Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tin hoc 11 GDTX

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Hoàng Giang
Ngày gửi: 11h:11' 02-10-2010
Dung lượng: 560.1 KB
Số lượt tải: 101
Số lượt thích: 0 người
Bài 1: LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH MICROSOFT EXCEL
I. Mục đích, yêu cầu:
Kiến thức:
khái trình bảng tính và ý nghĩa của việc sử dụng bảng tính trong các công việc văn phòng.
Nắm vững cấu trúc của một bảng tính.
Nắm được cách khởi động và kết thúc Excel.
Biết các tên và chức năng của các thanh công cụ cơ bản.
Kỹ năng:
Biết động và thoát khỏi EX;
và bàn phím trong trong từng thao tác cụ thể.
Thái độ:
Tạo hứng thú cho viên bằng cách cho các em xem qua một số hình ảnh minh họa.
II. Đồ dùng dạy học:
Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, máy tính mở sẵn, máy chiếu.
Chuẩn bị của học sinh: Tập ghi, tài liệu liên quan (nếu có).
III. Hoạt động dạy học:
1./ Oån định tổ chức:
2./ Kiểm tra bài cũ:
3./ Bài mới:
NỘI DUNG
HĐ THẦY VÀ TRÒ
TG

I. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ HỆ XỬ LÍ BẢNG TÍNH:
1./ Khái niệm:
Bảng tính điện tử là một bảng gồm có 256 dòng và 65536 cột giao với nhau.


2. Microsoft EX: SGK

II. động và thoát khỏi chương trình EX:
1. Khởi động EXCEL:
Cách khởi động chương trình:
Nháy đúp vào biểu tượng trên màn hình làm việc.
Nháy chuột vào: Start ( Program ( Microsoft Office ( Microsoft Office Excel 2003.
* Lưu ý: Các thanh công cụ khác Word:
2. Thoát khỏi EX:
Gồm có các cách sau
Cách 1: Chọn File -> Exit
Cách 2: Nháy vào nút Close  để đóng cửa sổ chương trình ứng dụng.
3. Một số khái niệm trong bảng tính điện tử:
Hàng: Mỗi trang tính được chia thành nhiều hàng và được đặt tên là các số thứ tự: 1, 2, …
Cột: Mỗi trang tính được chia thành nhiều cột và được đặt tên là các chữ cái: A, B, …, AA, BB, …
Ô tính: Là giao giữa một hàng và một cột của trang tính.
Tên ô tính: Gồm tên của cột và tên của hàng ghép lại.


III/. Màn hình làm việc của EX:

Thanh tiêu đề:
Thanh bảng chọn
Các thanh công cụ (Standard, Formating)
Thanh công thức
Thanh cuộn
Các trang tính
Thanh trạng thái
Vùng làm việc:
a. Các loại địa chỉ trong EX :
Trong Excel chia địa chỉ thành 3 dạng chính:
- Địa chỉ tương đối
- Địa chỉ tuyệt đối
- Địa chỉ hỗn hợp
a. Địa chỉ tương đối:
- Được viết dưới dạng: Tiêu đề cột Tiêu đề hàng.
- Địa chỉ tương đối: có thể thay đổi khi sao chép công thức.


b. Địa chỉ tuyệt đối:
- Được viết dưới dạng: $Tiêu đề cột $Tiêu đề hàng.
- Địa chỉ tuyệt đối: không thể thay đổi khi sao chép công thức.

c. Địa chỉ hỗn hợp:
- Được viết dưới dạng:


+ Tuyệt đối cột tương đối hàng: $Tiêu đề cột $ Tiêu đề hàng
+ Tương đối cột tuyệt đối hàng: Tiêu đề cột$Tiêu đề hàng.

b. Cách tạo địa chỉ tuyệt đối, địa chit hổn hợp:
Để nhập các loại địa chỉ trên, có thể nhập trực tiếp ký tự $ vào giá trị ghi địa chỉ của ô, hoặc đặt con trỏ phía sau giá trị ghi địa chỉ, nhấn F4 nhiều lần, cho đến khi được loại địa chỉ cần thiết cho công thức.
IV. Di chuyển ô trong bảng tính
Cách 1: Sử dụng bàn phím:


HĐ1:
GV: Ở lớp 10, các anh, chị cho biết biểu bảng là gì?
HV: Trả lời.
GV: Nhận xét và đi vào khái niệm bảng tính điện tử.
GV: sinh đọc
HV: Đọc
GV: Tóm tắt

GV: Để khởi động MS-Word ta làm thư thế nào?
HV: Trả lời.
GV: Nhận xét và đi vào mục 2.
GV: 2 cho học viên xem. Gọi
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