Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ke hoach bo mon The duc THCS Yen Bai

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Linh
Ngày gửi: 22h:04' 05-10-2010
Dung lượng: 792.5 KB
Số lượt tải: 462
Số lượt thích: 0 người
TRƯờNG THCS HáN Đà
Tổ CM KHOA HọC Xã HộI
–––––––––––––
CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––


Hán Đà, ngày 15 tháng 09 năm 2010

Kế HOạCH cá nhân
NĂM HọC 2010 2011
–––––––––––––––––––––––
Những căn cứ thực hiện
Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2010-2011 cấp THCS
Căn cứ vào chỉ tiêu - kế hoạch - biện pháp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011 của trường THCS Hán Đà
Căn cứ vào thực tế phân công công tác giảng dạy của nhà trường.
Căn cứ vào điều kiện thực tế, kết quả công tác năm học 2009-2010 của bản thân.

PHầN I: SƠ LƯợC Lí LịCH, ĐĂNG Kí CHỉ TIÊU THI ĐUA, NHIệM Vụ CHUYÊN MÔN
I Sơ lược lí lịch:
1- Họ và tên: Nguyễn Văn Linh Giới tính: Nam
2- Ngày tháng năm sinh: 26/09/1980
3- Nơi cư trú : Thôn Cầu 17 - Đại Minh – Yên Bình – Yên Bái
4- ĐT (C 0293881420 ĐT (D 0985235280
5- Môn dạy: Thể Dục Lớp: 6, 7, 8, 9 Trình độ đào tạo: Cao Đẳng GDTC
6- Số năm công tác trong ngành giáo dục: 07
7- Kết quả danh hiệu thi đua:
- Năm học 2008 - 2009 đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở theo quyết định số 296/QĐ - UBND ngày 15 tháng 6 năm 2009.
- Năm học 2009 - 2010 đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở theo quyết định số 122/KT ngày 25 tháng 01 năm 2010 của PGD& ĐT.
8- Nhiệm vụ, công tác được phân công: Giáo viên dạy môn Thể Dục THCS.
II/ Chỉ tiêu đăng kí thi đua, đạo đức, chuyên môn, đề tài nghiên cứu.
1- ng kí danh hiệu thi đua năm học 2010-2011: “Chiến Sỹ Thi Đua Cấp Tỉnh”
2- Xếp loại đạo đức: Tốt - Xếp loại chuyên môn: Xuất sắc
4- Tên sáng kiến kinh nghiệm:
5- Đ ăng kí tỉ lệ (%) điểm BM: G, K, TB, Y, K năm học 2010-2011.
1- Đối với các lớp THCS
TT
Khối lớp
Tổng số
G
K
TB
Y
Kém
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%

1
6
502
7
613
8
624
9
52
III/ Nhiệm vụ chuyên môn cá nhân
1: Thực hiện nghiêm túc chương trình và kế hoạch giáo dục; quy chế, quy định chuyên môn: Cụ thể
- Thực hiện dạy đúng, đủ theo phân phối chương trình
- m bảo thực hiện kế hoạch dạy học: dạy đúng, đủ 16 tiết / tuần
- Kiểm tra cho điểm, đánh giá học sinh đúng, đủ, chính xác theo quy chế chuyên môn.
2: Công tác tự bồi dưỡng chuyên môn, bồi dưỡng và thực hiện chuẩn kĩ năng chương trình GDPT.
- Tham gia đầy đủ, có trách nhiệm các lớp bồi dưỡng
 
Gửi ý kiến