Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tiêu chuẩn, quy trình công nhận danh hiệu GVG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Thị Hằng (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:12' 25-06-2010
Dung lượng: 62.0 KB
Số lượt tải: 60
Số lượt thích: 0 người
UBND TỈNH QUẢNG NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 156 /SGD&ĐT-VP
 Hạ Long, ngày 04 tháng 02 năm 2009

V/v: Hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình
công nhận danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi”.


Kính gửi: - Các ông (bà) Trưởng phòng GD&ĐT huyện (TX,TP);
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Để đẩy mạnh phong trào thi đua trong ngành Giáo dục và Đào tạo, tạo cơ sở vững chắc cho việc ghi nhận kịp thời những cống hiến của đội ngũ giáo viên và suy tôn các danh hiệu thi đua Nhà nước, trên cơ sở kết quả triển khai hướng dẫn Thi đua, Khen thưởng tại văn bản số 473B/SGD&ĐT-VP ngày 02/05/2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn một số tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục hồ sơ xét danh hiệu Thi đua-Khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân trong ngành Giáo dục và Đào tạo, từ năm học 2008 - 2009 Sở Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết về tiêu chuẩn và quy trình đánh giá, công nhận danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi” như sau:
I/ Những quy định chung
1.“Giáo viên dạy giỏi” là danh hiệu dành cho giáo viên trực tiếp giảng dạy ở các cấp học Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trumg học phổ thông và các Trung tâm Hướng nghiệp và giáo dục Thường xuyên (HN&GDTX), đây là danh hiệu thi đua đặc trưng riêng trong ngành Giáo dục và Đào tạo, làm cơ sở để xét công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” hàng năm.
2. Danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi” được công nhận theo năm học.
3. Giáo viên có từ 3 lần trở lên đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi” cấp tỉnh sẽ được xét đề nghị UBND tỉnh hoặc Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen.
4. Nguồn tiền thưởng cho giáo viên đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi ” được trích từ nguồn xã hội hóa của đơn vị, không trích từ ngân sách nhà nước.
II/ Tiêu chuẩn “Giáo viên dạy giỏi”
1- Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở
1.1 Tiêu chuẩn 1: Có ít nhất 2 năm giảng dạy trong ngành; đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và đạt chuẩn đào tạo đối với cấp học theo quy định.
1.2 Tiêu chuẩn 2: Đạt yêu cầu về giám định giờ dạy thông qua Hội thi giám định “Giáo viên dạy giỏi” cấp cơ sở (mỗi giáo viên dạy 2 giờ đạt loại giỏi).
1.3 Tiêu chuẩn 3: Có đề tài sáng kiến kinh nghiệm được Hội đồng khoa học của đơn vị xếp loại trung bình (loại C) trở lên.
1.4 Tiêu chuẩn 4: Có uy tín về chuyên môn đối với học sinh và tập thể nhà trường (qua phiếu thăm dò tín nhiệm đạt 3/ 4 số người trong tập thể trở lên).
* Đối với giáo viên mầm non ngoài 4 tiêu chuẩn trên yêu cầu:
- Đối với giáo viên dạy giỏi
+ Có đồ dùng, đồ chơi tự tạo để tổ chức các hoạt động cho trẻ, được nhà trường đánh giá cao.
+ Không có tai nạn xảy ra đối với trẻ thuộc nhóm lớp giáo viên phụ trách.
+ Duy trì tốt sĩ số của nhóm, lớp đảm bảo 85% trở lên.
- Đối với cô nuôi giỏi
+ Có ít nhất 01 năm nấu ăn tại cơ sở GDMN.
+ Hồ sơ sổ sách đúng quy định, có giấy chứng nhân đã được bồi dưỡng kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP).
* Đối với giáo viên Tiểu học ngoài 4 tiêu chuẩn trên yêu cầu:
- Đánh giá chung cuối năm học được Hiệu trưởng xếp loại Khá trở lên ở 3 lĩnh vực theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.
- Kết quả học tập của học sinh do giáo viên phụ trách: có học sinh đạt giải từ khuyến khích trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là huyện) nếu ở huyện đó có tổ chức thi học sinh giỏi cấp huyện theo đúng quy định; hoặc đến cuối học kỳ, cuối năm học có học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi.
* Đối với giáo viên THCS, THPT, giáo viên Trung tâm HN&GDTX dạy chương trình GDTX cấp THPT ngoài 4 tiêu chuẩn trên yêu cầu:
- Kết quả học tập của học sinh do giáo viên phụ trách: Với bộ môn giảng dạy có học sinh đạt giải từ khuyến khích trở lên trong kỳ thi học
 
Gửi ý kiến