Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Bằng (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:53' 13-08-2010
Dung lượng: 443.0 KB
Số lượt tải: 207
Số lượt thích: 0 người
Cho m?ng các thầy cô giáo đến dự giờ toán
lớp 7d
Kiểm tra bài cũ
Vấn đề đặt ra trong bài này là: Có số hữu tỉ nào sao cho bình phương bằng 2 không? Nếu không, thì tìm được một loại số nào đó để thoả mãn điều này không? Để trả lời câu hỏi này chúng ta cùng nhau nghiên cứu bài hôm nay!
Tiết 17: số vô tỉ. Khái niệm căn bậc hai

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cho hình vuông AEBF có cạnh 1(m), và hình vuôngABCD có cạnh là AB (AB là đường chéo hình vuông AEBF ).
Tính: a) SABCD = ?(m2); b) AB = ?(m).
1)Số vô tỉ:
Xét bài toán sau:
Giải:
- Vẽ hình:(H5: SGK)
a)Có ngay:
*SAEBF =.....
1.1 = 1 (m2).
*Dễ thấy:
SABCD =.....
2.SAEBF = 2.1 = 2(m2).
b)Ta tính SABCD theo độ dài cạnh AB.
Nếu gọi x(m) là độ dài cạnh AB;
x > 0. Thì SABCD = ....
AB2 = x2 (m2).
Suy ra: x2 =...
*Người ta đã chứng minh được:
Không có số hữu tỉ x nào để x2 = 2. Và tìm được
x =1,4142135623730950488016887.
đây là một số thập phân vô hạn nhưng không tuần hoàn.
Được gọi là số vô tỉ (nghĩa là không viết được dạng)
2.
Tiết 17: số vô tỉ. Khái niệm căn bậc hai
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khái niệm số vô tỉ: Số vô tỉ là số viết được dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.
Tập hợp số vô tỉ kí hiệu là: I.
Tiết 17: số vô tỉ. Khái niệm căn bậc hai
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1)Số vô tỉ:
Đến đây ta trả lời được nội dung nào trong câu hỏi
đầu giờ chưa?
Không có số hữu tỉ nào để x2 = 2.
Còn nội dung nữa trong câu hỏi là: Có loại số nào để bình phương bằng 2 không? và tìm được mấy số? Để trả lời nốt ý này ta vào nội dung tiếp theo!
Tiết 17: số vô tỉ. Khái niệm căn bậc hai
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) Khái niệm về căn bậc hai:
Ta đã biết: 22 = 4; (-2)2 = 4.
32 = 9; (-3)2 = 9.
Ta gọi 2 và -2 là hai căn bậc hai của 4
3 và -3 là hai căn bậc hai của 9
Nói cách khác:
- Căn bậc hai của 4 là hai số sao cho bình phương thì bằng 4
- Căn bậc hai của 9 là hai số sao cho bình phương thì bằng 9
Tiết 17: số vô tỉ. Khái niệm căn bậc hai
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiết 17: số vô tỉ. Khái niệm căn bậc hai
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một em đọc định nghĩa trong SGK?
* Định nghĩa: Căn bậc hai của một số a không âm là một số x sao cho x2 = a
các em làm ?1
* Tìm các căn bậc hai của 16
4 và - 4 là hai căn bậc hai của 16 vì ...............
42 và (- 4)2 bằng 16
* Người ta đã chứng minh được rằng: Số dương a có đúng hai căn bậc hai, một số dương kí hiệu là
và một số âm kí hiệu là
Số 0 chỉ có một căn bậc hai là số 0, viết
VD: Số dương 4 có hai căn bậc hai là và
-Có những số căn bậc hai là những số hữu tỉ (dễ tìm) nhưng có những số căn bậc hai không phải là số hữu tỉ (số vô tỉ)
*Chú ý: -Không được viết
Tiết 17: số vô tỉ. Khái niệm căn bậc hai
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Như các căn
Trả lời ?2
Hai căn bậc hai của 3; 10; 25 lần lượt là:
Ta đã trả lời được nội dung câu hỏi còn lại là: Có loại số mà bình phương bằng 2, đó là số vô tỉ, và tìm được hai số để bình phương bằng 2 đó là: và

Củng cố
Số vô tỉ là số như thế nào?
Soỏ a > 0 coự hai caờn baọc hai laứ :
Soỏ a < 0 có căn bậc hai khoõng ?
Soỏ a = 0 coự moọt caờn baọc hai duy nhaỏt laứ
Tiết 17: số vô tỉ. Khái niệm căn bậc hai
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Các em trả lời các câu hỏi sau!
Các em làm tại lớp BT 82; 83 (sgk trang 41)


Đáp án bài 82:
a)Vì 52 =25 nên
b)Vì 72 = 49 nên
c)Vì 12=1 nên
Tiết 17: số vô tỉ. Khái niệm căn bậc hai
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đáp án bài 83:
Đáp án bài 84:
D) 16
nên
d)Vì
Hoạt động nhóm bài 84 (sgk/41)
Hướng dẫn về nhà
Học khái niệm số vô tỉ.
Học khái niệm căn bậc hai.
Làm bài tập còn lại trong SGK; và SBT
Đọc trước bài số thực
Tiết 17: số vô tỉ. Khái niệm căn bậc hai
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn
các thầy
cô giáo!
Avatar

bai giai rat hay, nhung cau b con dai dong

 

 
Gửi ý kiến