Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Báo cáo ATGT 2009-2010

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Kim Thanh (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:00' 13-06-2010
Dung lượng: 85.5 KB
Số lượt tải: 2007
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯNVƯƠNG

Số: .../BC-THTV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Uông Bí, ngày 02 tháng 5 năm 2010

BÁO CÁO TỔNG KẾT
Về giáo dục an toàn giao thông năm học 2009 - 2010

I. Đặc điểm nhà trường:
1.Thuận lợi:
Năm học 2009 - 2010 được xác định là" Năm học đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục", tiếp tục thực hiện các cuộc vận động" Học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ chí Minh", "Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong Giáo dục", "Mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua"Trường học thân thiện, học sinh tích cực".
Ngay từ đầu năm học, trường phát động phong trào“Chấp hành thực hiện luật An toàn giao thông".Thành lập Ban chỉ đạo, lập kế hoạch thực hiện, tổ chức phát động phong trào thi đua với các thành viên trong trường, ban đại diện cha mẹ học sinh; lồng ghép với các cuộc vận động: "Hai không” và "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Đã triển khai thực hiện Chỉ thị 71/2008/CT-BGDĐT ngày 23/12/2008 của Bộ GDĐT về tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên.
Nhà trường nhận được sự ủng hộ của toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường, của các cấp lãnh đạo địa phương, của cha mẹ học sinh, các lực lượng giáo dục ngoài nhà trường.
2. Khó khăn:
Năm học này trường tiếp tục được đầu tư xây dựng khu hiệu bộ, bếp ăn tập thể, nhà để xe, tường rào quanh, nâng cấp sân...Tất cả đang trong thời gian xây dựng nên còn bề bộn. Vì vậy sân trường còn bị thu hẹp, xe cộ vận chuyển vật liệu đi lại nhiều ảnh hưởng không nhỏ tới việc đi lại vui chơi của học sinh nhà trường.
II.Công tác xây dựng kế hoạch:
Ban chỉ đạo công tác ATGT trường Tiểu học Trưng Vương đề ra kế hoạch, chương trình hành động về công tác ATGT năm học 2009 – 2010 theo tinh thần chỉ đạo về giảng dạy ATGT của Phòng Tiểu học Sở Giáo dục & Đào tạo Ninh và PGD &ĐT thị xã Uông Bí.
III. Mục tiêu:
1. Tiếp tục thực hiện giáo dục, tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông và tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn trật tự an toàn giao thông trong đội ngũ viên chức, học sinh và phụ huynh học sinh.
2. Giải quyết tích cực tình trạng ùn tắc giao thông trước trước cổng trường trong giờ cao điểm và tình trạng vi phạm luật giao thông trong học sinh và cná bộ giáo viên, công nhân viên.
IV. Các biên pháp thực hiện.
1. Tổ chức lễ phát động “ Tháng an toàn giao thông, tháng 9/2009”
Lễ phát động “ Tháng an toàn giao thông vào tháng 9/2009” tại trường 05/9/2009). Trong lễ phát động, Lãnh đạo nhà trường đã tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện tinh thần kế hoạch thực hiện giáo dục trật tự an toàn giao thông trong năm học 2009-2010 của phòng GD& ĐT và của đơn vị.
2. Tổ chức các loại hình giáo dục tuyên truyền
- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong học sinh Nghị quyết 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông của Chính phủ; tổ chức lễ kí cam kết ATGT cho HS và giáo viên toàn trường.
- Tuyên truyền trước và sau cổng trường với những câu khẩu hiệu sinh động, dễ nhớ tác động mạnh mẽ đến ý thức của học sinh theo hướng dẫn của Ban an toàn giao thông tỉnh và Ban an toàn giao thông Quốc gia.
- Phát động phong trào thi dán và treo khẩu hiệu, banrol hưởng ứng tháng an toàn giao thông giữa các lớp.
- Lập bảng tin với hình ảnh, khẩu hiệu hoặc tranh biếm họa về trật tự an toàn giao thông trong khuôn viên trường và từng phòng học, bản tin phát thanh học đường vào các buổi phát thanh Măng non ( Thứ 2 hàng tuần có nhận xét, đánh giá trong giờ chào cờ)
Tiếp tục thực hiện tốt “ Cổng trường em sạch đẹp, an toàn” và duy trì thường xuyên
 
Gửi ý kiến