Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

chủ đề tự chọn Sinh 10-11-12

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Đình Huỳnh (trang riêng)
Ngày gửi: 06h:42' 24-09-2010
Dung lượng: 59.0 KB
Số lượt tải: 336
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ
TỔ HÓA- SINH – CÔNG NGHỆ
KẾ HOẠCH DẠY CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN
NĂM HỌC 2010 - 2011


MÔN SINH HỌC – KHỐI 12

Tên chủ đề
Nội dung chủ đề
Tiết thực hiện

HKI


1
Cơ chế di truyền và biến dị
Cơ chế các quá trình: nhân đôi ADN, phiên mã, dịch mã
Một số công thức cơ bản về di truyền phân tử và bài tập
Các dạng đột biến gen, bài tập vận dụng
Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3-4

2
Tính quy luật của hiện tượng di truyền
Các quy luật Menđen: quy luật phân li và quy luật phân li độc lập
Tiết 5-7

3
Di truyền học quần thể
cấu trúc di truyền của quần thể
Tiết 8-9

HKII


4
Bằng chứng và cơ chế tiến hóa
Các học thuyết tiến hóa: học thuyết Lamac, học thuyết Đacuyn và học thuyết tiến hóa tổng hợp
Quá trình hình thành loài
Tiết 1-2

Tiết 3

5
Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất
Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, sự phát sinh loài người
Tiết 4

6
Cá thể và quần thể sinh vật
Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể, các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật
Tiết 5-6

7
Quần xã sinh vật
Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã
Tiết 7-8

8
Ôn tập chung
Củng cố kiến thức phần Sinh thái học
Tiết 9MÔN SINH - K11

Tên chủ đề
Nội dung chủ đề
Tiết thục hiện

HKI


Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật
Sự hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ cây
Tiết 1


Sự vận chuyển các chất trong cây
Tiết 2


Thoát hơi nước và vai trò của các nguyên tố khoáng
Tiết 3


Dinh dưỡng ni tơ ở thực vật
Tiết 4-5


Quang hợp ở TV
Tiết 6-7


Hô hấp ở TV
Tiết 8-9

HKII
Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật
Tiêu hóa ở ĐV
Tiết 1


Hô hấp ở ĐV
Tiết 2


Tuần hoàn ở ĐV
Tiết 3


Điện thế nghĩ, điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh
Tiết 4-5


Sinh sản ở TV
Tiết 6-7


Sinh sản ở ĐV
Tiết 8-9


MÔN SINH HỌC – KHỐI 10

Tên chủ đề
Nội dung chủ đề
Tiết thực hiện

HKI


1
Giới thiệu chung về thế giới sống
Các cấp tổ chức sống và các giới sinh vật
Sự đa dạng sinh học
Tiết 1
Tiết 2

2

Sinh học tế bào
Thành phần hóa học của tế bào
Cấu trúc tế bào
Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào
Tiết 3-4
Tiết 5-7
Tiết 8-9

HKII


3
Sinh học tế bào
Phân bào
Tiết 1-2

4
Sinh học vi sinh vật
Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật
Sinh trưởng và sinh sản ở vi sinh vật
Virut và bệnh truyền nhiễm
Tiết 3-4
Tiết 5-6
Tiết 7-8

5
Ôn tập
Củng cố kiến thức và lồng ghép bảo vệ sức khỏe và môi trường
Tiết 9
Duyệt BGH
Nhóm trưởng Bộ môn


Duyệt BGH

Avatar
Đưa cái này lên làm gì?
 
Gửi ý kiến