Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

giao an daiso 8.doc

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tl Thanh Liem
Ngày gửi: 10h:43' 13-10-2010
Dung lượng: 1.8 MB
Số lượt tải: 89
Số lượt thích: 0 người


( Áùp dụng từ năm học 2006 – 2007)

Cả năm: 35 tuần x 4 tiết/ tuần = 140 tiết
Học kì I: 18 tuần x 4 tiết/ tuần = 72 tiết
Học kì II: 17 tuần x 4 tiết/ tuần= 68 tiết

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
HỌC KÌ I
ĐẠI SỐ:
Chương I: phép nhân và phép chia đa thức
Tiết 1: ( 1. Nhân đơn thức với đa thức
Tiết 2: ( 2. Nhân đa thức với đa thức
Tiết 3: Luyện tập
Tiết 4: ( 3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Tiết 5: Luyện tập
Tiết 6: ( 4. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp theo)
Tiết 7: ( 5. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp theo)
Tiết 8: Luyện tập
Tiết 9: ( 6. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung
Tiết 10:( 7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức.
Tiết 11: ( 8. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm nhiều hạng tử.
Tiết 12: ( 9. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp.
Tiết 13: Luyện tập
Tiết 14: ( 10. Chia đơn thức cho đa thức.
Tiết 15: ( 11. Chia đa thức cho đơn thức.
Tiết 16: ( 12. Chia đa thức một biến đã sắp xếp.
Tiết 17: Luyện tập
Tiết 18: Oân tập chương I
Tiết 19: Kiểm tra chương I
Chương II: Phân thức đại số:
Tiết 20: ( 1. Phân thức đại số.
Tiết 21: ( 2. Tính chất cơ bản của phân thức.
Tiết 22: ( 3. Rút gọn phân thức
Tiết 23: Luyện tập
Tiết 24: ( 4. Quy đồng mẫu thức của nhiều phân thức
Tiết 25: Luyện tập
Tiết 26: ( 5. Phép cộng các phân thức đại số
Tiết 27: Luyện tập
Tiết 28: ( 6. Phép trừ các phân thức đại số.
Tiết 29: Luyện tập
Tiết 30: ( 7. Phép nhân các phân thức đại số.
Tiết 31: ( 8. Phép chia các phân thức đại số.
Tiết 32: ( 9. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức.
Tiết 33: Luyện tập
Tiết 34, 35: Oân tập chương II
Tiết 36: Kiểm tra chương II
Tiết 37,38: Oân tập đại số ( Chuẩn bị kiểm tra học kì I)
Tiết 39: Cộng với tiết hình học thành hai tiết kiểm tra môn tóan ở HKI.

HÌNH HỌC:
Chương I: Tứ giác
Tiết 1: ( 1. Tứ giác
Tiết 2: ( 2. Hình thang
Tiết 3: ( 3. Hình thang cân.
Tiết 4: Luyện tập
Tiết 5: ( 4.1 Đường trung bình của tam giác
Tiết 6: ( 4.2 Đường trung bình của hình thang
Tiết 7: Luyện tập
Tiết 8: ( 5. Dựng hình bằng thước và compa – Dựng hìng thang.
Tiết 9: Luyện tập
Tiết 10:( 6. Đối xứng trục
Tiết 11: Luyện tập
Tiết 12: ( 7. Hình bình hành.
Tiết 13: Luyện tập
Tiết 14: ( 8. Đối xứng tâm
Tiết 15: Luyện tập
Tiết 16: ( 9. Hình chữ nhật
Tiết 17: Luyện tập
Tiết 18: ( 10. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước.
Tiết 19: Luyện tập
Tiết 20: ( 11. Hình thoi.
Tiết 21: ( 12. Hình vuông.
Tiết 22: Luyện tập
Tiết 23: Oân tập chương I
Tiết 24: Kiểm tra chương I
Chương II: Đa giác – Diện tích đa giác
Tiết 25: ( 1. Đa giác – Đa giác đều.
Tiết 26: ( 2. Diện tích hình chữ nhật.
Tiết 27: Luyện tập
Tiết 28: ( 3. Diện tích tam giác.
Tiết 29: Luyện tập
Tiết 30: ( 4. Diện tích hình thang.
Tiết 31: ( 5. Diện tích hình thoi.
Tiết 32: Oân tập hình học ( Chuẩn bị kiểm tra HKI)
Tiết 33: Cộng với tiết đại số để thành 2 tiết kiểm tra môn tóan HKI.
HỌC KÌ II

ĐẠI
 
Gửi ý kiến