Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 4

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SƯU TẦM
Người gửi: Lê Xuân Thảo (trang riêng)
Ngày gửi: 06h:29' 16-04-2010
Dung lượng: 144.5 KB
Số lượt tải: 1625
Số lượt thích: 0 người

Lịch sử
Môn lịch sử và địa lý
A- Mục tiêu:
Học xong bài này, HS biết:
-Vị trí địa lý, hình dáng của đất nước ta. Trên đất nước ta có nhiều dân tộc sinh sống và có chung 1 lịch sử, 1 Tổ quốc.
- Một số yêu cầu khi học xong môn Lịch sử và Địa lý.
B- Đồ dùng dạy học:
- Bản đồ Địa lý tự nhiên Việt Nam, bản đồ hành chính Việt Nam.
- Hình ảnh sinh hoạt của một số vùng.
C- Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò

I- Tổ chức:
II- Kiểm tra: KT dụng cụ học tập của HS
III- Bài mới:
+ HĐ1: Làm việc cả lớp
- GV treo bản đồ hành chính Việt Nam
Giới thiệu vị trí của đất nước ta và dân cư ở mỗi vùng.
+ HĐ 2: Làm việc theo cặp
- GV giao việc cho các cặp.
- Phát cho mỗi cặp một số tranh, ảnh về cảnh sinh hoạt của một số dân tộc, yêu cầu HS tìm hiểu và mô tả bức tranh và ảnh đó.
- GV kết luận: Mỗi dân tộc sống trên đất nước VN có nét văn hoá riêng song đều có cùng một Tổ Quốc, một lịch sử VN.
+ HĐ3: Làm việc cả lớp
Để Tổ quốc ta tươi đẹp như ngày hôm nay, ông cha ta đã trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Em nào có thể kể được một sự kiện lịch sử nào chưng minh điều đó ?
- GV kết luận:( SGK)
+ HĐ 4: Làm việc cả lớp
- GVhướng dẫn cách học môn lịch sử và địa lý
- Đưa ra ví dụ cụ thể, rồi nhận xét.
- Nhận xét và lết luận
 - Hát


- Theo dõi.
- Trình bày và xác định trên bản đồ vị trí tỉnh, thành phố mà em sống.


- Làm việc theo cặp
- Thảo luận
- Đại diện trình bày trước lớp.
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung.


- HS nhắc lại

- HS đưa ra các dẫn chứng.

- Nhận xét và bổ xung

- HS đưa ra ý kiến của mình về cách học bộ môn.

IV- Hoạt động nối tiếp:
Môn lịch sử và địa lý lớp 4 giúp các em hiểu biết điều gì ?
Nhận xét giờ.
Lịch sử
Bài 2: Làm quen với bản đồ
A- Mục tiêu:
- Định nghĩa đơn giản về bản đồ.
- Biết một số yếu tố về bản đồ: Tên, phương hướng, tỷ lệ, kí hiệu bản đồ,...
- Các kí hiệu của một số đối tượng địa lý thể hiện trên bản đồ.
B- Đồ dùng dạy học: Một số loại bản đồ: Thế giới, châu lục, Việt Nam,...
C- Các hoạt động dạy – học :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò

I- Tổ chức:
II- Kiểm tra:Môn lịch sử và địa lý giúp em điều gì?
III- Bài mới:
+ HĐ1: làm việc cả lớp
B1: Treo các loại bản đồ lên bảng
- HDẫn HS nêu tên các bản đồ và phạm vi lãnh thổ được thể hiện
B2: Gọi HS trả lời
- Nhận xét và rút ra kết luận.
+HĐ2: Làm việc theo nhóm.
B1:
 
Gửi ý kiến