Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đáp án đề luyện thi HSG 12 - Đề 3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Dũng
Ngày gửi: 21h:11' 08-11-2008
Dung lượng: 46.5 KB
Số lượt tải: 231
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3


TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN
Câu 1 (3,0 điểm):
Hoàn thiện bảng:

Mặt trận Dân chủ Đông Dương
Mặt trận Việt Minh

Hoàn cảnh
ra đời
 + Thế giới:
- Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933, nguy cơ một cuộc chiến tranh thế giới mới.
- Đại hội VII của Quốc tế Cộng sản (7/1935) chủ trương thành lập Mặt trận Nhân dân ở các nước.
- 1936: Mặt trận Nhân dân Pháp lên nắm quyền.
+ Trong nước:
- Đời sống nhân dân lao động khó khăn.
- Pháp tăng cường khủng bố phong trào cách mạng.
( Mặt trận Nhân dân phản đế Đông Dương ra đời (đến 3.1938 đổi thành Mặt trận Dân chủ Đông Dương)
+ Thế giới:
6/1941, Đức tấn công Liên Xô; cuộc đấu tranh của nhân dân ta trở thành một bộ phận quan trọng trong cuộc đấu tranh của các lực lượng dân chủ.+ Trong nước: Trước tình hình thế giới và trong nước ngày càng khẩn trương, Nguyễn Ái Quốc về nước và triệu tập Hội nghị 8 (từ 10 đến 19/5/ 1941) tại Pác Bó, Cao Bằng.
( Chủ trương thành lập Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh)

Mục tiêu
đấu tranh
 Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa và tay sai, đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hoà bình
 Trước hết phải giải phóng cho được các dân tộc Đông Dương khỏi ách Pháp – Nhật. Lúc này, nhiệm vụ giải phóng dân tộc là bức thiết nhất.


Thành phần tham gia
 Các lực lượng yêu nước, dân chủ tiến bộ, đấu tranh chống phát xít và bảo vệ hoà bình thế giới
 Các tổ chức quần chúng lấy tên là Hội cứu quốc nhằm “Liên hiệp hết thảy các giới đồng bào yêu nước..”

Hoạt động chính
- Năm 1936, phong trào Đông Dương đại hội.
- Năm 1937 các phong trào mít tinh, biểu tình đưa yêu sách.
- Năm 1938, mít tinh của 2,5 vạn người tại khu Đấu Xảo, Hà Nội
- Ngoài ra còn có các phong trào đấu tranh bằng báo chí...

- Xây dựng lực lượng cách mạng.
+ Ở căn cứ Bắc Sơn - Vũ Nhai: thống nhất các đội du kích thành Cứu quốc quân.
+ Ở căn cứ Cao Bằng: Cao Bằng là nơi tiến hành xây dựng các Hội cứu quốc.
- Tiến lên vũ trang đấu tranh...Câu 2 (3,0 điểm): Tại sao lại khẳng định chiến thắng Điện Biên Phủ đó quyết định việc chấm dứt chiến tranh xâm lược của Pháp ở Đông Dương?
Điện Biên Phủ là một thung lũng rộng lớn ở Tây Bắc, có vị trí chiến lược quan trọng.
Pháp - Mĩ đã tập trung xây dựng Điện Biên Phủ thành một hệ thống phòng ngự mạnh với 49 cứ điểm chia thành 3 phân khu. Lực lượng địch ở đây lên tới 16.200 tên. Đây là một “pháo đài bất khả xâm phạm”, là trung tâm của kế hoạch Na va.
Ta đã quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Chiến dịch diễn ra từ 13/3 đến 7/5/1954 và được chia thành 3 đợt.
Đợt 1 Ta tiêu diệt cứ điểm Him lam và toàn bộ phân khu Bắc.
Đợt 2 Đánh khu đông phân khu Trung tâm.
Đợt 3 Ta đánh các cao điểm còn lại ở khu Trung tâm và phân khu Nam. Bắt sống toàn bộ tham mưu địch. Chiến dịch hoàn toàn thắng lợi.
Sau 56 ngày đêm chiến đấu ta tiêu diệt và bắt sống toàn bộ 16.200 tên địch, hạ 62 máy bay, thu nhiều phương tiện chiến tranh hiện đại, giải phóng được nhiều vùng đất đai rộng lớn...
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã đập tan hoàn toàn kế hoạch Nava và mọi mưu đồ chiến lược của đế quốc Pháp - Mĩ, góp phần quyết định vào thắng lợi của Hội nghị Giơnevơ, lập lại hòa bình ở Đông Dương.
Như vậy, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã quyết định việc chấm dứt chiến tranh xâm lược của Pháp ở Đông Dương.

Câu 3 (2,0 điểm):
Hoàn thiện bảng:
Thời gian
Sự kiện lịch sử

19/12/1946
Toàn quốc kháng chiến bùng nổ

17/2/1946
Trung đoàn Thủ đô rút khỏi vòng vây của địch

7/10/1947
Pháp đổ quân xuống Bắc Cạn, Chợ Mới, Chợ Đồn…

30/10/1947
Chiến thắng đèo Bông Lau trong chiến dịch Việt Bắc

18/9/1950
Quân ta tiêu diệt Đông Khê,
 
Gửi ý kiến