Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Sáng kiến kinh nghiệm

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đoàn Thanh Vị
Ngày gửi: 09h:19' 19-09-2010
Dung lượng: 124.5 KB
Số lượt tải: 2363
Số lượt thích: 0 người
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Họ và tên: Đoàn Thanh Vị
Chức vụ: Văn phòng
Đơn vị công tác: Trường TH Nam Thái 2 huyện An Biên tỉnh Kiên Giang
Năm học : 2009-2010

Tên sáng kiến kinh nghiệm: “Một số biện pháp để quản lý, bảo quản tốt công văn đi công văn đến” của trường tiểu học Nam Thái 2

A-/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
- Là một đơn vị hành chính sự nghiệp, dù ở lĩnh vực nào thì cũng phải cần có một bộ phận tiếp nhận, xử lý thông tin (Văn bản, Chỉ thị; Thông tư; Thông báo…) của các cấp ban hành đến đơn vị và có nhiệm vụ phản hồi (Báo cáo, thông báo…) lại quá trình hoạt động của đơn vị.
-Với tính chất đặc thù là ngành giáo dục, việc tiếp nhận các loại văn bản, công văn, chỉ thị…là rất nhiều, nên đòi hỏi người làm công tác văn thư, văn phòng trong nhà trường phải biết sắp xếp, xử lý các thông tin một cách khoa học, nhanh chóng, chính xác giúp Thủ trưởng đơn vị kịp thời nắm bắt được những cái mới để có hướng giải quyết công việc một cách tốt nhất nhằm giúp đơn vị hoàn thành nhiệm vụ.
- Đối với ngành giáo dục ở huyện An Biên chúng ta có trên 30 đơn vị trường học, mà mỗi trường có ít nhất một nhân viên làm công tác văn thư văn phòng. Nhưng do yêu cầu công việc, hoàn cảnh, chế độ còn nhiều khó khăn…nên đa số cán bộ này ở các trường chưa được đào tạo qua lớp văn thư, văn phòng.
-Trong giai đoạn hiện nay trước tinh hình ngày càng phát triển, đổi mới của đất nước, của ngành giáo dục nói chung và ngành giáo dục An Biên nói riêng thì công tác văn thư, văn phòng đòi hỏi phải có một số kiến thức nhất định để xử lý tốt công việc.
- Văn phòng là một bộ phận thực hiện chức năng giúp việc, phục vụ cho cơ quan,là trụ sở của cơ quan nơi cán bộ, công chức, viên chức làm việc, là địa điểm giao tiếp và các hoạt động khác của cơ quan, thủ trưởng đơn vị, văn phòng, tổ hành chính là bộ phận giúp việc, là bộ nhớ, bộ lộc của thủ trưởng cơ quan. Các vấn đề thông tin được cán bộ văn phòng, văn thư thu thập sàng lọc, nghiên cứu, đề xuất chuyển đến thủ trưởng và ngược lại. Các ý kiến chỉ đạo của thủ trưởng đều được cán bộ văn phòng chuyền đạt theo dõi, kiểm tra việc thực hiện. Ngoài ra văn phòng còn là bộ mặt của cơ quan, đơn vị nơi giải quyết các công việc với cơ quan khác, là cầu nối giữa cơ quan nhà nước với nhân dân.
-Xuất phát từ những lý do trên, nhằm để giúp các đồng chí làm công tác văn thư, văn phòng chưa được đào tạo qua trường lớp có một số kiến thức về việc tổ chức, quản lý các loại công văn đi và đến có hiệu quả tôi xin đưa ra một số biện pháp nghiên cứu của đề tài: “Tổ chức, quản lý, bảo quản tốt công văn đi và đến cua’ trường TH nam Thái 2” để chúng ta cùng tham khảo.
- Qua đó bản thân tôi đầu tư suy nghĩ tìm tòi, nghiên cứu, tìm hiểu qua nhiều thời gian làm công tác văn phòng và hiểu rằng: Muốn quản lý và bảo quản tốt công văn đi đến của trường phải vượt qua những thuận lợi và khó khăn như sau:
B-/ THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ:
I-/ THỰC TRẠNG NHỮNG NĂM QUA:
- Những năm trước đây nhiều trường tiểu học ở Vùng sâu, vùng xa nói chung. Trường TH Nam Thái 2 nói riêng chưa nhận thức được tầm quan trọng của công tác Văn thư nên hầu hết các trường đều chưa có bố trí cán bộ làm công tác này. Từ năm 2000 trở lại đây do yêu cầu đổi mới của nhà nước về nhiều mặt trong hoạt động hành chánh cũng như trong giáo dục: Chương trình Phổ cập giáo dục; Chương trình đổi mới phương pháp dạy học; Thay sách giáo khoa của ngành Giáo dục… Nên từ đó các loại văn bản chỉ đạo; Hướng dẫn; Thông tư; Văn bản chuyên môn ngày càng nhiều, mà nhà trường lại không có cán bộ văn thư, nếu trường nào có thì cũng là phân công tạm thời chưa qua trường lớp nghiệp vụ văn thư nên việc lưu trữ chủ yếu là ghi vào một sổ gọi là sổ ghi công văn đi-đến và để chung trong một tập hồ sơ rất bề bộn nên rất khó tìm kiếm khi cần và không đảm bảo.
- Các năm gần đây, nhất là từ năm 2002 trở về đây nhận thức được việc phải cần có
 
Gửi ý kiến