Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bai 11: quang hop va nang suat cay trong

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Ngọc Đức
Ngày gửi: 14h:27' 25-10-2010
Dung lượng: 71.5 KB
Số lượt tải: 224
Số lượt thích: 0 người
Trường :………………… Ngày…….. tháng….. năm…..
Người soạn :........................... Tiết ……….. Lớp ………..

Bài 11: QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG
Mục tiêu
Kiến thức:
Học xong bài này HS phải:
- Phân tích được vai trò của quang hợp quyết định đến năng suất cây trồng.
- Trình bày các biện pháp khoa học, kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất cây trồng.
Kỹ năng:
- Rèn luyện kỹ năng quan sát tranh, hình để phát hiện kiến thức: phân tích, so sánh, khái quát.
Thái độ:
Cũng cố quan điểm thế giới quan duy vật biện chứng về quang hợp và năng suất cây trồng..
Giáo dục ý thức tìm hiểu và ứng dụng các biện pháp khoa học kĩ thuật trong sản xuất và tin tưởng vào triển vọng của năng suất cây trồng.
Trọng tâm
Biện pháp tăng nang8 suất cây trồng.
Phương pháp
Phương pháp đàm thoại kết hợp với phương pháp trực quan.
Thảo luận nhóm.
Phương tiện
Sử dụng sơ đồ H12.1 và 12.2
Phiếu học tập, bảng phụ.
Sách giáo khoa lớp 11cb
Các bước lên lớp
Ổn định tổ chức:2’
Kiểm tra bài củ: 8’
- Trình bày vai trò của ánh sáng và CO2 đối với quang hợp ở thực vật?
- Sự phụ thuộc của quang hợp vào nhiệt độ như thế nào? Vai trò của các nguyên tố khoáng trong quang hợp? ví dụ?
Giảng bài mới:
GV yêu cầu Hs nhắc lại bản chất và sản phẩm cuối cùng của quá trình quang hợp. Sau đó GV nhấn mạnh sản phẩm cuối cùng của quang hợp là chất hữu cơ. Trong sản xuất nông nghiệp làm gì để lượng chất hữu cơ ở cây xanh đạt cao nhất? Đó là nội dung của bài học hôm nay.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung

Hoạt động 1:tìm hiểu quang hợp quyết định năng suất cây trồng.
- GV nêu cho HS ví dụ về năng suất cây trồng: Trồng lúa → sau 1 vụ thu hoạch được 7tấn/ 1ha, trồng mì → sau 1 vụ thu hoạch được 4tấn/ 1ha.
- GV khẳng định: sản lượng thu được ở cây mì: 7tấn/ha (A) hay cây lúa: 4tấn/ ha (B) sau 1 vụ được gọi là năng suất cây trồng (NSCT)
( Năng suất đó phần lớn do đâu mà có?

Người ta chứng minh tổng số chất khô do quang hợp tạo ra chiếm 90%– 95% tổng lượng chất khô của thực vật.
( Vậy quang hợp có vai trò như thế nào đối với năng suất cây trồng?

Phân tích thành phần hóa học trong sản phẩm thu hoạch của cây trồng thu được các số liệu: C:45%, O:42%, H:6.5% chất khô; phần còn lại là các nguyên tố khoáng.
( Năng suất sinh học là gì?( Năng suất kinh tế là gì?VD.

- HS trả lời:( Phần lớn có được là nhờ vào quá trình quang hợp ở cây xanh.

( Quang hợp quyết định 90%– 95% NSCT, còn lại là các chất dinh dưỡng khoáng.
( Là tổng lượng chất khô tích luỹ được mỗi ngày trên một ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng của cây.

( Là một phần của năng suất SH - luợng chất khô tích luỹ trong các cơ quan có giá trị kinh tế như củ, quả, hạt, lá… của từng loại cây đối với con người.
I. Quang hợp quyết định năng suất cây trồng.

Quang hợp quyết định 90%– 95% NSCT, còn lại là các chất dinh dưỡng khoáng.
- Năng suất sinh học: Là tổng lượng chất khô tích luỹ được mỗi ngày trên một ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng của cây.
- Năng suất kịnh tế: Là một phần của năng suất SH - luợng chất khô tích luỹ trong các cơ quan (hạt, củ…) chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người và từng loài cây.


Hoạt động 2: tìm hiểu tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển quang hợp.
NSCT phụ thuộc phần lớn vào hiệu suất quá trình quang hợp. Mà quang hợp lại chịu ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp từ các nhân tố môi trường. Do đó có thể tăng NSCT thông qua việc điều tiết các nhân tố ảnh hưởng đến QH .
( Nêu các biện pháp nâng cao năng suất cây trồng thông qua điều
 
Gửi ý kiến