Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

HV bài 35 UÔI - ƯƠI

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Hương Tôn
Ngày gửi: 19h:45' 29-10-2008
Dung lượng: 424.5 KB
Số lượt tải: 16
Số lượt thích: 0 người
GIÁO ÁN LỚP 1
Người dạy: Trần Thị Thu Sương
Ngày dạy :
Môn : Học vần
Bài 35: uôi – ươi
I/-Mục tiêu:
-Học sinh đọc, viết được : uôi – ươi, nải chuối, múi bưởi.
-Đọc được các tiếng, từ ứng dụng, câu ứng dụng.
-Phát triển lời nói theo chủ đề: chuối, bưởi, vú sữa.
II/-Đồ dùng dạy học:
GV: Tranh,bộ đồ dùng dạy học Tiếng Việt, SGK

HS: SGK, bảng con, bộ học Tiếng Việt
III/-Tiến trình tiết dạy:
Tiết 1
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh

1. Oån định:
2. Kiểm tra bài củ: ui – ưi
- Tiết vừa qua em học vần gì?
-Cho hs nhận xét
-Nhận xét ghi điểm
-Gọi 2 hs lên trả bài trong SGK
-Cho hs viết bảng con: gửi quà; ngửi mùi
+Nhận xét
+Tổ chức cả lớp đọc SGK
+Nhận xét phần kiểm tra
3. Bài mới: uôi – ươi
a. Giới thiệu
-Giới thiệu mục đích yêu cầu bài và ghi tựa bài: uôi , ươi.
b. Giảng bài:
* Vần uôi:
+Nhận diện vần
+Đọc trơn vần uôi.
H: Vần uôi gồm có mấy âm
-Gv: Vần uôi gồm có âm đôi uô đứng trước âm i đứng sau
+Đọc mẫu: u – ô – i – uôi.
+Yêu cầu hs gắn vần uôi
Gv: có vần uôi rồi, vậy muốn có tiếng chuối ta phải làm sao?
+Gắn tiếng chuối lên bảng.Cho hs đọc trơn và đánh vần tiếng chuối.
+GV: Muốn có từ nải chuối ta phải làm sao?
+Gắn từ nải chuối và gọi hs đọc
+Gọi hs đọc u-ô-i- uôi – ch – uôi –chuôi – sắc – chuối – nải chuối.
*Vần ươi:
+Đọc trơn vần ươi
-H: Vần ươi gồm có mấy âm?
GV: Vần ươi gồm có âm đôi ươ đứng trước,âm i đứng sau.
+Yêu cầu hs so sánh giống và khác nhau của 2 vần uôi – ươi.
+Gọi hs đánh vần
+Gắn vần ươi
H: Có vần ươi rồi,muốn có tiếng bưởi ta phải làm sao?
+Cho cả lớp đọc trơn: bưởi.
+Cho hs gắn tiếng bưởi
+Gv giới thiệu : trái bưởi
Gv: Có tiếng bưởi rồi,muốn có từ múi bưởi ta phải làm sao?
+Cho hs đọc từ : múi bưởi
+Gắn từ : múi bưởi
+Tổ chức cho hs đọc cả bài vừa học
uôi ươi
chuối bưởi
nải chuối múi bưởi
+Gv chỉ bất kỳ hs đánh vần và đọc trơn
+Tổ chức cho hs thi đọc theo nhóm
Gv: Để giúp cho các em đọc tốt hơn và khắc sâu những vần vừa học,hôm nay cô sẽ giới thiệu các em làm quen 4 từ ứng dụng mới là:
-Gắn bảng các từ:
tuổi thơ túi lưới
buổi tối tươi cười
+Đọc mẫu trơn.
-Yêu cầu hs đọc thầm
+Yêu cầu hs tìm tiếng có mang vần uôi
+Yêu cầu hs tìm tiếng có mang vần ươi
+Cho hs đọc trơn từng tiếng đến hết cả bài
+Gọi hs đọc từng từ ; 2 từ; 3 từ; 4 từ
+Gọi hs đọc toàn bộ 4 từ
+Tổ chức cho hs đọc toàn bộ cả bài theo thứ tự từ trên xuống.
-cho hs đọc bất kỳ các từ trên bảng.
+Tiếp tục gọi 1 hs đọc toàn bộ cả bài
c. Luyện viết
GV: Để giúp cho các em viết đúng và đẹp,hôm nay cô và các em sẽ viết lại 2 vần uôi – ươi với 2 từ nải chuối , múi bưởi.
+Viết uôi – ươi lên bảng vừaviết nêu quy trình viết.
+Tổ chức cho hs viết vào bảng con.
+Tiếp tục viết từ nải chuối lên bảng vừaviết nêu quy trình viết.
+Tiếp tục viết từ múi bưởi lên bảng và nêu quy trình viết


4. Củng cố
-Các em vừa học vần gì?
H: Vần uôi có tiếng gì? Từ gì ?
H: Vần ươi có tiếng gì ? Từ gì?
H: Học được từ ứng dụng gì?
-Gọi 1 em đọc cả bài ở tiết 1
5. Nhận xét –
 
Gửi ý kiến