Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

chuyên đề lịch sử

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Tiến Dũng
Ngày gửi: 21h:43' 16-04-2010
Dung lượng: 9.2 MB
Số lượt tải: 491
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS T.T NĂM CĂN
THI ĐUA DẠY TỐT – HỌC TỐT.
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY - HỌC MÔN LỊCH SỬ THCS
GV thực hiện : Phạm Văn Ưu
Kính chào các thầy cô giáo về dự chuyên đề hôm nay
CHUYÊN ĐỀ
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY – HỌC MÔN LỊCH SỬ THCS
A. ĐẶT VẤN ĐỀ.
B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.
I- CƠ SỞ LÝ LUẬN.
II- THỰC TRẠNG VIỆC DẠY-HỌC MÔN LỊCH SỬ TRONG TRƯỜNG
THCS HIỆN NAY.
III- NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC ĐỔI MỚI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ.
1) Mục tiêu đổi mới kiểm tra, đánh giá:
2) Tiêu chí của đối mới kiểm tra, đánh giá:
IV- MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG
QUÁ TRÌNH DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THCS.
1- Trên cơ sở lý luận dạy học hiện đại và những kinh nghiệm tiên tiến trong thực
tế .
2- Phải đảm bảo tính hoàn thiện trong nội dung kiểm tra đánh giá.
3- Phải đổi mới kiến thức, phương pháp kiểm tra đánh giá trong quá trình học
tập lich sử
4- Tổ chức tốt việc chuẩn bị câu hỏi, ra đề kiểm tra đánh giá kết quả học tập của
học sinh qua các hình thức kiểm tra trên lớp (Kiểm tra miệng, kiểm tra viết…)
4.1- Đối với kiểm tra miệng trong mỗi tiết học: Gồm các hoạt động sau:
*Hoạt động 1: Chuẩn bị kiểm tra bài cũ khi soạn giáo án ở nhà:
*Hoạt động 2: Kiểm tra miệng HS trong tiết dạy:
4.2- Đối với bài kiểm tra viết:
- Một số đề kiểm tra lịch sử :
a) Đề kiểm tra 15 phút:
a.1: Đề kiểm tra 15 phút, tiết 22 – tuần 11 – Lịch sử 8.
a. 2: Đề kiểm tra 15 phút – Lịch sử lớp 8.
a. 3: Đề kiểm tra 15 phút – Lịch sử lớp 9
b) Đề kiểm tra 45 phút:
b.1: Lịch sử 8: tiết 19 – tuần 10.
b.2 : Đề kiểm tra cuối HKII – Lịch sử 8.
b. 3: Đề kiểm tra HKI – Lịch sử 9
V- KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.
VI - BÀI HỌC KINH NGHIỆM.
C – KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT.
CHUYÊN ĐỀ
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY – HỌC MÔN LỊCH SỬ THCS
A. ĐẶT VẤN ĐỀ
Sự đổi mới về mục tiêu và nội dung dạy học đòi hỏi phải có sự đổi mới về phương pháp dạy học. Một trong những nội dung đổi mới về phương pháp dạy học là đổi mới khâu kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.
CHUYÊN ĐỀ
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY – HỌC MÔN LỊCH SỬ THCS
B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN
Trong bối cảnh toàn ngành giáo dục đào tạo đang nổ lực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong họat động học tập. Việc kiểm tra đánh giá học sinh có ý nghĩa về nhiều mặt, giúp học sinh tự điều chỉnh họat động học, người dạy điều chỉnh họat động dạy. Hệ thống đổi mới kiểm tra đánh giá đối với bộ môn Lịch sử rất phong phú, giáo viên có thể sử dụng nhiều hình thức kiểm tra (tự luận, trắc nghiệm khách quan, kết hợp giữa trắc nghiệm khách quan và câu hỏi tự luận…) để kiểm tra đánh giá việc tiếp thu kiến thức của học sinh.
II- THỰC TRẠNG VIỆC DẠY-HỌC MÔN LỊCH SỬ TRONG TRƯỜNG THCS HIỆN NAY.
