Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề cương Tập hợp lô gíc toán

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Mạnh Toàn
Ngày gửi: 10h:24' 02-05-2010
Dung lượng: 26.8 KB
Số lượt tải: 167
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Cơ sở lý thuyết tập hợp và lô gic toán
2. Số đơn vị học trình: 2(1;1)
3. Trình độ:
- Cho sinh viên năm thứ 1, kì I, ngành Tiểu học.
4. Phân bố thời gian:
Thứ tự chương
Tên chương
Tổng số tiết
Lý thuyết
Bài tập
Kiểm tra

I
Tập hợp
15
6
8
1

II
Lôgic toán
15
8
75. Điều kiện tiên quyết: Không.
6. Mục tiêu của học phần:
Học xong học phần SV có khả năng:
- Kiến thức: Hiểu rõ các khái niệm toán học: tập hợp, quan hệ, ánh xạ, suy luận, liên kết lôgic.
- Kỹ năng: Kỹ năng hướng dẫn học sinh tiểu học cách chứng minh các bài toán tiểu học.
- Thái độ: Có lòng yêu thích môn toán, cách trình bày lôgic một vấn đề nào đó trong cuộc sống.
7. Mô tả vắn tắt nội dung:
Cung cấp các kiến thức cơ bản về cơ sở lý thuyết tập hợp (tập hợp và các phép toán trên tập hợp, quan hệ ánh xạ), cơ sở lô gic toán (mệnh đề và các phép toán liên kết logic, công thức và quy tắc suy luận, suy luận và các phép tiền đề chứng minh trong dạy học toán ở tiểu học).
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Sinh viên phải dự tối thiểu 80% số tiết của học phần trở lên.
- Hoàn thành nhiệm vụ của giáo viên dạy đặt ra.
- Chuẩn bị tài liệu sau:
+ Hoàng Xuân Sính – Tập hợp và lôgic – NXB Giáo dục – 1999.
+ Cơ sở lý thuyết tập hợp và logic – Dự án phát triển GV Tiểu học - NXB Giáo dục – 2007.
+ Tập hợp và logic số học - NXB Giáo dục - 2000.
- Sau khi học xong chương trình SV phải đạt được những yêu cầu như mục tiêu học phần đã đặt ra.
9. Tài liệu học tập:
- Hoàng Xuân Sính – Tập hợp và lôgic – NXB Giáo dục – 1999.
- Cơ sở lý thuyết tập hợp và logic – Dự án phát triển GV Tiểu học - NXB Giáo dục – 2007.
- Tập hợp và logic số học - NXB Giáo dục - 2000.
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
- Thực hiện theo quy chế 25 và hướng dẫn của trường CĐSP Điện Biên.
- Các điểm học phần:
+ Một điểm chuyên cần.
+ Một điểm kiểm tra thường xuyên (Điểm bài tập của SV).
+ Một điểm kiểm tra giữa kỳ (Bài viết thời gian làm bài 45 phút).
+ Một điểm thi kết thúc học phần (Bài viết thời gian làm bài 60 phút).
11. Thang điểm: 10.
12. Nội dung chi tiết nội dung học phần:

CHƯƠNG I: TẬP HỢP(7LT+ 8TH)

1. Khái niệm về tập hợp (2,2)
1.1. Tập hợp, phần tử, tập hợp con, tập hợp rỗng.
1.2 Các phép toán: Hợp, giao, hiệu, phần bù, tích Đề - Các.
2. Quan hệ (2,2)
2.1. Quan hệ hai ngôi.
2.2. Quan hệ tương đương.
2.3. Quan hệ thứ tự.
3. Ánh xạ (2,4)
3.1. Các định nghĩa và ví dụ.
3.2. Ảnh và tạo ảnh.
3.3. Các loại ánh xạ đặc biệt. Tích ánh xạ và ánh xạ ngược.
Kiểm tra 1 tiết

CHƯƠNG II: LÔGIC TOÁN (8LT+ 7TH)
1. Lôgic mệnh đề (2,1)
1.1. Các phép toán giữa các mệnh đề.
1.2. Công thức và luật của lôgic mệnh đề.
2. Lôgic vị từ (3,3)
2.1. Hàm mệnh đề một biến.
2.1. Các phép toán của lôgic vị từ.
2.3. Các lượng từ.
3. Áp dụng các luật lôgic vào phép chứng minh và giải toán (3,3).
3.1. Biểu thị một mệnh đề toán học.
3.2. Một số phương pháp chứng minh toán học.
3.3. Ứng dụng tương đương lôgic để chứng minh các đẳng thức tập hợp.
Điện biên, ngày tháng năm 2009.Hiệu trưởng

No_avatarf
bai giang noa ve toan cung khong co chu la sao?La hét
No_avatar
soan giao an ki ti dj
No_avatar

bài kiểu này gửi làm gì cơ chứ...giới thiệu ah

 

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