Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

lịch sử các học thuyết kinh tế: so sánh tw tưởng của ADAMSMIT và AVID RICARDO

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Hóa
Ngày gửi: 12h:24' 13-05-2010
Dung lượng: 132.5 KB
Số lượt tải: 612
Số lượt thích: 0 ngườiĐỀ TÀI: SO SÁNH TƯ TƯỞNG HỌC THUYẾT CỦA ADAM SIMTH VÀ DAVID RICARDO


Lịch sử ra đời và đặc điểm phương pháp luận.

1. Bối cảnh lịch sử:

+ Về kinh tế: Sự phát triển của nền SX TBCN làm cho chủ nghĩa trọng thương bị thu hẹp.

+ Về xã hội: CNTS Anh đã hoàn thành, tạo ra tình hình kinh tế và chính trị mới

+ Về tư tưởng: khoa học kỹ thuật ( triết học duy vật, toán học, vật lý học…) đã thắng thế chế độ phong kiến. Mở đường cho phương thức TBCN phát triển.

2. Đặc điểm phương pháp luận:
+ Các nhà kinh tế chính trị cổ điển Anh chuyển việc nghiên cứu lưu thông sản xuất sang lĩnh vực các vấn đề của nền kinh tế TBCN trong giai đoạn đầu.
+ Lần đầu tiên áp dụng phương pháp trừu tượng hóa vào nghiên cứu nền sản xuất TBCN.
+ Xây dựng hệ thống phạm trù, quy luật của nền kinh tế thị trường: giá trị, giá cả, cung-cầu, lưu thông, tiền công…
+ Biết tôn trọng các quy luật khách quan, ủng hộ tự do kinh doanh, đề cao vai trò của cạnh tranh, chống lại sự can thiệp của nhà nước vào nền kinh tế.
+ Nội dung lý luận của các nhà cổ điển về cơ bản đó đi đúng hướng và đặc nền móng rất quạn trọng cho kinh tế chính trị học cũng như kinh tế học sau này.

Adam Smith

Adam Smith sinh năm 1723 tại Scotland mất năm 1790, là đại biểu chủ yếu của kinh tế chính trị học cổ điển Anh, Ông cũng là người sáng lập hệ thống lí luận kinh tế chính trị học.

David Ricardo

David Ricardo sinh năm (1772-1823), là người đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển phương pháp nghiên cứu và hệ thống lý luận của A.Smith. Thành công quan trọng nhất là Ông đã đưa ra lý luận giá trị đạt đỉnh cao trong kinh tế chính trị cổ điển.
Giống nhau:

Hai ông cho rằng:
Coi tiền tệ chỉ là vật trung giang trong việc trao đổi và mua bán.
Phản đối việc tăng lương cho công nhân.
Việc thay đổi tiền vàng và bạc bằng tiền giấy là hoàn toàn hợp lý.
Việc tăng lương cho công nhân chỉ khi nền kinh tế đó phát triển nhanh.
Đặc trưng về phương pháp luận: Suy luận từ một cá nhân lý tưởng để tìm ra các định luật chi phối đời sống sinh hoạt kinh tế rồi tổng quát hóa các định luật đó cho toàn khối chủ thể của một xã hội.
Xem quyền tư hữu là nền tảng của đời sống kinh tế xã hội.
Xem cơ chế tự do kinh tế hoàn toàn là một môi trường hợp lý cần thiết để đưa tới sự hòa hợp tự nhiên của các lợi ích cá nhân.

Khác nhau: 1. Về tiền lương
Theo Adam Smit:
Tiền lương là số tiền trả cụng cho công nhân theo một mức nhất thiết cần cú, là số tiền cần thiết để người lao động sống. Những nhân tố ảnh hưởng trực tiếp quyết định mức tiền lương là:
+ Gớa trị của các tư liệu sinh hoạt cần thiết để nuụi sống người công nhân và gia đình anh ta.
+ Lượng cầu về lao động trờn thị trường
→ Tiền lương phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế của mổi nước.
Ủng hộ việc trả lương cao cho công nhân.

A.S cho rằng: lương thấp là thảm họa kinh tế, lương cao là tốt đẹp nhưng ông chống lại cuộc đấu tranh đòi tăng lương của công nhân.
GT:
- Trong nền KT phát triển:
+ Qui mô TB tăng → Qui mô SX tăng → tiền lương tăng hơn mứt tối thiểu. Vì vậy chỉ có thể tăng tiền lương khi nền KT phát triển nhanh.
- Trong nền KT trì truệ, suy thoái:
+ Qui mô TB giảm → Qui mô SX giảm → Lượng cầu lao động giảm → Tiền lương giảm thấp dưới mức tối thiểu. Vì vậy, khi nền KT trì truệ và suy thoái thì tiền lương được trả thấp.=> Tiền lương thấp là biểu hiện của nền KT chậm phát triển.

Theo RiCarDo :
Tiền lương là giá cả của lao động. Ông đó phõn biệt được 2 loại giá cả tự nhiên và giá cả thị trường của lao động. Ông cho rằng vận động lên xuống của tiền lương là do 2 nguyên nhân:
+ Giá cả tự nhiên của lao động thay đổi.
+ Quan hệ cung-cầu về lao động thay đổi.
GT: Nếu tiền lương tăng → P giảm → tích lũy TB giảm → QMSX giảm → kìm hãm SX => Thảm họa KT
D.R cho rằng: Lương thấp là tự nhiên, lương cao là thảm
No_avatar

ui! 

nho bai giang nay ma minh dc 9d phan thuyet trinh

 

 
Gửi ý kiến