 Nguyên nhân của thực trạng đó có nhiều song trước hết chủ yếu tập trung ở những lý do sau đây:
- Bản thân người giáo viên dạy lịch sử chưa hoàn toàn nhận thức đúng đắn tính cấp thiết của việc đổi mới phương pháp dạy học, chưa thật sự khắc phục cải tiến phương pháp dạy học theo lối mòn.
- Thực tiễn ở các Trường THCS vẫn tồn tại quan niệm: “môn chính”, “môn phụ” từ đó chỉ quan tâm các trọng môn còn các môn còn lại trong đó có môn Lịch sử bị coi nhẹ.
- Cách thi cử hiện nay đang bộc lộ nhiều hạn chế khiến học sinh và cả giáo viên có cách dạy học đối phó, thực dụng.
- Chương trình, nội dung giáo dục ở nước ta được đánh giá là nặng so với mặt bằng chung của thế giới. Trong khi đó sách giáo khoa sau nhiều lần thay đổi vẫn chưa thể khắc phục được những hạn chế thường thấy và tồn tại bấy lâu.
Trong bảy năm đổi mới phương pháp dạy học ở trường THCS, những năm qua việc dạy học Lịch sử đã có những tiến bộ đáng kể . Song thực tế kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng môn Lịch sử vẫn còn quá thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu “giáo dục con người phát triển toàn diện” mà Đảng và Nhà nước giao phó cho ngành GD&ĐT.
CHUYÊN ĐỀ
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY – HỌC MÔN LỊCH SỬ THCS
III- NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC ĐỔI MỚI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ.
1) Mục tiêu đổi mới kiểm tra, đánh giá:
Đổi mới kiểm tra đánh giá góp phần khắc phục tình trạng học thụ động theo kiểu chép lại bài giảng. Học thuộc lòng mà không biết vận dụng kiến thức trong làm bài, trong cách nhìn và hiểu thực tế cuộc sống.
Đổi mới kiểm tra đánh giá góp phần làm chuyển biến về thái độ, tư tưởng và phương pháp học tập từng bước nâng cao chất lượng học tập.
 Cụ thể:
- Đánh giá toàn diện kiến thức, kỹ năng, thái độ học tập bộ môn của học sinh.
- Đánh giá đúng thực chất trình độ năng lực của học sinh trong cách hiểu cảm nhận và ứng dụng vào thực tế.
- Tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo tốt hơn cho lợi ích của người học.
CHUYÊN ĐỀ
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY – HỌC MÔN LỊCH SỬ THCS
2) Tiêu chí của đối mới kiểm tra, đánh giá:
Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập bộ môn Lịch sử của học sinh được căn cứ trên những đổi mới về nội dung chương trình, sách giáo khoa theo quan điểm tích hợp.
Cụ thể:
Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá phải đảm bảo các yêu cầu:
- Đảm bảo tính toàn diện, tính tin cậy, tính khả thi, bảo đảm yêu cầu phân hóa được các đối tượng học sinh, có hiệu quả…
- Cần đa dạng hoá các hình thức kiểm tra.
CHUYÊN ĐỀ
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY – HỌC MÔN LỊCH SỬ THCS
IV- MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THCS.

1- Trên cơ sở lý luận dạy học hiện đại và những kinh nghiệm tiên tiến trong thực tế cho thấy rằng: Để đổi mới việc kiểm tra đánh giá trong quá trình học tập Lịch sử ở trường THCS thì trước hết giáo viên phải nhận thức rõ vai trò ý nghĩa của việc kiểm tra, đánh giá là một trong những biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học lịch sử.
Giáo viên dạy Lịch sử phải nắm vững lí luận về kiểm tra đánh giá trong quá trình học tập của học sinh dể lựa chọn hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá thích hợp, kích thích được hoạt động tập thể của học sinh.
CHUYÊN ĐỀ
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY – HỌC MÔN LỊCH SỬ THCS
2- Phải đảm bảo tính hoàn thiện trong nội dung kiểm tra đánh giá.
Về Kiến thức:
- Học sinh phải nắm được kiến thức cơ bản trong chương trình quy định ở từng khối lớp.
- Học sinh phải hiểu lịch sử, biết tái hiện ịch sử qua các sự kiện lịch sử, khái niệm, thuật ngữ lịch sử.
- Học sinh biết giải thích các mối quan hệ giữa các sự kiện lịch sử.
