Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

LUYỆN TẬP VẬN DỤNG KẾT HỢP CÁC THAO TÁC LẬP LUẬN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Minh Nhựt (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:42' 21-11-2008
Dung lượng: 58.5 KB
Số lượt tải: 1753
Số lượt thích: 0 người
LUYỆN TẬP VẬN DỤNG KẾT HỢP CÁC THAO TÁC LẬP LUẬN
43-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A. Mục tiêu cần đạt :
Giúp HS:
- Củng cố vững chắc hơn kiến thức và kĩ năng về các thao tác lập luận chứng minh, phân tích, giải thích, so sánh, bác bỏ, bình luận.
- Nắm vững hơn về nguyên tắc và cách thức kết hợp các thao tác lập luận đó trong một văn bản nghị luận.
- Vận dụng những điều đã nắm được để viết một bài (đoạn hoặc một phần bài) văn nghị luận, trong đó có sử dụng kết hợp ít nhất là 2 trong 6 thao tác lập luận nói trên.
B.Phương pháp giảng dạy:
- Phương pháp: tích hợp, thảo luận nhóm, thực hành.
C. Phương tiện thực hiện:
-Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập ngữ văn, bảng phụ.
D. Tiến trình dạy học:
1- Ổn định lớp.
2- Kiểm tra bài cũ.
3- Bài mới.

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung cần đạt

*Hoạt động 1:
GV giúp HS ôn tập kiến thức đã học.
-Hãy kể tên các thao tác lập luận đã học?

-Hãy phân biệt các thao tác lập luận trên?

- HS trả lời: 6 thao tác.
(giải thích, chứng minh, bình luận, phân tích, so sánh, bác bỏ).
- HS trả lời: căn cứ vào mục đích để phân biệt các thao tác trên.

I. Ôn tập kiến thức: 6 thao tác lập luận
Chứng minh là để người ta tin.
Giải thích là để người ta hiểu.
Phân tích giúp ta biết cặn kẽ, thấu đáo.
So sánh nhằm nhận rõ giá trị của sự việc, hiện tượng này so với sự việc, hiện tượng khác.
Bác bỏ nhằm phủ nhận một điều gì đó.
Bình luận là thuyết phục người khác nghe theo sự đánh giá, bàn bạc của mình về một hiện tượng, vấn đề.

*Hoạt động 2
GV giúp HS luyện tập nhận biết sự kết hợp các thao tác lập luận.
- Trong đoạn trích ở SGK trang 174, tác giả đã vận dụng kết hợp các thao tác lập luận nào? Đâu là thao tác chính? Căn cứ vào đâu mà xác định như thế?

- GV dùng bảng phụ ghi lại đoạn văn (b) trang 89 sách Bài tập ngữ văn 12 Tập 1 để yêu cầu HS nhận biết các thao tác lập luận đã được kết hợp trong văn bản.
(GV có thể sử dụng văn bản khác)

- HS trả lời:
+Thao tác chính: phân tích (để thấy việc bọn thực dân Pháp lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái áp bức đồng bào ta).
+ Thao tác kết hợp: chứng minh (về chính trị, về kinh tế).
- Yêu cầu HS trả lời:
+ Thao tác chính: bình luận (về việc nâng cao dân trí, nhằm cổ vũ cho công cuộc đổi mới, hướng nước nhà đi đến văn minh).
+ Thao tác kết hợp: so sánh và bác bỏ.
*So sánh: để phân biệt rõ hai thứ chữ, hai lối học.
*Bác bỏ: để phủ nhận ý kiến của một số người trong thời ấy.
II. Luyện tập nhận biết:
Hãy xác định các thao tác lập luận được vận dụng kết hợp trong các văn bản sau:

1/ Đoạn trích trang 174:
Thao tác chính: phân tích.

Thao tác kết hợp: chứng minh.
2/ Văn bản giáo viên cung cấp:
Thao tác chính: bình luận.

Thao tác kết hợp: so sánh và bác bỏ.

*Hoạt động 3:
GV giúp HS vận dụng lí thuyết vào thực hành viết văn bản.
- Thao tác 1:
* GV ra đề (đề tùy thuộc ở GV song phải gần gũi với thực tế đời sống và học tập để HS có điều kiện phát biểu những suy nghĩ, ý kiến thật của mình).
+ Đề: Hãy bàn về bệnh quay cóp của HS trong thi, kiểm tra.
* GV chia HS thành 4 nhóm theo tổ.
- Thao tác 2: GV yêu cầu HS viết thành đoạn văn có vận dụng kết hợp ít nhất hai thao tác lập luận.


- Thao tác 3: Sau 15 phút, GV gọi một vài HS đại diện nhóm trình bày văn bản đã viết và chỉ ra các thao tác lập luận mà nhóm mình đã sử dụng.

- Thao tác 4:
* GV nhận xét phần trình bày của HS, củng cố bài học, có thể thưởng điểm nếu làm tốt.

No_avatar

Em muốn hỏi làm sao để sữ dụng các thao tác lap luận nay một cách hay nhất mà không làm cho bài viết bị lủng củng và đừng bị quá cứng nhắc .giúp em với

 

 
Gửi ý kiến