Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ THI GIÁO VIÊN GIỎI PHẦN LÝ THUYẾT

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Huấn (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:10' 28-09-2010
Dung lượng: 81.5 KB
Số lượt tải: 3423
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD-ĐT BÙ ĐĂNG
TRƯỜNG TH Lê Hồng Phong
GV:……………………………
ĐÁP ÁN
ĐỀ THI LÝ THUYẾT
HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CAC CẤP
NĂM HỌC : 2009 – 2010
ĐỀ : 1
( Tham khảo phần trắc nghiệm )

(Thời gian làm bài 120 phút. Chọn và đánh dấu đáp án đúng nhất vào phiếu trả lời)
1. Thông tư hướng dẫn đánh giá, xếp loại học sinh thay thế cho quyết định 30/2005/QĐ-BGDĐT ngày 30/9/2005 là:
a.TT 30/2009/TT-BGDĐT b.TT 31/2009/TT-BGDĐT
c.TT 32/2009/TT-BGDĐT c.TT 33/2009/TT-BGDĐT
2. Thông tư hướng dẫn đánh giá, xếp loại học sinh mới hướng dẫn Xếp loại học lực từng môn học (Các môn học được đánh giá bằng điểm số) là:
a. HLM.KI là điểm KTĐK.CKI và HLM.N là điểm KTĐK.CN
b. Khen thưởng danh hiệu Học sinh Tiên tiến cho những học sinh xếp loại Khá
c. Cả a và b đều đúng.
d. Cả a và b đều sai.
3. Chiều cao của mẫu chữ viết thường ở bậc tiểu học hiện nay có mấy loại?
a. 4 loại b. 5 loại c. 6 loại d. 7 loại
4. Rừng nguyên sinh Nam cát tiên nằm trên địa bàn các tỉnh:
a. Đồng Nai ; Lâm Đồng ; Đắk lắk ; Bình Dương
b. Đồng Nai ; Bình Dương ; Bình Phước ; Tây Ninh
c. Đồng Nai ; Bình Phước ; Lâm Đồng
d. Đồng Nai ; Bình Dương ; Bình Phước
5. Hiểu biết do khả năng suy luận phán đoán mà có. Đó là:
a. Nhận thức b. Tri thức c. Học thức c. Kiến thức
6. Gạch dưới câu chủ đề và cho biết cấu trúc đoạn văn sau:
“Hải Âu là bạn của người đi biển. Chúng báo trước cho họ những cơn bão. Lúc trời sắp nổi bão, chúng càng bay nhiều, vờn sát ngọn sóng hơn và về tổ muộn hơn, chúng cần kiếm mồi sẵn cho lũ con ăn trong nhiều ngày, chờ khi biển lặng.”
Cấu trúc đoạn văn là: ……………………………………
7. Nước nào trong khu vực Đông nam á được mệnh danh là đất nước Chùa tháp?
a. Việt Nam b. Cam pu chia c. Myanma d. Thái Lan
8. Đại hội thể thao vừa diễn ra tại Việt Nam có tên là:
a. Asian Indoor Games b. Asian Indoor Games 3
c. Đại hội thể thao châu Á d. Sea Games 25
9. Huyện Bù Đăng hiện nay có số trường đã đạt chuẩn QG:
a. 1 trường b. 2 trường c. 3 trường d. 4 trường
10. Chỉ tiêu học sinh lên lớp thẳng năm học 2009 – 2010 của huyện là:
a. 97,8 % b. 98,2 % c. 97,9 % d. 95,3 %
11. Bốn nhóm quyền cơ bản của Công ước quốc tế về “ Quyền trẻ em” của Liên hiệp quốc là:
a. Quyền được sống còn – Quyền được bảo vệ - Quyền được phát triển – Quyền được tham gia.
b. Quyền được vui chơi – Quyền được học tập – Quyền được chăm sóc – Quyền được bảo vệ.
c. Quyền được tham gia – Quyền được yêu cầu – Quyền được tự do phát triển kinh tế - Quyền được học tập.
d. Quyền được vui chơi – Quyền được học tập – Quyền được khiếu lại – Quyền được tham gia.
12. Nền giáo dục toàn diện cho thế hệ sau theo Chủ tịch Hồ Chí Minh là phải bồi dưỡng trên các mặt?
a. Đức, trí, thể, công b. Đức, trí, thể, mĩ
c. Đức, trí, thể, hành d. Đức, trí, mĩ, hành
13. Người giáo viên thực hiện công tác giáo dục học sinh thông qua:
a. Lời nói, cử chỉ, điệu bộ của mình trong quá trình lên lớp.
b. Toàn bộ nhân cách của mình.
c. Sách giáo khoa, ĐDDH, và lời nói.
d. Toàn bộ sách giáo khoa, tài liệu, giáo án.
14. Trong những từ sau, từ nào là từ láy van?
a. Luống cuống b. Thi thử c. Cập kênh c. Cả a, b và c đều sai.
15. Cấu tạo âm tiết
 
Gửi ý kiến