Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NGHACH

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Quang (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:18' 04-04-2010
Dung lượng: 23.0 KB
Số lượt tải: 164
Số lượt thích: 0 người
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NGẠCH
Từ ngạch:....................... chuyển sang ngạch:.............................

Kính gửi:.....................................................

Tên tôi là: ...................................................................................................
Ngày sinh: ..................................................................................................
Trình độ chuyên môn đào tạo: ..................................................................
Đang xếp ngạch:……………………..Thời gian xếp ngạch: ……………
Hệ số lương hiện hưởng:……………..Thời gian xếp:…………………..
Chức vụ hiện nay:…………………………………………………………
Sau khi nghiên cứu điều kiện xét chuyển ngạch tại Văn bản số......... ngày .... tháng ....... năm ........ của .................Tôi thấy bản thân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét nâng ngạch và những công việc tôi đang đảm nhận đã có những phần việc theo quy định của ngạch .................................................................................
Tôi làm đơn này kính đề nghị nhà trường xem xét cho tôi được chuyển ngạch.
Tôi xin gửi kèm theo đơn này là hồ sơ xét chuyển ngạch gồm:
1. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu về trình độ của ngạch cần chuyển (có chứng thực của nhà nước).
2. Bản sao quyết định tuyển dụng (có chứng thực của nhà nước)
3. Bản sao quyết định lương hiện hưởng (có chứng thực của nhà nước).

Quảng Ngãi, ngày ….tháng …. năm 200..
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
Gửi ý kiến