- Vận dụng kiến thức lịch sử để đánh giá một sự kiện, biến cố lịch sử.
CHUYÊN ĐỀ
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY – HỌC MÔN LỊCH SỬ THCS
3- Phải đổi mới kiến thức, phương pháp kiểm tra đánh giá trong quá trình học tập lịch sử của học sinh kết hợp chặt chẽ hoạt động kiểm tra, đánh giá của giáo viên với phát triển hoạt động tự kiểm tra đánh giá của học sinh:
- Tái hiện kiến thức lịch sử đã học và tập trình bày cho bản thân hay người khác nghe.
- Tự trả lời những câu hỏi trong sách giáo khoa.
- Hoàn thành các bài tập do giáo viên nêu ra.
- Tăng cường ra các bài tập về nhà có chất lượng.
- Bài tập dưới dạng một câu hỏi tổng hợp.
- Bài tập nhằm rèn luyện kỹ năng thực hành, hệ thống, khái quát hoá kiến thức và vận dụng kiến thức.
- Bài tập trắc nghiệm kết quả.
- Bài tập tự luận.
4- Tổ chức tốt việc chuẩn bị câu hỏi, ra đề kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh qua các hình thức kiểm tra trên lớp (Kiểm tra miệng, kiểm tra viết…)
Việc chuẩn bị câu hỏi kiểm tra miệng, kiểm tra (15 phút, 45 phút), thi cuối học kỳ… là một trong những khâu quan trọng nhất trong việc đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá chất lượng tiếp thu kiến thức lịch sử của học sinh.
Muốn làm tốt công việc này cần thực hiện:
- Giáo viên phải xác định được tiêu chí cần đạt về các mặt (kiến thức, tình cảm, kỹ năng) cho từng giai đoạn, thời kỳ, quá trình lịch sử ở từng khối, lớp.
- Giáo viên dạy Lịch sử cần nắm vững các yêu cầu của việc kiểm tra, thi, đánh giá trong đó quan trọng là độ tin cậy và tính giá trị.
- Cần xây dựng ngân hàng đề kiểm tra khi xây dựng ngân hàng đề thi phải bám sát mục tiêu học tập của học sinh từng khối lớp và những yêu cầu có tính nguyên tắc về lý luận dạy học.
CHUYÊN ĐỀ
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY – HỌC MÔN LỊCH SỬ THCS
Mặt khác, để việc đánh giá có kết quả chính xác, khoa học thì tính nghiêm túc trong coi kiểm tra, thi cần phải quán triệt. Coi thi nghiêm túc theo đúng yêu cầu nhưng tránh tạo ra không khí quá căng thẳng làm cho học sinh sợ sệt. Bên cạnh ra đề, coi kiểm tra thi, việc chấm bài cũng rất quan trọng. Để kết quả đánh giá có độ tin cậy tính giá trị cao, đòi hỏi giáo viên phải khách quan, công bằng, chính xác. Muốn vậy cần có những quy định chặt chẽ trong khâu chấm bài và đáp án thật chi tiết với các câu hỏi tự luận.
Sau đây là một số yêu cầu cụ thể trong việc “Tổ chức tốt việc chuẩn bị câu hỏi, ra đề kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh qua các hình thức kiểm tra trên lớp (kiểm tra miệng, kiểm tra viết…)”.
4.1- Đối với kiểm tra miệng trong mỗi tiết học: Gồm các hoạt động sau:
*Hoạt động 1: Chuẩn bị kiểm tra bài cũ khi soạn giáo án ở nhà:
- Đây là khâu quan trọng đầu tiên trong việc kiểm tra đánh giá hiệu quả tiếp thu kiến thức của học sinh. Vì vậy, khi chuẩn bị cho việc kiểm tra miệng HS trên lớp ở mỗi tiết học, giáo viên cần chuẩn bị tốt các câu hỏi kiểm tra, xác định đối tượng HS được kiểm tra và thời điểm, hình thức kiểm tra.
+ Câu hỏi kiểm tra theo đối tượng học sinh ( khá, giỏi, TB, yếu)
+ Thời điểm: Đầu tiết học, giữa hoặc cuối mỗi phần, phần củng cố cuối bài học.
+ Hình thức: Lên bảng trả lời trước lớp, giải bài tập trên bảng lớp, đứng tại chỗ trả lời, trả lời bằng cách ghi vào giấy….
