Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BÁO CÁO BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Triệu Thanh Hùng
Ngày gửi: 22h:54' 31-10-2008
Dung lượng: 77.0 KB
Số lượt tải: 4966
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ: Thể dục-AN-MT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO
(V/v tổng kết bồi dưỡng thường xuyên
theo chu kỳ cho giáo viên THCS )

Thực hiện theo công văn số126/PGD&ĐT-THCS ngày 21 tháng 10 năm 2008 của phòng GD&ĐT Mỏ Cày về việc hướng dẫn báo cáo tổng kết bồi dưỡng thường xuyên theo chu kỳ cho giáo viên THCS.
Tổ Thể dục-AN-MT trường THCS Thị Trấn 1 xin báo cáo một số nội dung như sau:
1/.Đánh giá công tác bồi dưỡng giáo viên theo chương trình bồi dưỡng thường xuyên theo chu kỳ giao đoạn 2003-2007.
1.1.Đánh giá công tác quản lý và cung ứng bồi dưỡng giáo viên:
- Ban giám hiệu lên kế hoạch cho từng tổ cụ thể, triển khai các văn bản chỉ đạo kịp thời, trong quá trình học tập bồi dưỡng thường xuyên Ban giám hiệu theo dõi kiểm tra, đảm bảo luôn tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên học tập.
- Tài liệu học tập bồi dưỡng thường xuyên tương đối đầy đủ, đảm bảo cho giáo viên học tập các môn.
1.2.Đánh giá chương trình bồi dưỡng:
a/ Nội dung bồi dưỡng phong phú, phù hợp với trình độ giáo viên và việc đổi mới phương pháp dạy học.
b/ Phương pháp bồi dưỡng:
-Mỗi giáo viên lập kế hoạch học tập cá nhân và được lưu giữ trong Hồ sơ công chức.
-Giáo viên sắp xếp thời gian để tự nghiên cứu, tự ghi tóm tắt, trả lời bài tập, câu hỏi vào vở BDTX. Tự nghiên cứu và vận dụng kết quả học tập vào thực tế giảng dạy, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp cùng môn trong Tổ CM.
-Từng thành viên trong tổ soạn ra nội dung học cho bản thân, hoạt động học tập theo nhóm và sau cuối chương trình có phần kiểm tra đánh giá.
c/ Hình thức bồi dưỡng:
-Tự học theo sách và nội dung tự soạn theo tài liệu, thông qua đồng nghiệp, học nhóm để giải đáp những khó khăn vướng mắc.
-Tổ trưởng CM tổ chức học tập, sắp xếp 1-2 buổi/tuần để học tập BDTX (Kết hợp với các sinh hoạt CM khác) với hình thức như: dạy thử, học theo nhóm…. Tổ trưởng CM tổng hợp thắc mắc của CB-GV đề xuất Ban chỉ đạo BDTX của trường để kịp thời giải quyết.
d/ Phương pháp đánh giá kết quả bồi dưỡng:
-Công tác đánh giá kết quả bồi dưỡng BDTX luôn được tập thể GV trong tổ coi trọng, xem nay là công việc rất cần thiết nhằm nâng cao tay nghề chuyên môn nghiệp vu.ï
-Tất cả GV trong tổ tham gia tốt công tác học tập BDTX.
-Tinh thần học tập nghiêm túc, ghi chép đầy đủ, thường xuyên trao đổi đồng nghiệp những vần đề khó khăn trong học tập, thông qua tự nghiên cứu tài liệu.
-Vận dụng tốt trong quá trình giảng dạy thực tế.
-BDTX được lòng ghép trong hoạt động chuyên môn của tổ, nên thường xuyên được rút kinh nghiệm kịp thời, và đề ra phương hướng mới phù hợp với thực tiễn trong quá trình giảng dạy.
1.3/. Đánh giá kết quả bồi dưỡng:
a/.Giáo viên thực hiện công tác BDTX đúng theo kế họach đã đề ra, có ghi chép nội dung đầy đủ, cuối mỗi bài có trả lời các câu hỏi trong tài liệu, có thảo luận những câu hỏi khó trong các cuộc họp chuyên môn.
b/.Hiệu quả của việc BDTX đến dạy và học tại trường và vận dụng được các vấn đề sau:
Từ những bài học trong tài liệu kết hợp với thực tế giảng dạy giáo viên trong tổ đã giải quyết được những vấn đề, nắm vững được các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh.
2/. Những bài học kinh nghiệm và kiến nghị cho việc xây dựng chương trình BDTX cho GV THCS:
a/.Những bài học kinh nghiệm:
-Qua công tác BDTX giáo viên phần nào tích lũy được một số kinh nghiệm trong giảng dạy bộ môn.
-Thông qua tổ chức nghiên cứu tài liệu BDTX giáo viên phát hiện nhiều vấn đề rất hay, có thể vận dụng trực tiếp vào công tác giảng dạy nội ngoại khóa.
-Giáo viên nghiên cứu các loại sách BDTX có thể rút ra phần nào để sử dụng làm tư liệu báo cáo chuyên đề hoặc viết sáng kiến kinh nghiệm công tác giáo dục thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình.
b/.Đề xuất và kiến nghị: không3/. Báo cáo số liệu
a- Thống kê kết quả BDTX
TT
HỌ TÊN
TRÊN CHUẨN
ĐÚNG
 
Gửi ý kiến