Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Hình học 7 -3 cột

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tang Sieu Nhan
Ngày gửi: 08h:07' 18-08-2010
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 107
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GIÁO DỤC
NÚI THÀNH
GIÁO ÁN

HÌNH HỌC LỚP 7
GIÁO VIÊN: TRƯƠNG VĂN BỘ
TRƯỜNG THCS KIM ĐỒNG

NĂM HỌC: 2007 - 2008


CHƯƠNG TRÌNH HÌNH HỌC LỚP 7
HKI: 32 tiết ( 14 tuần đầu x 2 tiết = 28 tiết, 4 tuần cuối x 1 tiết = 4 tiết)
HK2: 38 tiết ( 13 tuần đầu x 2 tiết = 26 tiết, 4 tuần cuối x 3 tiết = 12 tiết)
Tiết
 Chương - Mục

Tiết
 Chương - Mục


I/ Đường thẳng vuông góc - Đường thẳng song song

33
34
Luyện tập về ba trường hợp bằng nhau trong tam giác

1
§1Hai góc đối đỉnh

35
§6 Tam giác cân

2
Luyện tập

36
Luyện tập

3
§2Hai đường thẳng vuông góc

37
§7 Định lí Pi- ta - go

4
Luyện tập

38,39
Luyện tập

5
§3 Góc tạo bởi một ĐT cắt hai ĐT

40
§8 Các trường hợp bằng nhau trong tam giác vuông

6
§4 Hai đường thẳng song song
7
Luyện tập

41
Luyện tập

8
§5 Tiên đề Ơclíc về ĐT song song

42,43
Thực hành ngoài trời

9
Luyện tâp

44,45
Ôn tập chương II

10
§6 Từ vuông góc đến song song

46
Kiểm tra chương II

11
Luyện tập


IIIQuan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, các đường đồng qui

12
§7 Định lí
13
Luyện tập

47
§1Quan hệ giữa cạnh và góc đối diện trong tam giác- Luyện tâp

14,15
Ôn tập chương I

48


16
Kiểm tra chương I

49
§2 Quan hệ giữa đường vuông gócvà đường xiên - Luyện tập


II/ Tam giác:

50


17,18
§1 Tổng ba góc trong tam giác

51
§3 Quan hệ giữa ba cạnh trong tam giác -Luyện tập

19
Luyện tập

52


20
§2 Hai tam giác bằng nhau

53
§4 Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác- Luyện tập

21
Luyện tâp

54


22
§3 Trường hợp bằng nhau C-C-C

55
§ 5 Tính chất tia phân giác của một góc- Luyện tập

23,24
Luyện tâp

56


25
§4 Trường hợp bằng nhau C-G-C

57
§6 Tính chất ba đường phân giác của tam giác

26,27
Luyện tâp

58


28
§5 Trường hợp bằng nhau G-C-G

59
§7 Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng-Luyện tập

29
Luyện tâp

60


30,31
Ôn tập kì I

61,62
§8 Tính chấtđường trung trực LT

32
Trả bài kiểm tra kì I (HH)

63,64
§9Tính chất ba đường cao LT

68,69
Ôn tập cuối năm

65,66
Ôn tập chươngIII

70
Trả bài kiểm tra cuối năm

67
Kiểm tra chương III


ChươngI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG -ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
Ngày soạn:9/9/2007
Tuần:1 Tiết:1 § 1 HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH
A.MỤC TIÊU:
*Hiểu thế nào là hai góc đối đỉnh.
*Nắm được tính chất hai góc đối đỉnh
*Vẽ được góc đối đỉnh với góc cho trước, nhận biết được hái đối đỉnh trên một hình
*Bước đầu tập suy luận
B. PHƯƠNG TIỆN: Thước đo góc
C. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS và ghi bảng

I. Kiểm tra bài cũ và giới thiệu bài mới
1/ Vẽ tia đối của tia Ox cho trước
2/ Cho góc xOy vẽ tia Ox’, Oy’ là tia đối của các tia Ox, OyII. Bài mới:
Hoạt động 1: Thế nào là hai góc đối đỉnh
Hình vẽ Hai góc xOy và x’Oy’ là hai góc đối đỉnh . Làm ? 1
Thế nào là hai góc đối đỉnh ?
Tìm trên hình vẽ một cặp
 
Gửi ý kiến