Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

mẫu biên bản kiểm phiếu đại hội đảng các cấp

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tham khao
Người gửi: Lê Xuân Thảo (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:29' 22-03-2010
Dung lượng: 41.0 KB
Số lượt tải: 1209
Số lượt thích: 0 người
mẫu biên bản kiểm phiếu

Đảng bộ
Đại hội lần thứ


đảng cộng sản việt nam

ngày tháng…… năm 20……


biên bản kiểm phiếu
Bầu (cấp uỷ, đại biểu dự Đại hội cấp trên
---------------

1- Đại hội (đại biểu) Đảng bộtrong phiên họp ngày …thángnămbầu cử ( cấp uỷ khođại biểu dự Đại hội cấp trên) theo quy định của Điều lệ Đảng và quy chế bầu cử trong Đảng của Bộ Chính trị.
2- Đại hội biểu quyết số lượng cấp uỷ viên nhiệm kỳ 2020(hoặc nghe phổ biến quyết định phân bổ đại biểu dự Đại hội cấp trên) làc.
3- Đại hội thông qua danh sách đại biểu gồmc có tên dưới đây:

Số TT
Họ và tên
Năm sinh
Chức vụ đương nhiệm

1
2
3
…
(Xếp theo vần A,B,C)
4- Đại hội đã bầu ban kiểm phiếu gồmc, trong đó, Trưởng ban là đ/cvà các thành viên khác là:
- Đ/c
- Đ/c

5- Tổng số đại biểu (hoặc đảng viên) được triệu tậpc. Số đại biểu (hoặc đảng viên) có mặt lúc bầu cửc. Số vằng mặt lúc bầu cửc.
6- Phiếu bầu:
- Số phiếu phát raphiếu
- Số phiếu thu vềphiếu
- Số phiếu hợp lệphiếu
- Số phiếu không hợp lệphiếu (lý do
7- Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau (xếp thứ tự như trong phiếu bầu):

Số TT
Họ và tên
Số phiếu đạt được
% so với tổng số đại biểu
(đảng viên) được triệu tập

1
2
3
…

8- Căn cứ thể lệ bầu cử, những đồng chí sau đây trúng cử vào cấp uỷ khoá mới hoặc đại biểu đi dự Đại hội cấp trên (xếp thứ tự số phiếu bầu từ cao đến thấp, vừa đủ số lượng cấp uỷ viên hoặc đại biểu mà Đại hội đã biểu quyết).

Số TT
Họ và tên
Số phiếu đạt được
Phần trăm so với tổng số đại biểu (đảng viên) được triệu tập

1
2
3
…

* Lưu ý: Nếu phải bầu lần thứ 2, thứ 3 thì cũng ghi đầy đủ các nội dung như trên.

9- Biên bản này làm thành 3 bản, thông qua Đại hội lúcgiờ, ngàytháng… năm 20


T/M Đoàn Chủ tịch
( tên và chữ ký)
Dấu cấp uỷ
(Hoặc dấu Đại hội)


t/m Ban kiểm phiếu
(Họ tên và chữ ký
của Trưởng ban)
* Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, UBKT của cấp uỷ, Chủ nhiệm UBKT…cũng tương tự như trên, chỉ cần thay đổi câu chữ cần thiết.


No_avatar

chi dum mau Bien ban kiem phieu qui hoach chuc danh can bo, lanh dao

 
Gửi ý kiến