Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

SKKN THIET KE BAI TAP DOC LOP 2 THEO HUONG DOI MOI

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đoàn Thị Anh Thơ
Ngày gửi: 14h:25' 10-10-2008
Dung lượng: 117.5 KB
Số lượt tải: 83
Số lượt thích: 0 người
PHẦN I: MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
Đảng và Nhà nước ta đã xác định: "Giáo dục và đào tạo là chìa khóa mở cửa tiến vào tương lai" , "con người được giáo dục tốt và biết cách tự giáo dục là động lực và mục tiêu của sự phát triển bền vững đất nước" và " Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Nhà nước và xã hội phát triển giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài" . Điều này chứng tỏ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) rất được coi trọng.
Hiên nay, chúng ta đang bước vào nền "văn minh trí tuệ"-một nền văn minh mà công nghệ thông tin, tri thức chiếm ưu thế thì con người-sản phẩm của giáo dục càng được coi trọng.Đó là những “con người Việt Nam đang phát triển toàn diện, có đạo đức, có tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, hình thành, bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc” (Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010). Với bậc tiểu học, bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân thì mục tiêu, nhiệm vụ được quy định: "giáo dục tiểu học phải đảm bảo cho học sinh có hiểu biết đơn giản, cần thiết về tự nhiên xã hội, con người, có kỹ năng cơ bản về nghe, nói, đọc, viết và tính toán, có thói quen rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh, có hiểu biết ban đầu về nghệ thuật". "Phương pháp giáo dục tiểu học phải phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học, bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kỹ năng, rèn luyện kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm tin, hứng thú học tập cho học sinh"
Những mục tiêu và nhiệm vụ trên đòi hỏi giáo dục phải chuyển biến một cách toàn diện để đáp ứng yêu cầu phát triển của kinh tế-xã hội trong giai đoạn hiện nay. Và một trong những phương pháp quan trọng để thúc đẩy sự chuyển biến này là phải đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy.
Chúng ta đang thực hiện chương trình Tiểu học 2000 do Bộ Giáo dục-Đào tạo ban hành chung cho cả nước. Cùng với việc thực hiện chương trình đổi mới, việc đổi mới phương pháp dạy học đang diễn ra sôi động ở tất cả các môn học, tiết học. Một trong những môn học có vị trí đặc biệt quan trọng trong chương trình tiểu học cũng đang chuyển mình đó là môn Tiếng Việt. Không chỉ là môn khoa học như các môn học khác môn Tiếng Việt còn là môn học công cụ, là môn học nhằm hướng dẫn cách sử dụng, cách dùng Tiếng Việt. Có kỹ năng nghe, nói, đọc, viết học sinh mới có thể học tốt các môn khác. Trong đó phân môn tập đọc có thể coi là môn tâm điểm vì phân môn này góp phần rèn luyện kỹ năng nghe, nói, đọc , viết cho các em.
Để tránh những lúng túng và khó khăn trong day-học môn tập đọc bởi sự mới lạ của sách mới, giúp người dạy, người học tiếp cận và nhanh chóng quen thuộc với toàn bộ chương trình tiểu học mới; dạy và học sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học, tôi đã lựa chọn môn tập đọc-môn học tạo đà cho mọi môn học với đề tài "Thiết kế bài học tập đọc lớp 2 theo hướng đổi mới phương pháp dạy học"
2. Mục đích nghiên cứu:
Đề xuất một số giải pháp linh hoạt, sáng tạo trong thiết kế bài tập đọc lớp 2 nhằm nâng cao chất lượng giờ học.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu:
- Khái quát cơ sở lý luận của đổi mới phương pháp dạy môn tập đọc.
- Phân tích thực trạng của việc dạy học phân môn tập đọc ở trường Tiểu học.
- Đề xuất một số giải pháp linh hoạt, sáng tạo trong thiết kế bài học tập đọc lớp 2 nhằm nâng cao chất lượng giờ học.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
- Hoạt động dạy học tập đọc lớp 22- Trường tiểu học số 2 Võ Ninh
5. Phương pháp nghiên cứu:
5.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết:
- Nghiên cứu các tài liệu, nghị quyết, văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình, Phòng Giáo dục Thành phố Đồng hới về những vần đề liên quan đến đề tài.
- Tìm hiểu các khái niệm, thuật ngữ, tài liệu về quá
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