Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

let's go 2a

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Đức Thành (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:04' 22-12-2008
Dung lượng: 421.0 KB
Số lượt tải: 1893
Số lượt thích: 0 người
Week : 01
Date up planning: 15/08/2008 : 17/ 08/ 2008
Date up Teaching: 18,20/08/2008 :20,22/ 08/ 2008
Grade :5 Period:01,02
Unit : Prepare for
Academic year


Aims:
By the end of the lesson Student will be able to review some Knowledge in let’s go 1B.
Knowledge:
a. Vocabulary:
b. Structure:
Skill:
Main : Speaking; Reading.
Sub : Writing; Listening.
Teaching – AIDS: Books, Record, and Cassettes let’s go 1B.
Steps of teaching:

Focus
Activities
Contents

1. Warm up
and Review

T and Students sing some English songs.


2. Presentation
a. review.
T asks Students to review some structures and grammar. Then guides Students to practice.
Students practice.
b. Practice.
T guides ps practice in pairs.
T: How are you, today?
Students: Fine. Thank you.
… … …
T: What’s your name?
S1: My name is ( Lan). What’s your name?.
S2: My name is ( Cuong)….

3. Open your book4. Extension
Back-to-back.
Students practice in pairs.
S1: Hi, (Mary). How are you?
S2: I’m fine. How are you?
S1:I’m fine. Thank you.
… … …

5.Homework
Ask Students to learn the lesson by heart.
Students do all exercises in the exercises in book.
Students prepare for Unit 1 “Let’s talk”.
KD: / 08 /2008
BGHWeek : 02
Date up planning:22/08/2008 :22/ 08/ 2008
Date up Teaching:25,27/08/2008 :27,29/ 08/ 2008
Grade : 5 Period: 03,04
Unit : 1
Lesson : LET’S TALK

Aims:
By the end of the lesson Student’s be able to greet one another.
Know ledges:
Vocabulary: Good bye. See you later.
Structure:
-How are you?
Fine. Thank you.
Goodbye. See you later.
Skill:
Main : Speaking; Reading.
Sub : Writing; Listening.

Teaching –Aids: books, puppets, CD player.
Steps of teaching:

Focus
Activities
Contents

1. Warm up
and Review
Chain drill.
T:How are you?
Ps : I’m fine. Thank you.
T: What’s your name?
Ps: My name’s …

2. Presentation
a. Review the first part of the dialogue.
T uses puppets to model the D.
Ps repeat.

b. Practice.
T guides ps practice
c. . Present the second part of the dialogue.
T uses puppet to guide Students practice.
Students practice the D in groups then change the roles.

d. Practice.
Students practice.
Puppet A: Hi. How are you?
Puppet B: Fine. Thank you.
T: puppet A.
Students: Puppet B.
Group A: Hi. How are you?
Group B: Fine. Thank you.
… … … … …

Puppet A: Goodbye (Kate).
Puppet B: See you later.
T: Puppet A.
Students: Puppet B.
Group A: Goodbye (Kate).
Group B: See you later.
… … …

3. Open your book
+ T opens the book and introduces.
+ Students open their book and listen the tape.
+ Present the paradigm and contraction on page 2
+ practice.
* Grammar:
- Good-bye. See you later.


4. Extension
Beanbag circle.
Students practice.

Students practice in pairs.
ex
T: What’s your name?
S2: My name is ( Kate).
T: Hi,(Kate). How are you?
S1:Fine. Thank you.

5.Homework
Ask Students to learn the lesson by heart.
Students do all exercises in the xercisesbook.
Students prepare “Let’s sing”.
KD: / 08 /2008
BGH
Week : 03
Date up planning: 30/08/2008 :31/ 08/ 2008
Date up Teaching: 03,06/09/2008 :03,05/ 09/ 2008
Grade : 5 Period: 05,
Avatar
Giáo viên chuyên tin mà ko bik sao?
No_avatar
- O tieu hoc hau nhu cac truong deu yeu cau gv soan bai bang tieng viet. Soan bang tieng anh nhu the chuyen mon truong co kiem tra duoc khong?
No_avatar

sao lai soan chung 2 tiet nhap 1.phai tach ra chu?lam sao day dc?

 

Avatar
làm thế nào để thay đổi đổi được mật khẩu mình đang dùng ở violet . Em bị người ta lấy tên đăng nhập của mình dùng suốt. Ai biết giúp em với.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