Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KHBM LỚP 8-Tạ Vũ An

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tạ Vũ An
Ngày gửi: 12h:04' 25-10-2010
Dung lượng: 201.5 KB
Số lượt tải: 87
Số lượt thích: 0 người
1
1+2


PHẦN A: LỊCH SỬ THẾ GIỚI
PHẦN:LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI
(TỪ GIỮA TK XVI ĐẾN 1917)
CHƯƠNG I: THỜI KỲ XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN (TỪ GIỮA TK XVI ĐẾN NỮA SAU TK XIX)
Bài1: Những cuộc Cách Mạng tư sản đầu tiên
Cách mạng Hà Lan: đây là cuộc CMTS đầu tiên trên thế giới, chống lại thực dân TBCN mở đường cho CNTB phát triển.
Cách mạng TS Anh: khắc sâu cho HS nhớ các giai đoạn của CM.
CMTS ko triệt để
Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ
- Diễn ra ngoài Châu Âu, sự tiến bộ của tuyên ngôn, hạn chế của hiến pháp, ý nghĩa lịch sử.- Đặt câu hỏi, giải thích, phân tích, so sánh, liên hệ thực tế.


- HS trình bày nguyên nhân CM bùng nổ, trình bày diễn biến rút ra tính chất-- Bản đồ thế giới
- Lược đồ một số nước Châu Âu.
- Lược đồ cuộc nội chiến Anh
- Tranh Sáclơ I bị xử tử.
- Lược đồ 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.
- Hình OaSinhTơn.
- Tìm thuật ngữ quý tộc mới.
- Lập niên biểu CMTS Anh?
- Lập niên biểu chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ?


- Mâu thuẫn giữa chế độ PK với sự phtriển của nền sx TBCN dẫn tới những cuộc CMTS: dầu tiên là CM Hà Lan, CM Anh, chtr giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

- CM Pháp 1789 là cuộc CMTS triệt để nhất, được Lênin đánh giá là cuộc “Đại CM Pháp”

CMTS lần lượt nổ ra ở nhiều nước Âu-Mĩ, đánh đổ chế độ PK và xác lập CNTB trên phạm vi TG
1 số nước chuyển sang gđoạn đế quốc CN

- Phtr CN, CNXHKH được hình thành. Tuyên ngôn của Đảng CS

2
3+4
Bài2:Cách mạng TS Pháp (1789 – 1794)
- Nước Pháp trước CM, khủng hoảng kinh tế, mâu thuẫn xã hội giữa ba đẳng cấp tăng lữ, quý tộc và đẳng cấp thứ ba.
- 14/7/1789 ngục Ba-xti bị hạ mở đầu cho thắng lợi.
- Sự phát triển của CM chuyên chính dân chủ CM Gia-Cô-Banh là đỉnh cao CM, ý nghĩ lịch sử CM.

- Đặt câu hỏi, giải thích, phân tích...HS tự ghi bài.
- Thảo luận.
- So sánh đẳng cấp và giai cấp.
- Miêu tả cuộc sống nông dân.

- Bức tranh nông dân Pháp, Vônte, RutXô...
- Tấn công pháo đài Ba-xti.
- Lược đồ các lực lượng phản động tấn công Pháp.
- Hình ảnh Rô-be-spi-e

Vẽ sơ đồ 3 đẳng cấp
Tăng lữ Quí tộc

Có mọi quyền
không đóng thuế
Đẳng cấp thứ 3 (ND, TS, Bình dân thành thị )
- Không có quyền.
- Đóng mọi thứ thuế.
- Lập niên biểu những sự kiện chính của CMTS Pháp
(1789-1794)


3
5+
6

Bài3:Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới.
- Cách mạng công nghiệp Anh, sự ra đời của máy móc thay thế tay chân, đặc biệt là Giêm-Oát phát minh ra máy hơi nước làm thay đổi bộ mặt kinh tế ở các nước Châu Âu.
- Hệ quả của CMCN: kinh tế, xã hội.
- CNTB xác lập trên phạm vi thế giới.
- Sự ra đời hàng loạt các nước TB, ảnh hưởng của CM tháng 2/ 1848 của Pháp, quá trình thống nhất Italia, Đức.- Đặt câu hỏi, giải thích, phân tích...
- HS tự ghi bài.
- So sánh (SXCN thời CTTC và SXCN bằng máy móc)
- Tường thuật buổi lễ khánh thành đường sắt.
- Thảo luận.- Ảnh Giêm-Oát, máy kéo sợi Gien-ni.
- Bản đồ thế giới để xác định các nước bị thực dân xâm luợc.
- Lược đồ Mỹ La Tinh.
- Lược đồ CM 1848 – 1849 ở Châu Âu.
- Tìm hiểu “CMCN”- Cho HS so sánh lược đồ nước Anh TK XVIII và TK XIX, nhận xét.
- Nhìn vào lược đồ các nước tr 24 SGK xác định thủ đô, tên nước?
- Dùng lược đồ thế giới đánh dấu các nuớc Châu Á, Châu Phi đã trở thành thuộc
 
Gửi ý kiến