Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Mục lục tài liệu hồ sơ Đảng viên

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nông Văn Thành (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:08' 24-09-2010
Dung lượng: 19.2 KB
Số lượt tải: 1657
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG ỦY CCQ TỈNH BẮC KẠN
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CĐCĐ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Bắc Kạn, ngày tháng năm 2010


MỤC LỤC
Tài liệu trong hồ sơ Đảng viên
Của đồng chí:…………………………………………………………….

TT
Tên Tài liệu
Số văn bản
Có hoặc không
Lý do không có tài liệu

I
TÀI LIỆU TRONG HỒ SƠ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN
1
Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng
Mẫu CN-NTVĐ2
Đơn xin vào Đảng
Mẫu 1-KNĐ3
Lý lịch của người xin vào Đảng
Mẫu 2-KNĐ4
Giấy giới thiệu Người vào Đảng
Mẫu 3-KNĐ5
Nghị quyết giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng
Mẫu 4-KNĐ6
Nghị quyết giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng
Mẫu 4A-KNĐ7
Tổng hợp ý kiến nhận xét của Đoàn thể nơi làm việc và chi ủy nơi cư trú đối với người vào Đảng
Mẫu 5-KNĐ8
Nghị quyết xét, đề nghị kết nạp Đảng viên (của Chi bộ)
Mẫu 6-KNĐ9
Nghị quyết xét, đề nghị kết nạp Đảng viên của (Đảng ủy cơ sở)
Mẫu 8-KNĐ10
Quyết định kết nạp Đảng viên (của cấp ủy có thẩm quyền)
Mẫu 9-KNĐ11
Quyết định kết nạp lại Đảng viên (của cấp ủy có thẩm quyền)
Mẫu 9A-KNĐII
TÀI LIỆU TRONG HỒ SƠ CÔNG NHẬN CHÍNH THỨC
1
Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng Đảng viên mới
Mẫu CN-ĐVM2
Lý lịch Đảng viên, Phiếu đảng viên
LLĐV,PĐV3
Bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị
Mẫu 10-KNĐ4
Bản nhận xét Đảng viên dự bị (của Đảng viên được phân công giúp đỡ)
Mẫu 11-KNĐ5
Tổng hợp ý kiến nhận xét của đoàn thể nơi công tác và chi uỷ nơi cư trú đối với Đảng viên dự bị
Mẫu 12-KNĐ6
Nghị quyết đề nghị kết công nhận Đảng viên chính thức (của Chi bộ)
Mẫu 13-KNĐ7
Nghị quyết xét, đề nghị kết công nhận Đảng viên chính thức (của Đảng ủy cơ sở)
Mẫu 15-KNĐ8
Quyết định công nhận Đảng viên chính thức của cấp trên có thẩm quyền
Mẫu 16-KNĐIII
CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN
1
Các văn bản bổ sung Hồ sơ Đảng viên hàng năm và khi chuyển công tác, thay đổi nơi ở
-

-
Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên
-
Quyết định phát thẻ Đảng viên
2
Các Quyết định của cấp ủy có thẩm quyền (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể) về điều động, đề bạt, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, khen thưởng, kỷ luật….
3
Hệ thống giấy giới thiệu sinh hoạt đảng từ khi vào Đảng đến nay
4
Các bản tự kiểm điểm của Đảng viên hàng năm và khi chuyển sinh hoạt Đảng


5
Các tài liệu khác (nếu có)

Ghi chú:
Trong mục lục tài liệu hồ sơ đảng viên ghi đủ các tài liệu quy định điểm 8(8.1)a, HD số 03-HD/BTCTW, ngày 29/12/2006 của Ban Tổ chức Trung ương, tài liệu nào không có thì ghi chữ “không” vào cột 4 và ghi lý do không có vào cột 5 bản mục lục.
Nếu chưa có xác nhận của cấp ủy vào bản mục lục này thì chưa tiếp nhận đảng viên chuyển sinh hoạt đến.
T/M CẤP ỦY QUẢN LÝ HSĐV
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
Gửi ý kiến