Ví dụ: Khi dạy bài 20 “ Nước Đại Việt thời Lê Sơ” – Lịch sử 7 (Bài trước đó là bài 19- phần III – Khởi nghĩa Lam Sơn toàn thắng (cuối năm 1426- cuối năm 1427). Giáo viên phải chuẩn bị các câu hỏi kiểm tra như sau:
H1: Em hãy trình bày diễn biến và kết quả của chiến thắng Tốt Động – Chúc Động cuối năm 1426? (câu hỏi nhận biết). (giành cho HS yếu – TB)
H2: Em hãy trình bày diễn biến chiến thắng Chi Lăng – Xương Giang (bằng lược đồ)
( câu hỏi thông hiểu) (giành cho HS TB - khá)
H3: Vì sao Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi? Cho biết công lao của Lê Lợi và Nguyễn Trãi? (câu hỏi vận dụng) (giành cho HS khá – Giỏi).
H4: Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê Sơ? Qua đó em có nhận xét gì về bộ máy chính quyền thời Lê Sơ? (câu hỏi kiểm tra củng cố bài 20).
*Hoạt động 2: Kiểm tra miệng HS trong tiết dạy:
Để cho hoạt động kiểm tra miệng trên lớp đạt hiểu quả tốt, giáo viên phải thực hiện tốt các thao tác sau:
- Tạo không khí thân thiện, tin cậy khi vào kiểm tra bài cũ, tránh những hành động cử chỉ làm cho HS lo sợ, không tự tin khi trả bài.
- Nêu câu hỏi trước cho HS suy nghĩ, nhớ lại kiến thức đã học, định hướng nội dung trả lời sau đó gọi các em lên bảng trả lời. (nên phát huy tinh thần xung phong của HS).
- Gợi mở cho HS khi các em quên hoặc chưa nắm vững câu hỏi.
- Sau khi HS trả lời song câu hỏi, gọi HS dưới lớp nhận xét, bổ sung. Sau đó giáo viên nhận xét, bổ sung, ghi điểm. Cần tránh thóa mạ HS khi các em chưa thuộc bài, nên dùng lời lẽ ân cần và yêu cầu các em về học bài giờ sau kiểm tra tiếp.
- Trong tiết dạy bài mới, giáo viên nên khuyến khích HS xây dựng bài, ghi điểm cho những HS tích cực tham gia xây dựng bài và có những câu trả lời đúng, sáng tạo.
- Cuối mỗi tiết học, phần củng cố nên gọi những HS yếu, TB trả lời những câu hỏi củng cố bài học, nếu HS trả lời đúng, đủ kiến thức giáo viên có thể ghi điểm để động viên các em.
- Giáo viên nên dặn dò HS về học bài và định hướng trước những nội dung sẽ kiểm tra miệng vào giờ học sau. (câu khó có thể hướng dẫn sơ lược cho các em về chuẩn bị).
4.2- Đối với bài kiểm tra viết:
- GV phải nắm vững mục đích, yêu cầu của từng bài kiểm tra, nắm vững cấu trúc của đề kiểm tra theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, của Sở GD&ĐT, chỉ đạo của bộ phận chuyên môn phòng GD&ĐT cũng như của nhà trường (ví dụ: năm học 2008-2009, Sở GD&ĐT yêu cầu đề kiểm tra môn sử cuối mỗi học kì ra các câu hỏi kiểm tra bằng hình thức tự luận. Năm học 2009-2010, các bài kiểm tra 45 phút trở lên có cấu trúc : phần trắc nghiệm 3 điểm, phần tự luận 7 điểm v.v…)
CHUYÊN ĐỀ
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY – HỌC MÔN LỊCH SỬ THCS
CHUYÊN ĐỀ
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY – HỌC MÔN LỊCH SỬ THCS
- Để đánh giá đúng kết quả học tập, đảm bảo tính hệ thống, vừa sức đối với HS, ở mỗi đề kiểm tra, giáo viên cần chú ý các nguyên tắc sau:
+ Thiết lập ma trận cho mỗi đề kiểm tra đảm bảo nội dung kiến thức mang tính tổng hợp, phủ kín nội dung đã học trong từng chương, từng học kỳ (chú trọng nội dung trọng tâm).
