Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tài liệu tập huấn PRA

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Thanh Yến
Ngày gửi: 22h:16' 22-04-2010
Dung lượng: 808.0 KB
Số lượt tải: 271
Số lượt thích: 0 người

Sự tham gia là gì?

Khái niệm
Sự tham gia là quá trình thu hút lôi cuốn và tạo điều kiện cho các đối tượng khác nhau có cùng chung mục tiêu, chia sẻ, đóng góp và hưởng lợi trong các hoạt động phát triển.

Các hình thức tham gia
- Hình thức hợp đồng: theo cách này cán bộ khoa học kỹ thuật hợp đồng cùng với các gia đình, xây dựng các mô hình trình diễn hay thử nghiệm một loại cây con nào đó, thu thập từ những hoạt động này người dân hưởng lợi toàn bộ sản phẩm thu được. Thù lao của cán bộ do chương trình hoặc dự án trả.
- Tư vấn: thường được sử dụng khi cán bộ kỹ thuật tiếp xúc với nông dân, trả lời những thắc mắc của nông dân, hay khuyên giải người dân triển khai áp dụng một tiến bộ kỹ thuật nào đó.
- Hình thức hợp tác: là hình thức tham gia khi cả hai bên (nông dân - những người bên trong và cán bộ - những người bên ngoài cùng nhau chia sẻ nguồn lực, để cùng thực hiện một sáng kiến hoặc một tiến bộ khoa học kỹ thuật nào đó. Do đó phân phối lợi nhuận được dựa trên mức đóng góp của cả hai bên.
- Hình thức tự giác: các khởi nguồn hoạt động được bắt đầu từ nông dân hoặc nhóm nông dân để thực hiện một kỹ thuật tương đối khó. Hình thức này thường gắn liền với hoạt động kinh tế kỹ thuật giữa nông dân hoặc một nhóm hộ nông dân với cán bộ kỹ thuật.

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia
Đánh giá nhanh nông thôn có sự tham gia (RRA) là gì?
Khái niệm
RRA là một phương pháp hữu hiệu nghiên cứu phát triển nông thôn. Kỹ thuật RRA đòi hỏi người nghiên cứu có khả năng mở rộng và lấy thông tin với người dân và quan sát điều kiện địa phương cùng lúc sử dụng số liệu thứ cấp như là thủ tục hành chính. RRA được sử dụng để lấy thông tin một cách nhanh chóng có lợi nhất, chính xác và làm sáng tỏ vấn đề còn do dự, đó là cơ sở cho lập kế hoạch và hành động. (nguồn - Khoa Quản lý đất đai trường đại học Indonexia)

Các phương pháp đánh giá nhanh nông thôn
- RRA thăm dò để thu thập thông tin ban đầu về một chủ đề mới hoặc hệ thống nông sinh thái, kết quả thường là một loạt các câu hỏi chính và giả thuyết sơ bộ.
- RRA theo chủ đề: để nghiên cứu một chủ đề riêng biệt, thường là dưới dạng câu hỏi chính và giả thuyết do RRA thăm dò đề ra trước. Kết quả thường là một giả thuyết chi tiết đã mở rộng, có thể dùng là cơ sở vững chắc cho công việc nghiên cứu hoặc phát triển.
- RRA tham gia: để thu hút dân làng và cán bộ địa phương tham gia việc quyết định các hoạt động sắp tới dựa trên cơ sở các giả thuyết do RRA thăm dò hoặc RRA chủ đề nêu ra. Kết quả của bước đánh giá này là việc thực hiện các thử nghiệm do nông dân chỉ đạ
 
Gửi ý kiến