Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

KT chuyên lý 10 - chương 3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thị Lan Hương
Ngày gửi: 15h:33' 18-12-2008
Dung lượng: 97.0 KB
Số lượt tải: 39
Số lượt thích: 0 người


Lan Hương - THPT Chuyên Hà Nam VẬT LÝ 10 – CHƯƠNG III: TĨNH HỌC VẬT RẮN
Lớp 10 Chuyên Lý Bài kiểm tra chuyên số 3 - ngày 19-11-2008

I . CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: Trong hình vẽ bên, đòn bẩy có các phần OA = 10cm; OB = 20cm. Ở đầu B có lực F = 10N tác dụng, có phương nghiêng góc so với OB, ở đầu A có lực F’ tác dụng , nghiêng góc 600 so với O.

. Đòn bẩy cân bằng nếu F’ có giá trị:
A. 10N B. 15N C. 20N D. 25N

. Đòn bẩy cân bằng nếu F’ có giá trị:
A. 15N B. 20N C. N D. N

Câu 2: Trong hình bên, vật có trọng lượng P đứng cân bằng nhờ
2 dây OA làm với trần góc 600 và OB nằm ngang.

Lực căng T1 của dây OA bằng:
A. P B. C. D. 2P

Lực căng T2 của dây OB bằng:
A. B. C. D. 


Câu 3: Một thanh thép đồng chất trọng lượng P có đầu A là chốt
ở tường thẳng đứng, đầu B nối với một dây cáp rất nhẹ vào điểm
C sao cho góc ACB bằng 600. Thanh cân bằng ở vị trí nằm ngang.
Lực căng dây cáp bằng:
A. B. C. P D.


Câu 4: Một thanh thép đồng chất trọng lượng P, chiều dài l, có
đầu A là chốt ở tường thẳng đứng; đầu B có dây cáp rất nhẹ nối
với điểm C của tường; CA = l. Lực căng dây cáp T bằng:
A. P B. C. D. 2P

Câu 5: Một quẩ cầu đồng chất trọng lượng p, bán
kính R được treo vào tường thẳng đứng, rất nhẵn,
bằng dây CB có chiều dài R. Lực căng của dây
bằng:
A. B. C. D. 2P
II. BÀI TẬP ĐỊNH LƯỢNG:

Bài 1: Một thanh AB đồng chất trọng lượng P , chiều dài L có đầu A
được chôn chặt vào tường thành một góc như hình vẽ. Một đĩa đồng
chất trọng lượng Q nằm trong mặt phẳng thẳng đứng đi qua AB và tựa
vào tường và thanh ở các điểm C và D.
a. Tính áp lực của đĩa tại C và D.
b .Tính các thành phần của phản lực do tường tác dụng lên thanh AB theo phương
dọc theo tường và vuông góc với tường. Bỏ qua mọi ma sát.


Bài 2: Một thanh đồng chất khối lượng m=10kg dài 3m được đặt vào một bức tường đứng thẳng. Tính khoảng cách lớn nhất giữa chân thang và tường để thang không bị trượt trên sàn và tính lực tác dụng lên thanh khi đó .


Bài 3: Thanh AB đồng chất dài 1m,khối lượng m=8kg ,có trọng tâm G cách đầu A 60cm .Đầu A của thanh được dựa vào bức tường đứng thẳng,còn trung điểm M của thanh dược buộc bằng sợi dây MC cột vào tường .Khi thanh cân bằng nó hợp với tường một góc bằng 60 và CA=1m .Tính hệ số ma sát giữa thanh và tường ,lực căng của dây treo và áp lực của thanh vào tường .Lấy g=10m/s


Bài 4: Hai thanh sắt AB = l1 = 0,5m và AC = l2 = 0,7m được nối
với nhau và với tường( thẳng đứng ) bằng các chốt. BC = d = 0,3m.
Treo một vật có khối lượng m = 45kg vào chốt A. Các thanh có
khối lượng không đáng kể. Tính lực mà mỗi thanh phải chịu, lực
ấy là lực kéo hay lực nén? Lấy g = 10m/s2.


III. BÀI TẬP THỰC NGHIỆM:

Bài 1: Em hãy nêu ít nhất ba cách (đơn giản nhất) để xác định vị trí trọng tâm của một thanh mảnh?
Dụng cụ: tự chọn.

Bài 2: Nêu cách xác định khối lượng riêng của một chất lỏng?
Dụng cụ: Một
 
Gửi ý kiến