+ Hệ thống câu hỏi của từng phần (trắc nghiệm, tự luận) phải có các câu hỏi phù hợp với từng đối tượng HS (câu hỏi nhận biết, câu hỏi thông hiểu, câu hỏi vận dụng), đảm bảo HS trung bình làm được 60% nội dung bài kiểm tra trở lên.
+ Sau khi chấm song bài kiểm tra, giáo viên thống kê điểm, thống kê những ưu điểm, hạn chế của HS khi làm bài, chọn thời gian thích hợp nhận xét, đánh giá chung về ưu, nhược điểm của HS khi làm bài để cho các em rút kinh nghiệm cho bài làm sau.
MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA LỊCH SỬ
a.1: Đề kiểm tra 15 phút, tiết 22 – tuần 11 – Lịch sử 8; (sau khi học song phần tổng kết thế giới
hiện đại từ thế
kỷ XVI đến năm 1917)
* Đề bài:
I- Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất. (2 điểm)
1) Giai cấp tư sản Trung quốc hình thành vào khoảng :
a- Đầu thế kỷ XIX. b- Đầu thế kỷ XX. c- Giữa thế kỷ XX. d- Cuối thế kỷ XVIII.
2) Thuộc địa của Pháp ở Đông Nam Á là:
a- Mã lai xia-Lào-Bru nây. b- Miến điện- Việt Nam-cam pu chia.
c- Việt Nam- Lào – Căm pu chia. d- In-đô-nê-xia- Lào-Việt Nam.
3) Nội dung nào là nhân tố “chìa khóa” trong cải cách Minh trị ?
a- Cho phép nông dân mua bán ruộng đất. b- Phát triển khoa học kỹ thuật.
c- Đổi mới quân đội. d- Đổi mới giáo dục.
4) Tính chất của thế chiến I là ?
a- Phi nghĩa thuộc về khối liên minh. b- Phi nghĩa thuộc về khối Hiệp ước.
c- Chiến tranh đế quốc, xâm lược, Phi nghĩa. d- chính nghĩa thuộc các nước thuộc địa
II. Em hãy sắp xếp thời gian đúng với sự kiện lịch sử . (1 điểm)
III. Tự luận: (7 điểm)
1) Chiến tranh thế giới thứ nhất để lại những hậu quả gì ? (3.5 điểm)
2) Lịch sử thế giới cận đại bao gồm những vấn đề cơ bản nào ? (3.5 điểm)
MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA LỊCH SỬ
a. 3: Đề kiểm tra 15 phút – Lịch sử lớp 9
Câu 1: Hãy nêu những xu thế pháp triển chính của thế giới ngày nay? (6 điểm).
Câu 2: Tại sao nói “Hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển” vừa là thời cơ, vừa là thách thức với các dân tộc? ( 4 điểm)
b.1: Lịch sử 8: tiết 19 – tuần 10.
Thiết lập ma trận :
b. Đề kiểm tra 45 phút:
MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA LỊCH SỬ
Đề bài :
A- Trắc nghiệm.
I- Hãy khoanh tròn vào chỉ một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất :
1) Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên bao gồm ?
a- Cách mạng TS Hà Lan, cách mạng TS Anh, chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ.
b- Cách mạng tư sản Hà Lan, cách mạng tháng Mười Nga, Cách mạng tư sản Anh.
c -Cách mạng tư sản Hà Lan, cách mạng tư sản Anh, cách mạng tháng tám.
d -Cách mạng tư sản Hà Lan, cách mạng tư sản Anh, cách mạng Tân Hợi.
2) Tuyên ngôn của Đảng cộng sản được công bố ở đâu ? vào thời gian nào ?
a- Véc xai – 12/1948. b – Pari – 6/1849.
c- Luân đôn – 2/1948 d – Mátxcơva – 9/1864
3) Nhân dân Pari đứng lên khởi nghĩa lật đổ chính quyền Napôlêông III vào ngày tháng năm nào ?
a- 2-9-1870 b- 18-3-1871. c- 4-9-1870. d- 9-4-1870.
4) Ai là người thành lập Quốc tế thứ hai?
a- Lê -Nin, b- Các Mác. c- Ba -cu-nin d- Ph.Ăng ghen.
