Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

GACN10-trinhf2010

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lại Chí Trình
Ngày gửi: 00h:19' 10-06-2010
Dung lượng: 7.0 MB
Số lượt tải: 137
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn: Ngày dạy:
CHƯƠNG I
TRỒNG TRỌT, LÂM NGHIỆP ĐẠI CƯƠNG
Tiết 1 – Bài 2
KHẢO NGHIỆM GIỐNG CÂY TRỒNG
I. Mục tiêu bài học
Sau khi học xong bài này học sinh phải:
- Hiểu rõ được mục đích, ý nghĩa của công tác khảo nghiệm giống cây trồng
- Trình bày được nội dung, mục đích của các thí nghiệm khảo nghiệm giống cây trồng
- Rèn luyện kỹ năng phân tích so sánh
II. Phương pháp, phương tiện
* Phương pháp: Vấn đáp, trực quan, diễn giảng
* Phương tiện: Tranh ảnh về các thí nghiệm khảo nghiệm GCT, băng hình về hội nghị đầu bờ (gồm hoạt động báo cáo và khảo sát thực tế)…
III. Tiến trình dạy học
1. Ổn định tổ chức – 1’
2. Kiểm tra bài cũ – 0’
3. Dạy học bài mới – 40’
HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
NỘI DUNG BÀI HỌC

Hoạt động 1: Tìm hiểu mục đích, ý nghĩa của công tác khảo nghiệm giống – 10’

- Muốn khai thác tối đa hiệu quả của giống cần khảo nghiệm về những đặc điểm nào?
- Một giống lúa mới, nếu không thông qua khải nghiệm mà đưa vào sản xuất đại trà ngay thì kết quả sẽ thế nào? Tại sao?
- Tóm tắt mục đích, ý nghĩa của công tác khảo nghiệm GCT?
I. Mục đích, ý nghĩa của công tác khảo nghiệm GCT- Xác định được điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp với từng giống cây trồng
- Xây dựng hoàn thiện hệ thống luân canh, kỹ thuật canh tác… phù hợp với từng giống
- Kịp thời đưa giống mới vào sản xuất đại trà.

Hoạt động 2: Tìm hiểu các thí nghiệm khảo nghiệm giống cây trồng – 30’


- Trong thí nghiệm SS, giống mới được bố trí so sánh với giống nào? Mục đích là gì? (so sánh với giống đại trà nhằm xác định những đặc điểm ưu việt của giống mới so với giống đại trà)
- GV cho HS quan sát tranh ảnh về TNSS; yêu cầu HS quan sát hình 2.1SGK xác định giống mới, giống đại trà.
- So sánh giống cần chú ý đến các chỉ tiêu nào?

- Mục đích của thí nghiệm kiểm tra kỹ thuật là gì?
- Thí nghiệm kiểm tra kỹ thuật được tiến hành ở phạm vi nào?
- GV yêu câu HS quan sát hình 2.2 SGK cho biết đó là thí nghiệm kiểm tra nội dung gì? (kiểm tra chế độ phân bón phù hợp)

- Giống mới với những điều kiện gì sẽ được tổ chức thí nghiệm sản xuất quảng cáo? (sau khi đã được cấp giấy chứng nhận giống QG)
- Thí nghiệm sản xuất quảng cáo nhằm mục đích gì?
- Thí nghiệm sản xuất quảng cáo phải tiến hành những nội dung gì?
II. Các loại thí nghiệm khảo nghiệm GCT
1. Thí nghiệm so sánh giống
* Mục đích: So sánh giống mới và giống sản xuất đại trà nhằm xác định tính ưu việt của giống mới* Nội dung: So sánh toàn diện giống mới và giống sản xuất đại trà về các chỉ tiêu:
- Sinh trưởng, phát triển
- Năng suất, chất lượng sản phẩm
- Khả năng chống chịu…
2. Thí nghiệm kiểm tra kỹ thuật
* Mục đích: Kiểm tra những đề xuất của cơ quan chọn tạo giống để xác định quy trình kỹ thuật chuẩn bị cho sản xuất đại trà

* Nội dung: Gieo trồng và chăm sóc giống mới với nhiều chế độ khác nhau

3. Thí nghiệm sản xuất quảng cáo


* Mục đích: Tuyên truyền đưa giống mới vào sản xuất đại trà
* Nội dung:
- Tổ chức hội nghị đầu bờ để đánh giá năng suất, chất lượng của giống mới
- Tuyên truyền, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng về giống mới.

4. Củng cố - 3’
- Yêu cầu HS lần lượt trả lời các câu hỏi trong SGK
- Nhận xét ý thức, thái độ và kết quả học tập của HS
5. Hướng dẫn – 1’
- Học bài, trả lời các câu hỏi trong SGK
- Đọc trước ở nhà bài 3 và bài 4: “Sản xuất giống cây trồng”

Ngày tháng năm
Tiết 2 – Bài 3&4
SẢN XUẤT GIỐNG CÂY TRỒNG
I. Mục tiêu bài học
Sau khi học xong bài này học sinh phải:
- Trình bày được mục đích của công tác khảo nghiệm giống cây trồng và quy trình sản xuất GCT
- Phân biệt được sự giống và khác nhau giữa quy trình sản xuất giống theo sơ đồ DT và sơ đồ PT
- So sánh được sự giống và khác nhau giữa quy trình sản xuất giống
 
Gửi ý kiến