Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bai thu hoach

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thành Công
Ngày gửi: 21h:54' 30-03-2010
Dung lượng: 37.0 KB
Số lượt tải: 2245
Số lượt thích: 0 ngườiBÀI THU HOẠCH CÁ NHÂN
VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH Họ và Tên: Nguyễn Thành Công Sinh hoạt Đảng tại: Chi bộ Trường tiểu học xã Đầm Hà - Đảng bộ xã Đầm Hà. Qua nghiên cứu, học tập chuyên đề "Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh “Là đạo đức là văn minh”.Bản thân đã nhận thức và rút ra được những vấn đề tâm đắc; tự đánh giá những ưu, khuyết điểm của bản thân và xây dựng cho mình phương hướng rèn luyện trong thời gian tới cụ thể như sau: 1. Về nhận thức: Nắm và rút ra được những nội dung cơ bản, cốt lõi, tâm đắc về "Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh “Là đạo đức là văn minh”, cụ thể như sau: - Là một cuộc đấu tranh giữa cái mới và cái cũ, giữa cái tốt và cái xấu, cuộc cách mạng này là trong tư tưởng của mỗi người, trong tổ chức thực hiện của toàn xã hội. - Là thực hiện dân chủ trong xã hội, đảm bảo quyền dân chủ của dân, đảm bảo xã hội ta thực sự là xã hội của dân, huy động được nhân dân tham gia. - Là để hoàn thành đầy đủ các kế hoạch, các mục tiêu của cách mạng trong từng thời kỳ. - Vấn đề cán bộ: Hồ Chủ tịch phân tích sâu sắc 5 nội dung cơ bản trong vấn đề chung về công tác cán bộ; chỉ ra phương hướng, biện pháp mà Đảng, Chính phủ cần thực hiện để sử dụng và phát huy tốt vai, trò tác dụng của đội ngũ cán bộ. - Cách lãnh đạo: Hồ Chủ tịch chỉ ra phương pháp, cách thức để cán bộ, đảng viên thực hiện tốt vai trò phụ trách (quản lý) công việc và lãnh đạo đối với quần chúng nhân dân. - Chống thói ba hoa: Hồ Chủ tịch coi đây là một trong 3 khuyết điểm chính ở đội ngũ cán bộ, đảng viên, gây tác hại không nhỏ đối với công việc; đây là khuyết điểm về cách nói, cách viết của họ khi tiếp xúc, quan hệ với quần chúng nhân dân. 2. Liên hệ bản thân: 2.1. Ưu điểm: - Luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Chi bộ, Pháp luật của Nhà nước; luôn vận động quần chúng chấp hành tốt chủ trương của Đảng và pháp luập của Nhà nước. - Có lối sống trong sạch, lành mạnh; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng; luôn đoàn kết, thể hiện tính tiết kiệm, tiên phong, gương mẫu của người đảng viên. - Luôn phấn đấu, sắp xếp công việc hợp lý để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tham gia tốt công tác Đoàn thanh niên, liên hệ chặt chẽ với quần chúng, luôn tuyên truyền vận động quần chúng thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tham gia đủ các lần triệu tập sinh hoạt Đảng, sinh hoạt Đoàn Thanh niên tại địa phương; tích cực vận động gia đình và người khác thực hiện cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư. Bản thân gia đình đạt 6 tiêu chuẩn Gia đình văn hóa. Tham gia xây dựng nghị quyết của Chi bộ hàng tháng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong chi bộ; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; sinh hoạt Đảng tại Chi bộ và tại địa phương, đóng Đảng phí đúng quy định. 2.2. Hạn chế, khuyết điểm: Trong hoạt động, công tác và thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên còn rụt rè. Rất mong được sự góp ý của Chi bộ để tôi tiếp tục phấn đấu, hoàn tốt thành nhiệm vụ của người đảng viên trong thời gian tới. 2.3. Phương hướng thực hiện trong thời gian tới: - Tích cực tham gia cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, luôn cố gắng nghiên cứu, sưu tầm về tư tưởng và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh để thực hiện thật tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. - Lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp của cá nhân, tập thể nhằm điều chỉnh những thiếu sót để ngày càng hoàn thiện hơn. - Học tập theo tấm gương Bác Hồ về: “Cần, Kiệm, Liêm
No_avatarf

Bản thu hoạch, tự liên hệ và phương hướng phấn đấu rèn luyện của Đảng viên, cán bộ công chức chức (về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh "là đạo đức là văn minh" theo tư tửong và tấm gương đạo đức HCM)

- Qua nghiên cứu, học tập chuyên đề Tư tửong và tấm gương đạo đức HCM về XD Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh,"là đạo đức, là văn minh", bản thân trình bày những nhận thức, tự liên hệ và đề ra phương hướng phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện như sau;

1. Về nhận thức: 

a- Vì sao phải học tập chuyên đề Tư tưởng, tấm gương đạo đức HCM về XD Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh" trong giaiđoạnn hiện nay?

b- Những nội dung cơ bản của Tư tưởng, tấm gương đạo đức HCM về XD Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh,"là đạo đức,là văn minh" Từ đó rút ra những vấn đề tâm đắc qua học tập chủ đề trên.

2. Tụ liên hệ bản thân rút ra những ưu điểm, nhược điểm về thực hiện tư tửong, tấm gương đạo đức HCM về XD Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh,"là đạo đức, là văn minh'(có đối chiếu với tiêu chuẩn đạo đức, lối sống, đã đăng ký trước đây):

a-Về ưu điểm:

- Học tập và vận dụng vhu3 nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng HCM.

- Thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng (tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tự phê bình và phê bình; giữ kỷ luật nghiêm minh, tự giác; đoàn kết, thống nhất trong Đang)

- Rèn luyện đạo đức, năng lực công tác để góp phần làm Đảng ta xứng đáng"là đạo đức, là văn minh'

- Tăng cường quan hệ mối gắn bó với dân

b. Về nhược điểm: (như những nội dung phần ưu điêm) 

No_avatar
cam on anh nha
No_avatar

helo cac ban cho minh hoi ti

 

No_avatar

minh dang hoc lop cam tinh dang chuan bi lam bai thu hoach cac ban co ai co bai hay ve cau hoi nay gui cho minh xin duoc khong

trinh bay khai quat nhung thành tuu cua CMVN duoi su lanh dao cua DCSVN Trong hơn 80 năm qua

No_avatar
               binh thwong tra co gi hay
Avatar

cam on anh ve bai nay nhiuuuu...uuuuuuu...uuuu

 

 
Gửi ý kiến