5) Thuộc địa của Pháp ở Đông Nam Á là:
a- Mã lai- Lào- Brunây. b- Miến điện- Việt Nam- Lào.
c- Việt Nam – Lào-campuchia. d- In-đô-nê-xi-a- Lào-Việt Nam.
6) Nội dung của cách mạng tư sản Anh là :
a - Củng cố chế độ phong kiến, đem lại quyền lợi cho vua.
b- Tiêu diệt chế độ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
c- Vua phải chia sẻ quyền lực với Quốc hội.
d- Quân đội tích cực tham gia chính quyền.
7) Tại sao giai cấp tư sản trở thành giai cấp thống trị ?
a-Có thế lực về kinh tế và chính trị. b- Quí tộc là con nợ của tư sản.
c- Nhờ liên minh với Quí tộc mới. d- Câu a và câu b đúng.
8) Tại sao các cuộc đấu tranh của công nhân Pháp, Đức, Anh trong những năm 1830-1840 đều thất bại ?
a- Vua còn nắm nhiều quyền lực. b- Giai cấp tư sản còn mạnh.
c- Không theo chủ nghĩa Mác –Lê nin.
d- Thiếu tổ chức lãnh đạo vững vàng. Chưa có đường lối chính trị đúng đắn.
II- Hãy điền vào chỗ trống cho hoàn chỉnh câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
“ Cách mệnh Pháp cũng như cách mệnh Mĩ, nghĩa là cách mệnh ……………………, cách mạng không đến nơi, tiếng là cộng hòa và …………………………….., kì thực trong thì nó tước lục công nông, ngoài thì nó áp bức ……………………….”
III- Nối các sự kiện ở mục B cho phù hợp với thời gian ở mục A
B- Tự luận :
1) Trình bày ý nghĩa lịch sử của cuộc các mạng Pháp cuối thế kỷ XVIII ? (2 điểm)
2) Cách mạng 1905-1907 ở Nga đã để lại những bài học kinh nghiệm quí báu gì cho giai cấp vô sản thế giới ? (1.5 điểm)
3) Em có nhận xét gì về tình hình chung ở các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX? (2.5 điểm)
Đề kiểm tra HKI – Lịch sử 9
Thiết lập ma trận :
Đề bài :
A- Trắc nghiệm.
I. Hãy khoanh tròn vào chỉ một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất:(1. điểm)
1) Chính sách ngoại giao của Liên Xô từ năm 1945 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX là gì ?
a- Muốn làm bạn với tất cả các nước. b- Chỉ quan hệ với các nước lớn.
c-Hòa bình và tích cực ủng hộ cách mạng thế giới. d-Chỉ làm bạn với các nước XHCN.
2) Nội dung cơ bản của công cuộc “cải tổ”ở Liên Xô là gì ?
a- Cải tổ về kinh tế, đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng. b- Cải tổ xã hội.
c- Cải tổ kinh tế và xã hội d- Cải tổ hệ thống chính trị.
3) Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) bị giải thể do nguyên nhân nào ?
a- Do “khép kín” cửa trong hoạt động.
b- Do không đủ sức cạnh tranh với Mĩ và Tây Âu.
c- Do sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu.
d- Do lạc hậu về phương thức sản xuất.
4) Tội ác lớn nhất của chủ nghĩa A-pác-thai ở Châu Phi là gì ?
a- Tước quyền tự do của người da đen.
b- Gây chia rẽ nội bộ người Nam Phi.
c- Bóc lột tàn bạo người da đen.
d- Phân biệt chủng tộc và kì thị chủng tộc với người da đen.
