Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

giáo án phụ đạo HSY toán 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Minh
Ngày gửi: 15h:01' 31-03-2010
Dung lượng: 648.5 KB
Số lượt tải: 445
Số lượt thích: 0 người
luyện tập về giải phương trình bậc nhất một ẩn
A. Mục tiêu:
- Củng cố kĩ năng giải bài toán đưa về dạng , qui tắc chuyển vế, qui tắc nhân.
- Nắm vững và giải thành thạo các bài toán đưa được về dạng .
- Vận dụng vào các bài toán thực tế.
B. Tiến trình bài giảng:
I. Tổ chức lớp:
II. Kiểm tra bài cũ:
Giải các phương trình sau:
- Học sinh 1:
- Học sinh 2:
- Học sinh 3:
III. Bài mới:

Hoạt động của thày, trò
Ghi bảng

- Giáo viên đưa nội dung bài tập lên , yêu cầu học sinh làm bài.
- Cả lớp làm nháp.
- 1 học sinh đứng tại chỗ trả lời.


- Yêu cầu học sinh làm bài tập
- 1 học sinh lên bảng tóm tắt bài toán.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài:
? Nhận xét quãng đường đi được của ô tô và xe máy sau x giờ.
- Học sinh trả lời.
? Biểu diễn quãng đường của ô to và xe máy theo x.
- Cả lớp làm bài vào vở.
- 1 học sinh lên bảng làm.- Yêu cầu học sinh làm các câu b, d, e, f bài tập . - Học sinh làm nháp.
- 4 học sinh lên bảng trình bày.
- Lớp nhận xét, bổ sung.- Giáo viên chốt kết quả, lưu ý cách trình bày.
Bài tập Phương trình có nghiệm là 2.
Phương trình: có nghiệm là
Phương trình: có nghiệm
Bài tập
Xe máy HN HP

Sau 1h. Ô tô HN HP,
Sau x 2 xe nhau.
Bg
Khi xe máy đi được x giờ thì ô tô đi được
x-1 giờ.
Quãng đường xe máy đi được sau x giờ là: 32x
Quãng đường ô tô đi sau x-1 giờ là 48(x-1)
Vậy phương trình cần tìm là:

Bài tập
b)


Vậy tập nghiệm của phương trình là
d)e)f)


phương trình vô nghiệm.

IV. Củng cố:
- Hãy nêu lại cách giải phương trình đưa về dạng  (hay ax = -b)

Làm bài tập bổ sung:
a)x+ 1= 15
b) 2x+1 = 3x- 5
c) 2(x+5) = 12-7x
d) x(x- 3) = x2 -6
e) x( x-3) + (x-1)(x+1) = 2x(x-4)
f)

g
h
V. Hướng dẫn học ở nhà:
- Làm lại các bài tập trên.
- Làm bài tập 23, 24, 25 (SBT)

luyện tập về giải phương trình tích
A. Mục tiêu:
- Rèn luyện kĩ năng giải phương trình tích, thực hiện các phép tính biến đổi đưa về dạng phương trình tích.
- Thấy được vai trò quan trọng của việc phân tích đa thức thành nhân tử vào giải phương trình.
- Rèn tính cẩn thận, chính xác, khoa học.
C. Tiến trình bài giảng:
I. Tổ chức lớp:
II. Kiểm tra bài cũ:
Giải phương trình
 
Gửi ý kiến