Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề cương tư tưởng HCM ( dành cho bí thư CB)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thanh Hải (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:53' 13-10-2010
Dung lượng: 13.1 KB
Số lượt tải: 66
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG KẾT
4 năm Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
 
I. Tình hình triển khai Cuộc vận động
            1. Kết quả triển khai thực hiện học tập Chủ đề cuộc vận động năm 2007, 2008, 2009, 2010 ở đơn vị (Theo mẫu phụ lục thống kê 1)
            2. Đánh giá kết quả tuyên truyền và thực hiện cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí (Theo mẫu phụ lục thống kê 3)
            3. Kết quả tổ chức hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác và gương tiêu biểu học tập làm theo; Hội nghị biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu; giao lưu, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm của các gương điển hình trong tích cực học tập, nỗ lực làm theo tấm gương đạo đức của Bác ở đơn vị gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn (Theo mẫu phụ lục thống kê 2)
II. Công tác phối hợp triển khai thực hiện:
            1. Kết quả phối hợp xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Cuộc vận động cho từng năm và 4 năm.
            - Việc thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng quy chế làm việc của Ban chỉ đạo ở đơn vị.
            - Đánh giá vai trò của công đoàn trong phối hợp xây dựng kế hoạch hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện cuộc vận động trong 4 năm qua.
            2. Đánh giá công tác phối hợp xây dựng mô hình, chọn tập thể, đơn vị điểm để triển khai nhân rộng.
            - Hình thức, phương pháp chọ và xây dựng tập thể, đơn vị làm điểm.
            - Việc xây dựng tiêu chí, chuẩn mực đạo đức của tập thể, đơn vị làm điểm, phân công thành viên phụ trách.
            - Đánh giá kết quả làm điểm, qua đó rút ra những mặt tích cực và mặt hạn chế trong thực hiện cuộc vận động.
            3. Đánh giá công tác phối hợp chỉ đạo kiểm tra thực hiện cuộc vận động ở đơn vị.
            - Kết quả giao ban định kỳ thực hiện cuộc vận động của Ban chỉ đạo; đánh giá vai trò, chất lượng của các cuộc giao ban trong chỉ đạo thực hiện ở đơn vị và cơ sở.
            - Kết quả công tác phối hợp kiểm tra, chỉ đạo thực hiện Chủ đề cuộc vận động tại các tập thể, đơn vị làm điểm, phát hiện nhân rộng cách làm tốt; vai trò của công đoàn và thành viên được phân công phụ trách theo dõi, hướng dẫn thực hiện cuộc vận động…
III. Đánh giá kết quả nỗ lực làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
            1. Kết quả nhận thức của cán bộ, đoàn viên, GV, NV và người lao động nhận thức sâu sắc và tâm đắc nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như thế nào?
            Đánh giá kết quả chuyển biến về tu dưỡng, rèn luyện học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
            2. Đánh giá kết quả phối hợp xây dựng chương trình hành động, thực hiện làm theo tấm gương đạo đức của Bác.
- Kết quả phối hợp xây dựng chuẩn mực đạo đức, chương trình tu dưỡng, rèn luyện, đăng ký làm theo tấm gương đạo đức của Bác của cán bộ, đoàn viên, GV, NV và người lao động ở đơn vị.
- Kết quả phối hợp thực hiện Chủ đề cuộc vận động, gắn với việc thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động cấp ủy cấp trên và của đơn vị.
3. Kết quả đạt được trong nỗ lực làm theo tấm gương đạo đức của Bác
- Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức công đoàn và cán bộ, đoàn viên, GV, NV và người lao động; về chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra giám sát…
- Về nâng cao chất lượng sinh hoạt và năng lực hoạt động của tổ chức công đoàn.
- Những kết quả thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí.
- Công tác kiểm tra, giám sát, đấu tranh phòng chống tham nhũng; thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thực hiện quy chế dân chủ, các phong trào văn hóa, xã hội ở đơn vị, cơ sở, địa phương…
IV. Đánh giá tổng quát những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm
            1. Đánh giá tổng quát những kết quả đạt được trên các lĩnh vực, qua 4 năm thực hiện cuộc vận động.
            2. Rút ra những hạn chế, khuyết
No_avatar
Đề cương báo cáo tổng kết TTHCM dành cho BT chi bộ đây (Hot)
No_avatar
Đề cương báo cáo tổng kết TTHCM dành cho BT chi bộ đây (Hot)
No_avatar
Đề cương báo cáo tổng kết TTHCM dành cho BT chi bộ đây (Hot)
 
Gửi ý kiến