Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án GDCD 10 (Đầy đủ)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Như Hiền
Ngày gửi: 20h:55' 22-03-2010
Dung lượng: 4.4 MB
Số lượt tải: 2951

MỤC LỤC

Phần thứ nhất
CÔNG DÂN VỚI VIỆC HÌNH THÀNH
THẾ GIỚI QUAN, PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHOA HỌCBài 1 - Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng
Bài 2 - Thế giới vật chất tồn tại khách quan
Bài 3 - Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất
Bài 4 - Nguồn gốc vận động. phát triển của sự vật và hiện tượng
Bài 5 - Cách thức vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng
Bài 6 - Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng
Bài 7 - Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức
Bài 8 - Tồn tại xã hội và ý thức xã hội
Bài 9 - Con người là chủ thể của lịch sử, là mục tiêu phát triển của xã hộiPhần thứ hai
CÔNG DÂN VỚI ĐẠO ĐỨC


Bài 10 - Quan niệm về đạo đức
Bài 11 - Một số phạm trù cơ bản của đạo đức
Bài 12 - Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình
Bài 13 - Công dân với cộng đồng
Bài 14 - Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Bài 15 - Công dân với những vấn đề toàn cầu
Bài 16 - Tự hoàn thiện bản thânTuần : 01
Tiết: 01
Ngày soạn: / /
Ngày dạy: / /
Người soạn: Trần Huyền vũ
PHẦN THỨ NHẤT

CÔNG DÂN VỚI VIỆC HÌNH THÀNH
THẾ GIỚI QUAN, PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHOA HỌC.

BÀI 1
THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN BIỆN CHỨNG


I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
Học xong bài này, học sinh cần phải đạt được:
Về kiến thức:
- Nhận biết được chức năng TGQ, PPL của triết học.
- Nhận biết được nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm, PPLBC.
- Nêu được CN duy vật biện chứng là sự thống nhất hữu cơ giữa CN duy duy vật và PPL BC.
Về kĩ năng:
- Vận dụng kiến thức của bài học để xem xét, lí giải một số sự vật, hiện tượng, quá trình thông thường trong học tập và cuộc sống.
3. Về thái độ:
- Có ý thức trau dồi TGQ duy vật và PPL biện chứng
II. KIẾN THỨC CƠ BẢN, TRỌNG TÂM
Kiến thức cơ bản:
TGQ, TGQ duy vật, TGQ duy tâm, vai trò của TGQ duy vật
Phương pháp, PP luận, PP luận biện chứng, PPluận siêu hình
CNDV biện chứng
Kiến thức trọng tâm:
Những nội dung cơ bản của TGQ duy vật và PPL biện chứng
III. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC
PPDH: Giảng giải, đàm thoại gợi mở, nêu vấn đề, thảo luận nhóm, trực quan...
HTTCDH: Làm việc cá nhân, nhóm nhỏ
IV. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: - Tham khảo SGV GDCD 10(Không phân ban), SGV Triết học10 (Ban khoa học xã hội), hướng dẫn học Triết học 12 (Ban khoa học xã hội).
- Sơ đồ về vấn đề cơ bản của triết học.
2. Học sinh: Đọc SGK
V. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức (1’)
2. Giới thiệu bài (2’)
“Ở cấp II, môn GDCD đã giúp em tìm hiểu về những vấn đề gì?”GV: Ở cấp II, môn GDCD đã giúp các em tìm hiểu những mối quan hệ giữa chính mình với mình, giữa bản thân với người khác, với công việc, với môi trường sống, với nhà nước, với dân tộc, tổ quốc, với nhân loại…Và để giải quyết những mối quan hệ này phải phụ thuộc vào 2 yếu tố:
- Thế giới quan: Quan niệm của chúng ta về các sự việc.
- PPluận: Cách giải quyết của ta về các mối quan hệ.

Vậy TGQ là gì, PPL là gì, vai trò của nó như thế nào, bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về những vấn đề này. Tiến trình tổ chức:

Hoạt động của Thầy và Trò
Kiến thức cơ bản

HOẠT ĐỘNG 1: (7’)
HÌNH THÀNH KHÁI NIỆM “TRIẾT HỌC”
I. Triết học và vai trò của triết học

GV: Yêu cầu HS nghiên cứu SGK mục 1, phần a của “NỘI DUNG BÀI HỌC” và trả lời lần lượt các câu hỏi.
GV: Nhận xét
Điều chỉnh,
No_avatar

tre gia mang moc la gi

 

No_avatar

Tuyệt

 

No_avatarf

Sao ko giai bai tap trong sach GDCD 10 zay

No_avatar

bai tap dau? sao ko thayLa hét

No_avatar

Font chữ file này là gì? :|

 

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