Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kế hoạch tổ chuyên môn

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Tỉnh
Ngày gửi: 19h:31' 07-10-2008
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 1433
Số lượt thích: 0 người
kế hoạch tổ chuyên môn
Năm học: 2008-2009
I.Vị trí, vai trò nhiệm vụ của tổ chuyên môn.
1.Vị trí, vai trò của tổ chuyên môn.
Tổ chuyên môn giữ một vị trí quan trọng bởi nó đảm nhận trực tiếp việc điều hành, theo dõi hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn ở một môn học hoặc ở một nhóm các môn học nhằm thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục trong nhà trường.
Tổ chuyên môn là nơi giáo viên trực tiếp bồi dưỡng, giúp đỡ nhau về chuyên môn nghiệp vụ, là nơi trực tiếp đánh giá hiệu quả giảng dạy và giáo dục của giáo viên theo kế hoạch của nhà trường, là nơI trực tiếp triển khai thực hiện chủ trương đổi mới của chương trình, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục….
2.Nhiệm vụ của tổ chuyên môn.
Theo điều 14 điều lệ trường Trung học, tổ chuyên môn có những nhiệm vụ sau:
a. Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch dạy học, theo phân phối chương trình và các quy định khác của Bộ giáo dục và đào tạo.
b. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra đánh giá chất lượng giảng dạy và giáo dục của giáo viên theo kế hoạch của nhà trường.
c. Đề xuất khen thưởng kỷ luật đối với giáo viên.
d. Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo các hoạt động giáo dục khác.
Tổ chuyên môn trường Trung học mỗi tuần hai lần.
3.Nhiệm vụ của tổ trưởng chuyên môn.
Tổ trưởng chuyên môn có những nhiệm vụ sau:
- Giúp Hiệu trưởng quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo các thành viên trong tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ của tổ chuyên môn.
- Chủ trì việc xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của các thành viên trong tổ.
- Tham mưu đề xuất những chủ trương, nhiệm vụ mà tổ có trách nhiệm phải thực hiện phù hợp với điều kiện của trường, đúng với chức năng, nhiệm vụ để hoàn thành kế hoạch của tổ.
- Đảm bảo nền nếp sinh hoạt, tích cực cải thiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của tổ.
- Giúp đỡ tổ viên, tích cực tổ chức bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- Tổ trưởng phải là hạt nhân đoàn kết, là chỗ dựa tin cậy về chuyên môn cho các thành viên trong tổ.
-Thường xuyên đổi mới cách sinh hoạt chuyên môn tổ.
II.kế hoạch tổ, nhóm chuyên môn.
1.Những căn cứ để xây dựng kế hoạch.
- Căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2008-2009 của ngành đó là: tiếp tục thực hiện cuộc vận động hai khô
 
Gửi ý kiến