II. Em hãy nối sự kiện ở cột B cho phù hợp với thời gian ở cột A. (1 điểm)
III. (1 điểm) Em hãy điền các từ cho sẵn vào ô trống :
“ Xu thế chung của thế giới ngày nay là ……………………………………………….và hợp tác phát triển …………………………… Đây vừa là ……………………………….. , vừa là ………………………………… đối với các dân tộc trước khi bước vào thế kỉ XXI”

B- Tự luận :
1- Tại sao nước Mĩ là nơi khơỉ đầu của cuộc cách mạng Khoa học - Kĩ thuật lần thứ hai ? (1.5 đ)
2- Em hãy nêu những thành tựu chủ yếu của cách mạng khoa học – kĩ thuật từ 1945 đến nay ?(3 đ)
3- Em hãy cho biết thái độ chính trị và khả năng cách mạng của các giai cấp trong xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất ?(2.5 đ)
CHUYÊN ĐỀ
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY – HỌC MÔN LỊCH SỬ THCS
V- KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:
Từ khi thực hiện đổi mới việc kiểm tra, đánh giá trong kiểm tra chất lượng học tập của HS đến nay, kết quả học tập của học sinh ngày một nâng cao. Năm học sau cao hơn năm học trước, nếu chất lượng bộ môn sử ở hai khối 8 + 9 cuối năm học 2006-2007 đạt 81,4% trung bình trở lên thì đến năm học (2007-2008), (2008-2009) và cuối học kì I năm học 2009-2010 ở các lớp mà tôi phụ trách giảng dạy đều đạt 100% trung bình trở lên, đặc biệt số HS khá giỏi ngày một tăng. Và quan trọng hơn là đại bộ phận học sinh đều yêu thích học tập môn Lịch sử.
CHUYÊN ĐỀ
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY – HỌC MÔN LỊCH SỬ THCS
VI - BÀI HỌC KINH NGHIỆM:
Qua thời gian thực hiện đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập của học sinh ở bộ môn Lịch sử, bản thân rút ra một số bài học sau đây:
- Giáo viên phải nắm vững nội dung chương trình kiến thức bộ môn, phương pháp giảng dạy theo hướng đổi mới và nắm vững cơ sở lý luận của vấn đề đổi mới kiểm tra đánh giá.
- Trong giáo dục phải quán triệt được phương pháp giảng dạy tinh giản, vững chắc phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Từ đó gây hứng thú cho học sinh gắn kiến thức với thực tiễn.
- Chú trọng việc bồi dưỡng phương pháp học tập bộ môn Lịch sử, coi trọng phương pháp tự học nhất là trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như hiện nay.
- Quán triệt đúng, đủ các văn bản quy chế hướng dẫn của ngành, quán triệt sâu rộng cuộc vận động “Hai không” và phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” – tích cực “xây dựng tiết học thân thiện”
- Công tác kiểm tra đánh giá phải có kế họach cụ thể: Đảm bảo tính khoa học, thiết thực, hợp lý.
CHUYÊN ĐỀ
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY – HỌC MÔN LỊCH SỬ THCS
C – KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Kiểm tra, đánh giá có vị trí, ý nghĩa quan trọng trong dạy học lịch sử ở Trường THCS. Nó là một hoạt động quan trọng không thể thiếu: là biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng dạy học bộ môn. Tuy vậy, thực tiễn việc kiểm tra, đánh giá học sinh trong quá trình dạy học lịch sử ở các trường hiện nay cần thực hiện:
- Phải có nhận thức, quan niệm về vị trí môn Lịch sử ở trường phổ thông, cha mẹ học sinh, học sinh và toàn xã hội. Cổ nhân đã từng dạy: “Lịch sử là thầy dạy của cuộc sống”, “ Lịch sử là bó đuốc đi tới tương lai”. Không có quan niệm đúng về môn học thì tất cả những đề xuất về đổi mới nội dung, phương pháp trong đó có hoạt động kiểm tra, đánh giá không thể đi vào thực tiễn dạy học.
- Việc đổi mới kiểm tra, đánh giá trong dạy học lịch sử nói riêng các bộ môn nói chung là công việc của giáo viên trực tiếp đứng lớp, là công việc thường xuyên, giáo viên bộ môn cần tự giác thực hiện.
- Trong quá trình thực hiện kiểm tra, đánh giá cần vận dụng sáng tạo, linh hoạt các hình thức, phương pháp cho phù hợp với bộ môn, thực tiễn cách mạng Việt Nam nhằm giúp học sinh nắm kiến thức lịch sử một cách tốt nhất, tránh máy móc, cứng nhắc.
- Cần thực hiện tốt hơn nữa việc áp dụng công nghệ thông tin vào việc đổi mới phương pháp dạy-học các bộ môn trong đó có môn lịch sử.
Chúc các thầy cô mạnh khỏe
Và hạnh phúc
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