nhiệm, cũng như hiệu quả của quá trình giáo dục toàn diện học sinh trong nhà trường tiểu học chưa đạt được theo yêu cầu.
Ở các trường học vùng dân tộc thiểu số, các em học sinh thường rụt rè, nhút nhát, ngại giao tiếp, khả năng Tiếng Viết hạn chế... thì công tác chủ nhiệm lại càng được đặt lên hàng đầu. Đơn giản là vì: thầy cô có hiểu được các em, có gần gũi với các em, có phối hợp được các lực lượng giáo dục khác... mới dạy tốt và đánh giá chính xác được từng đối tượng học sinh cụ thể.
Trước thực tế trên đây, tôi chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm mang tên “Một số biện pháp chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm ở Tổ chuyên môn khối 4+5 - Trường Tiểu học Phổng Lái ”.

II – Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu, xác định chức năng, nhiệm vụ cụ thể của người giáo viên chủ nhiệm; đồng thời thống nhất các biện pháp chỉ đạo của nhà trường trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm, đáp ứng được yêu cầu giáo dục toàn diện học sinh trong giai đoạn mới.
III - Đối tượng nghiên cứu
Chức năng, nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm lớp; đổi mới nội dung công tác chủ nhiệm lớp; các biện pháp chỉ đạo của nhà trường.
IV – Khách thể và địa bàn nghiên cứu:
1. Khách thể:
-Giáo viên: 04 GV trực tiếp đứng lớp khối 4+5.
-Học sinh: 76 HS khối lớp 4+5.
2. Địa bàn nghiên cứu:
-Trường tiểu học Phổng Lái – Thuận Châu – Sơn La
V – Nhiệm vụ nghiên cứu:
1. Xây dựng cơ sở lý thuyết:
-Xác định chức năng, nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm lớp; nội dung công tác chủ nhiệm lớp; các biện pháp chỉ đạo của nhà trường.
-Nghiên cứu các tài liệu về Quản lý trường tiểu học, các Giáo trình đào tạo giáo viên tiểu học bậc Đại học các môn: Giáo dục học - Tâm lý học - Nghiên cứu khoa học : đọc - phân tích- tổng hợp…xử lý thông tin để làm cơ sở lý luận cho đề tài.
2. Nghiên cứu thực tiễn:
-Điều tra thực trạng công tác chủ nhiệm của giáo viên chủ nhiệm các lớp thuộc khối 4 và 5.
-Sử dụng các phương pháp thu thập và xử lý dữ kiện: phiếu trắc nghiệm, bút vấn, quan sát, phân tích nội dung, thang thái độ…
3. Đề xuất: Biện pháp chỉ đạo và một số nội dung đổi mới trong công tác chủ nhiệm của người giáo
Avatar
SKKN cong phu . Cong tac CN lop 4.5
 
Gửi ý kiến