Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

PPCT năm học 2010-2011 đầy đủ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Chế Phương Anh
Ngày gửi: 20h:02' 30-09-2010
Dung lượng: 106.0 KB
Số lượt tải: 54
Số lượt thích: 0 người

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIẾNG ANH LỚP 7
Cả năm: 3 tiết x 35 tuần = 105 tiết
HKI: 3 tiết x 18 tuần = 54 tiết
HKII: 3 tiết x 17 tuần =51 tiết
Học kỳ 1
Unit
Contents
Periods


Unit 1
Back to school
(5 tiết)
Ôn tập kiểm tra
A1 ,A4,
A2
A3, A5, A6
B1,B2,B3
B4, B5, B6, B7

01
02
03
04
05
06


Unit 2
Personal information
(6 tiết)
A1,A2,A3
A4
A5, A6*,A7*
B1,B2,B3
B4,B5
B6,B7,B8*

07
08
09
10
11
12


Unit 3
At home
(5 tiết)
A1
A2, A3, (A4)
B1
B2,B3,B4
B5,B6*

13
14
15
16
17


Language focus 1
TEST
TEST CORRECTION
18
19
20


Unit 4
At school
(5 tiết)
A1,A2,A3
A4,A5
A6,A7
B1,B2
B3,B4, (B5)
21
22
23
24
25


Unit 5
Work and play
(5 tiết)
A1
A2,A3*
A4,A5,A6*
B1,B2
B3,B4*
26
27
28
29
30


Unit 6
After school
(6 tiết)

A1
A2 (5)
A3,A4
B1
B2
B3,B4*
31
32
33
34
35
36Language focus 2
TEST
TEST CORRECTION
37
38
39


Unit 7
The world of work
(5 tiết)

A1
A2,A3
A4
B1
B2,B3,B4

40
41
42
43
44


Unit 8
Places
(5 tiết)

A1,A2
A3
A4,A5
B1, B5
B2,B3, B4


45
46
47
48
49REVIEW
REVIEW
REVIEW
TEST
TEST CORRECTION

50
51
52
53
54Học kỳ 2

Unit
Contents
Periods


Unit 9
At home and away
(5 tiết)
A1
A2 , A3
A4 (5)
B1,B2
B3,B4
55
56
57
58
59


Language focus 3
60


Unit 10
Health and hygience
(5 tiết)

A1
A2,A3
A4
B1 , B2
B3, B4, B5*

61
62
63
64
65


Unit 11
Keep fit, stay heathy
(5 tiết)

A1
A2,A3
B1
B2*,B3
B4, B5

66
67
68
69
70TEST
TEST CORECTION

71
72


Unit 12
Let’s eat
(5 tiết)

A1
A2, A4
A3, A5
B1
B2,B3, B4

73
74
75
76
77


Language focus 4
78


Unit 13
Activities
(5 tiết)
A1,A2*
A3,A5
A4, (6)
B1,B2
B3,B4*
79
80
81
82
83


Unit 14
Freetime full
(5 tiết)

A1
A2
A3, A4
B1,B2
B3,B4

84
85
86
87
88


TEST
TEST CORECTION
89
90


Unit 15
Going out
(5 tiết)
A1
A2,A3
B1,B2
B3
B4
91
92
93
94
95


Unit 16
People and Places
(5 tiết)

A1,A2
A3,A4
B1
B2,B3*
B4,B5

96
97
98
99
100


Language focus
REVIEW
REVIEW
TEST
TEST CORRECTION
101
102
103
104
105 
Gửi ý kiến