Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đăng kí thi đua cá nhân năm học 2010- 2011

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Hiếu
Ngày gửi: 13h:52' 23-09-2010
Dung lượng: 25.0 KB
Số lượt tải: 116
Số lượt thích: 0 người
Sở GDĐT Quảng Nam CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THPT Hiệp Đức Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÁ NHÂN
NĂM HỌC 2010- 2011

Kính gửi : - Ban Thi đua khen thưởng Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Nam.
- Ban Thi đua khen thưởng Trường THPT Hiệp Đức.
- Tổ Ngữ văn.
Tôi tên là: Nguyễn Văn Hiếu, sinh ngày 10 tháng 04 năm 1976.
Đơn vị: Trường THPT Hiệp Đức.
Chức vụ: Giáo viên, dạy môn: Ngữ văn, lớp: 10c1, 10c2, 10c3, 10c4.
Trong năm học 2010- 2011, tôi đăng ký thi đua như sau:

I./ Về tư tưởng chính trị.
Tôi tuyệt đối trung thành với Đảng, chấp hành tốt chính sách pháp luật của nhà nước.
II/ Về đạo đức lối sống.
Tôi thực hiện lối sống lành mạnh, nghiêm túc trong công việc, tôn trọng mọi người, gương mẫu trong sinh hoạt đời thường xứng đáng là tấm gương để học sinh noi theo.
III/ Về công tác chuyên môn.
Tôi thực hiện tốt các quy định của ngành, giảng dạy nhiệt tình, đúng tiến độ chương trình, hoàn thành hồ sơ sổ sách.
IV/ Công tác khác.
Tham gia đầy đủ các hoạt động do chính, quyền đoàn thể tổ chức.
V/ Đăng ký thi đua.
Lao động tiên tiến.

Hiệp Đức, ngày 22 tháng 09 năm 2010
Người đăng kí:Nguyễn Văn Hiếu
 
Gửi ý kiến