Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ke hoach phu dfao HS yeu kem 2010-2011

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tạ Quang Hải
Ngày gửi: 23h:11' 16-10-2010
Dung lượng: 90.0 KB
Số lượt tải: 80
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD-ĐT PHÚ YÊN
TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG
((((((((((
Số: 52 /KH-PĐP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
((((((((((((
Tx Sông Cầu, ngày 08 tháng 9 năm 2010
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC DẠY PHỤ ĐẠO KHỐI 11, 12
HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2010-2011
 _________________________

- Thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 của Trường THPT Phan Đình Phùng.
- Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị .
Ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch phụ đạo học sinh yếu – kém cho học sinh Khối 11 và 12 năm học 2010-2011 như sau:
1. Các môn phụ đạo: Toán, Vật lý, Hóa học, Anh văn.
2. Đối tượng học phụ đạo: học sinh Khối 11 và 12 có Điểm TBCN (NH 2009-2010) các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Anh văn ≤ 4.5.
3. Giáo viên dạy phụ đạo: giáo viên dạy chính khoá ở lớp nào thì có trách nhiệm phụ đạo học sinh yếu kém bộ môn lớp đó. Trường hợp số lượng học sinh yếu kém ở các lớp quá ít, Ban giám hiệu nhà trường sẽ dồn thành 01 lớp và bố trí các giáo viên dạy chính khóa các lớp đó đảm nhiệm trên tinh thần tự thỏa thuận giữa các giáo viên về buổi dạy, nội dung lên lớp.
4. Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ Thứ 2 - Tuần 6 (ngày 20/09/2010)
5. Thời gian ra vào lớp: Từ 18g30 đến 20g00 (2 tiết).
6. Lịch dạy cụ thể:
KHỐI 11+12
THỨ 2
THỨ 3
THỨ 4
THỨ 5

TOÁN
VẬT LÝ
HÓA HỌC
ANH VĂN


7. Tổ chức thực hiện:
- Ban giám hiệu, CTCĐ, BTĐT: có trách nhiệm lên kế hoạch, lập danh sách học sinh phụ đạo, phân công cụ thể giáo viên giảng dạy, phân công kiểm tra, giám sát và giải quyết các công việc phát sinh trong các buổi học phụ đạo.


LỊCH GIÁM SÁT KIỂM TRA CỦA BAN GIÁM HIỆU
THỨ 2
THỨ 3
THỨ 4
THỨ 5

Đ/c Cúc
Đ/c Việt
Đ/c Long
Đ/c Vỹ


- Tổ trưởng chuyên môn: Tổ trưởng CM triển khai kế hoạch cụ thể đến giáo viên trong tổ về thời gian thực hiện, những kiến thức và kỹ năng cần phụ đạo cho học sinh ở từng Khối lớp, động viên giáo viên thực hiện tốt hoạt động này và có kế hoạch theo dõi, kiểm tra, báo cáo hằng tháng.
- Giáo viên giảng dạy:
+ Thực hiện lên lớp theo lịch phân công. Căn cứ vào chuẩn kiến thức và tùy theo tình hình thực tế của lớp, giáo viên có kế hoạch soạn nội dung phụ đạo phù hợp nhằm giúp học sinh lấy lại kiến thức căn bản của môn học, từng bước theo kịp chương trình học chính khóa.
+ Nhận danh sách lớp phụ đạo tại BCM (đ/c Việt), điểm danh học sinh ở từng buổi học và nộp lại cho BCM vào cuối đợt.
+ Nhắc nhở học sinh tắt quạt, điện sau mỗi buổi học.
- Giáo viên chủ nhiệm: Triển khai cụ thể kế hoạch này đến học sinh và nhắc nhở các em thực hiện theo kế hoạch.
- Bảo vệ:
+ Mở cổng cho học sinh vào sân trường trước mỗi buổi học.
+ Hướng dẫn học sinh sắp xếp xe đạp ở sân trường, ngay trước phòng học.
+ Đánh trống:
Bắt đầu buổi học lúc 18g30: 3 tiếng.
Hết giờ học lúc 20g00: 1 tiếng.
+ Đóng cổng sau khi đánh trống
+ Phối hợp cùng các đồng chí được phân công trực bảo vệ an ninh, trật tự và các vấn đề phát sinh trong buổi học.
- Học sinh:
+ Đi học đúng giờ (18g30 vào lớp).
+ Nghiêm túc trong các buổi học.
+ Có ý thức giữ gìn trật tự, an ninh trường học.8. Biên chế lớp học

Môn
Số lớp
TS
HS
Lớp
Số HS
Phòng
học
Gv giảng dạy


TOÁN 12


0383

12A5,12A6
12A10,12A11
10+4
3+6
P1
Lê Đình Bảo
Thân T Thu Hằng
12A3,12A4
14+17
P2
Nguyễn Khắc Miên

 
Gửi ý kiến