Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

giáo án đại số và giải tích 11

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đắc Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:30' 17-10-2008
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 656
Số lượt thích: 0 người
Giáo án lớp 11 ban khoa học Cơ Bản A
Môn Toán
__________________(___________________

Chương1 : Hàm số lượng giác - Phương trình lượng giác
Mục tiêu:
Giới thiệu các hàm số lượng giác: Định nghĩa các hàm lượng giác, tập xác định, tính tuần hoàn và chu kì, sự biến thiên và đồ thị
Tiếp tục trình bày các phép biến đổi lượng giác: Biến đổi tổng thành tích tích thành tổng cũng như biến đổi biểu thức asinx + bcosx
Nắm được cách giải các phương trình lượng giác cơ bản, biết cách giải các phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác và một số phương trình đưa về dạng này
Nội dung và mức độ:
Về các hàm lượng giác:
Nắm được cách khảo sát các hàm lượng giác y = sinx, y = cosx, y = tanx, y = cotx
Hiểu được tính chất tuần hoàn có chu kì của các hàm lượng giác, sự biến thiên và vẽ được gần đúng dạng đồ thị của chúng
Về phép biến đổi lượng giác:
Không đi sâu vào các biến đổi lượng giác phức tạp. Nắm và sử dụng thành thạo các công thức biến đổi tổng thành tích, tích thành tổng. Biến đổi biểu thức có dạng asinx + bcosx
Về phương trình lượng giác:
Viết được công thức nghiệm của phương trình cơ bản sinx = a, cosx = a, tanx = m, cotx = m và điều kiện của a để phương trình có nghiệm
Giải được các phương trình bậc hai đối với một hàm lượng giác và một số các phương trình lượng giác cần có phép biến đổi đơn giản đưa được về phương trình lượng giác cơ bản
Về kĩ năng:
Khảo sát thành thạo các hàm lượng giác cơ bản
y = sinx, y = cosx, y = tanx, y = cotx
áp dụng thành thạo các công thức biến đổi tổng thành tích, tích thành tổng và biểu thức có dạng asinx + bcosx
Viết được các công thức nghiệm của các phương trình cơ bản sinx = a, cosx = a, tanx = m, cotx = m và giải được các phương trình lượng giác cần dùng phép biến đổi đơn giản đưa được về phương trình cơ bản
Giải thuần thục và có khả năng biểu đạt tốt các bài tập của chương. Có năng lực tự đọc, hiểu các bài đọc thêm của chương
Ngày soạn : 02/09/2007
Tuần : 1


Tiết số: 1,2,3


Bài 1 Hàm số lượng giác
A -Mục tiêu:
Nắm được k/n hàm số lượng giác, tính tuần hoàn của các hàm lượng giác
Nắm được sự biến thiên và đồ thị của các hàm lượng giác y = sinx, y = cosx và áp dụng được vào bài tập
Nắm được
 
Gửi ý kiến