Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Phương trình mũ và logarit

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phamvan Trong
Ngày gửi: 23h:53' 17-11-2008
Dung lượng: 240.5 KB
Số lượt tải: 361
Số lượt thích: 0 người
CHUYÊN ĐỀ:
PHƯƠNG TRÌNH-HỆ PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT
Biên soạn: Phạm Văn Trọng
I/ PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT
Bài 1: Giải Phương Trình:
 
 
 
 
 
    .
 
 
   
  
  
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
Bài 2: Giải phương trình sau 
Bài 3: Cho phương trình : với m là tham số.
Xác định m để phương trình đã cho có nghiệm.
Bài 4: Cho phương trình 
a)Giải phương trình với m=32
b)Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt
Bài 5: Giai phương trình
 .           
    .     
 
 
II/ HỆ PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT
Bài 1: Giải Hệ Phương Trình sau:
 .
            
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
  
Bài 2: Tìm m để hệ phương trình có nghiệm : 
Bài 3: Cho hệ phương trình:

1. Giải hệ với m=2.
2. Tìm m để hệ đã cho có nghiệm.
Bài 4: Chứng minh rằng với a>0 thì hệ có nghiệm duy nhất 
Bài 5: Giải hệ phương trình sau 
III/ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT
Bài 1: Giải các bất phương trình sau
 
  
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bài 2: Tìm tất cả các giá trị của a để bất phương trình sau được nghiệm đúng với mọi x: 
. 
Gửi ý kiến