Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bai thu hoach QuocPhong Doi tuong 4&5

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Bai thu hoach QuocPhong Doi tuong 4&5
Người gửi: Đào Quang Vinh
Ngày gửi: 00h:15' 08-11-2008
Dung lượng: 4.8 MB
Số lượt tải: 4302
Số lượt thích: 2 người (Truơng Thiên Bảo, Nguyễn Việt Phong)
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
Thái Nguyên, ngày 03 tháng 11 năm 2008

BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC
QUỐC PHÒNG - AN NINHHọ tên: ĐÀO QUANG VINH
Nơi công tác: Trường THPT Chuyên
Tổ: Lý, TD, GDQP - An ninh
Câu hỏi: Qua học tập, nghiên cứu năm chuyên đề về kiến thức quốc phòng- An ninh. Đồng chí tâm đắc nhất ở chuyên đề nào? Tại sao. Nêu nội dung cơ bản của chuyên đề đó và liên hệ với cơ quan đơn vị, bản thân.
Với câu hỏi này thì việc giáo dục quốc phòng là môn học đào tạo, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, cung cấp cho toàn dân những kỹ năng, năng lực thực tế để thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Kiến thức quốc phòng an ninh, giáo dục quốc phòng toàn dân là điều kiện kiên quyết phải có với công cuộc xây dựng đất nước trong tình hình mới. Chúng ta đã và đang đối diện với chiến lược "Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc. Vì vậy, việc tìm hiểu và nắm vững những âm mưu, thủ đoạn "Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ là vô cùng cần thiết. Từ đó nâng cao cảnh giác tích cực chủ động tham gia phong trào bảo vệ trị an, góp phần làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn đó, giữ vững ổn định mọi mặt của nhà trường và nơi mình sinh sống và vì vậy đây cũng là chuyên đề mà tôi thấy là tâm đắc nhất do đó tôi nhận thức đựoc qua bài học với những nội dung như sau:

Âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam
Thực tiễn những năm qua cho thấy, dù bị thất bại trong chiến tranh xâm lược, trong âm mưu lật đổ, nhưng đến nay các thế lực phản động, thù địch ở bên trong và bên ngoài vẫn chưa từ bỏ âm mưu phá hoại cách mạng nước ta. Hiện nay, chúng vẫn đang ráo riết thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ với âm mưu xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa trên đất nước ta.
DBHB là chiến lược cơ bản của CNĐQ và các thế lực phản động, nhằm lật đổ chế độ CTXH của các nước tiến bộ, trước hết là các nước XHCH từ bên trong, chủ yếu bằng các biện pháp phi quân sự
BLLĐ là hành động chống phá bằng bạo lực có tổ chức của các lực lượng phản động, gây rối loạn trật tự ANXH, nhằm lật đổ chính quyền tiến bộ ( cách mạng), thiết lập chính quyền phản động ở địa phương hoặc trung ương. BLLĐ là một thủ đoạn của CNĐQ và các thế lực phản động trong chiến lược DBHB để xoá bỏ CNXH ở VN.
Gây rối là hành động quá khích của một số người làm mất ổn định trật tự, ATXH ở một khu vực (thường là hẹp) trong một thời gian nhất đinh (thường là ngắn)
Mục tiêu phương châm và những thủ đoạn chủ yếu cuả các thế lực thù địch thực hiện DBHB, BLLĐ chống phá VN
Về mục tiêu: Thúc đẩy “Tự do hoá” về chính trị và kinh tế từ đó chuyển hoá VN theo quỹ đạo TBCN
Lôi kéo VN từng bước phụ thuộc vào họ để gây ảnh hưởng ở VN và các nước có liên quan, tạo bàn đạp phát triển đến các nước khác.
Về phương châm: Mềm, ngầm, sâu
Về thủ đoạn hoạt động
+ Chống phá về chính trị tư tưởng
+ Phá hoại về kinh tế
+ Lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá ta
+
 
Gửi ý kiến