Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIẾNG ANH LỚP 7.doc

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Thành (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:57' 13-10-2008
Dung lượng: 89.5 KB
Số lượt tải: 518
Số lượt thích: 0 người

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIẾNG ANH LỚP 7
Cả năm: 3 tiết x 35 tuần = 105 tiết
HKI: 3 tiết x 18 tuần = 54 tiết
HKII: 3 tiết x 17 tuần =51 tiết
Học kỳ I
Bài/Unit
Tuần
Nội dung
Số tiết
Tiết PP
Ghi chú


Unit 1
Back to school
(5 tiết)
01
01
01
02
02
02
Ôn tập kiểm tra
A1,A2
A3,A4,A5
B1,B2
B3,B4
B5,B6

1
2
3
4
5
01
02
03
04
05
06


 Unit 2
Personal information
(6 tiết)
03
03
03
04
04
04
A1,A2,A3
A4,A5
A6*,A7*
B1,B2,B3
B4,B5
B6,B7,B8*
1
2
3
4
5
6
07
08
09
10
11
12


Unit 3
At home
(5 tiết)
05
05
05
06
06
A1
A2,A3, A4*
B1
B2,B3,B4
B5,B6*
1
2
3
4
4
13
14
15
16
1706
07
07
Language focus1
Kiểm tra 1 tiết – bài số 1
Chữa bài kiểm tra
1
1
1
18
19
20


Unit 4
At school
(5 tiết)
07
08
08
08
09
A1,A2
A3,A4
A5,A6
B1
B2,B3,B4
1
2
3
4
5
21
22
23
24
25


Unit 5
Work and play
(5 tiết)
09
09
10
10
10
A1
A2,A3*
A4,A5,A6*
B1,B2
B3,B4*
1
2
3
4
5
26
27
28
29
30


Unit 6
After school
(6 tiết)
11
11
11
12
12
12
A1
A2
A3,A4
B1
B2
B3,B4*
1
2
3
4
5
6
31
32
33
34
35
36
13
13
13

Language focus 2
Kiểm tra 1 tiết – bài số 2
Chữa bài kiểm tra

1
1
1

37
38
39Unit 7
The world of work
(5 tiết)

14
14
14
15
15

A1
A2,A3
A4
B1
B2,B3,B4

1
2
3
4
5

40
41
42
43
44Unit 8
Places
(5 tiết)

15
16
16
16
17

A1,A2
A3,A4,A5
B1
B2,B3
B4,B5

1
2
3
4
5

45
46
47
48
49
17
17
18
18
18

Ôn tập
Ôn tập
Ôn tập
Ôn tập
Kiểm tra học kỳ I

1
1
1
1
1

50
51
52
53
54Học kỳ II

Bài/Unit
Tuần
Nội dung
Số Tiết
Tiết PP
Ghi chú

 Unit 9
At home and away
(5 tiết)
19
19
19
20
20
A1
A2
A3,A4
B1,B2
B3,B4
1
2
3
4
5
55
56
57
58
5920
Language focus 3
1
60Unit 10
Health and hygience
(5 tiết)

21
21
21
22
22

A1
A2,A3,A4
B1
B2,B3
B4,B5*

1
2
3
4
5

61
62
63
64
65Unit 11
Keep fit, stay heathy
(5 tiết)

22
23
23
23
24

A1
A2,A3
B1
B2*,B3
B4

1
2
3
4
5

66
67
No_avatar
thank you
 
Gửi ý kiến