Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

tu chon bam sat 12

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hằng
Ngày gửi: 10h:31' 18-11-2008
Dung lượng: 211.5 KB
Số lượt tải: 1080
Số lượt thích: 0 người
Tiết 1. este-lipit
A.Mục tiêu:
1. Kiến thức:
-Củng cố và khắc sâu kiến thức về este-lipit,tính chất hoá học của este-lipit
2.Kĩ năng:
-Rèn luyện kĩ năng làm bài tập về este-lipit
B.Phương pháp: Đàm thoại-bài tập
C.Thiết kế các hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy và trò
Hoạt động 1.
Giáo viên giúp HS ôn lại 1 số kiến thức về este-lipit.
Hoạt động 2.
GV giao bài tập –HS làm
Viết các CTCT các este đồng phân của C4H8O2 và gọi tên.Những este nào có khả năng tham gia phản ứng tráng gương

Gv cho bài tập từ tên gọi viết CTCT
Metyl fomat,vinyl axetat
Etyl propionat ,metyl acrylat


Hoạt động 3.
Gv giao bài tập –hs làm -gv chữa bổ xung
Xà phòng hoá hoàn toàn 3,7g 1 este đơn chức X trong dung dịch NaOH 1M ,sau đó cô cạn sản phẩm thu được 12,1g chất rắn khanvà 1 lượng chất hữu cơ Y.Cho toàn bộ lượng Y tác dụng vớ lượng dư Na thấy có 0,56l khí thoát ra(đktc).Xác định
CTCT của X và khối lượng của Y.

Bài 2 Đốt cháy hoàn toàn 4,4g 1 este đơn chức X thu được 4,48l CO2(đktc) và 3,6g H2O.Xác định CTPT và CTCT có thể có của X
Gv yêu cầu hs làm bài tập

Bài 3
Cho 7,4g 1 este đơn chức no mạch hở tác dụng vừa đủ với 0,1mol NaOH ,cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 8,2g muối khan.Xác định CTCT của este trên.

Hoạt động 4
GV giao bài tập –hs làm
Bài1
Để trung hoà lượng axit lượng axit béo tự do có trong 14g 1 loại chất béo cần 15ml dung dịchKOH 0,1M.Tính chỉ số axit
Bài2
Khi xà phòng hoá hoàn toàn 15g chất béo cần 500ml dung dịch KOH 0,1M .Tính chỉ số xà phòng hoá
 Nội dung cơ bản

I.Dạng bài tập viết CTCT và gọi tên

Bài 1.
HCOOCH(CH3)2 isopropyl fomat
HCOOCH2CH2CH3 propyl fomat
CH3COOC2H5 etyl axetat
C2H5COOCH3 metyl propionate


Bài 2
HCOOCH3,CH3COOCH=CH2
C2H5COOC2H5,CH2=CH-COOCH3


II.Dạng bài tập xác định CTCT của este
Bài 1
RCOOR’ + NaOH ( RCOONa + R’OH
R’OH + Na ( R’ONa +1/2H2
Theo ĐLBTKL : khối lượng Y=khối lượng chát rắn +khối lượng X –khối lượng este =1,6g
Số mol R’OH = 2 số mol H2=0.05mol (M R’OH=32 vậy Y là CH3OH
M(RCOOCH3)=74g/mol .vậy X là CH3COOCH3


Bài 2
Số mol CO2=0,2mol ,mc=0,2.12=2,4g
Số mol H2O=0,2mol,mH=0,4g

Khối lượng oxi =4,4-2,4-0,4=1,6g,số mol oxi=0,1mol
Ta có tỉ lệ:nc:nH:no=0,2:0,4:0,1=2:4:1
CTĐGN:C4H8O2
Có 4 CTCT

Bài 3
RCOOR’ + NaOH ( RCOONa + R’OH
0,1 0,1 0,1
M(RCOONa)=8,2/0,1=82, MR=15 ,R là CH3 .M
Avatar
Nếu còn gởi cho tôi nhưng tiết còn lại vào địa chỉ voquocsanhgv@yahoo.com.vn
 
Gửi ý kiến