Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

GIÁO ÁN ĐẠI 7 2 CỘT

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Thanh
Ngày gửi: 08h:02' 08-04-2010
Dung lượng: 416.5 KB
Số lượt tải: 376
Số lượt thích: 0 người

Chương I : SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC
Mục tiêu của chương: HS biết thực hiện các phép tính (cộng,trừ,nhân,chia,lũy thừa trên số hữu tỉ,số thập phân đồng thời biết được t/c của tỉ lệ thức,căn bậc hai).

Ngày soạn : 14/8/2009
Ngày dạy:17/8/2009
Tiết 1 TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ

I.MỤC TIÊU
Hiểu, biết khái niệm số hữu tỉ.
Biết cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số.
Biết cách so sánh hai số hữu tỉ.
- Bước đầu nhận biết được mối quan hệ giữa các tập hợp số N, Z, Q.
II. CHUẪN BỊ:
GV : Bảng phụ ghi sơ đồ quan hệ giữa 3 tập hợp số :N( Z( Q và các bài tập
Thước thẳng có chia khoảng , phấn màu
HS : Ôn tập các kiến thức : Phân số bằng nhau , T/c cơ bản của phân số , quy đồng mẫu các phân số , so sánh số nguyên , so sánh phân số , biểu diễn số nguyên trên trục số .
TRÌNH DẠY HỌC:
1. Kiểm tra: Hoạt động 1: Giới thiệu
Giới thiệu khái quát phần đại số 7 tập 1.
Các dụng cụ học tập cần dùng.
2. BM:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV và HS
GHI BẢNG

Hoạt động 2 : Số hữu tỉ
GV: Hãy viết các số sau dưới dạng phân số: 3; 0,7; 0; 1 ?
HS: Lên bảng viết, cả lớp làm nháp :
3 =   ; 0 =  ; 

GV : Các số như : 3; 0,7; 0; 1 đước gọi là các số hữu tỉ. Vậy thế nào là số hữu tỉ ?
HS: Là các số viết được dưới dạng phân số.
GV: Cho HS làm ?1, ?2
GV: Hãy nhận xét về mối quan hệ giữa 3 tập hợp số: Số tự nhiên, số nguyên và số hữu tỉ ? HS: Trả lời tại chổ và giải thích.
HS: N ( Z , Z ( Q
N ( Z ( Q

GV : Giới thiệu sơ đồ:

GV: Yêu cầu HS làm BT1/7
GV: Treo bảng phụ, HS lên bảng điền kí hiệu, cả lớp cùng làm.
GV: Yêu cầu HS làm ?3


Hoạt động 3:
Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số
GV: Giới thiệu cách biểu diễn số hữu tỉ 5/4 trên trục số.
HS: Lên bảng trình bày
GV: Hãy biểu diễn  trên
trục số ?
HS: Theo dõi và trình bày vào vở
HS: Nhắc lại kiến thức đã học.
HS: Lên bảng trình bày
HS: Nghiên cứu SGK phần 3
HS: Đứng tại chổ làm ?5
HS : Làm vở.
3 HS lên bảng làm

Hoạt động 4 : So sánh hai số hữu tỉ
GV: Hãy nhắc lại cách so sánh 2 phân số ?
GV: Vì số hũu tỉ là số viết được dưới dạng phân số nên so sánh hai số hữu tỉ ta đưa về so sánh hai phân số.
GV: Yêu cầu HS làm ?4


1. Số hữu tỉ
Định nghĩa:

Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số  với a, b ( Z, b ( 0
Kí hiệu : Q
HS : Theo dõi
HS: Làm BT1/7. Hai HS lên thực hiện ở bảng phụ:
- 3 ( N - 3 ( Z
- 3 ( Q  ( Z
 ( Q N ( Z ( Q
2. Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số


VD: Biểu diễn số  trên trục số.-1  03. So sánh 2 số hữu tỉ x và y
- Viết x , y dưới dạng phân số cùng mẫu số dương

- So sánh các tử số nguyên a và b :
*Nếu a < b thì x < y
* a = b thì x = y
* a > b thì x > y
( Số hữu tỉ dương , âm ( SGK / 7 )
VD : Số hữu tỉ dương 
Số hữu tỉ âm : 
(Nếu x < y thì trên trục số , điểm x ở bên trái điểm y .
c 0)
 
Gửi ý kiến