Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Bá Trình (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:40' 04-03-2010
Dung lượng: 417.5 KB
Số lượt tải: 277
Số lượt thích: 0 người
Hình Học :
11

3. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG
Tiết 31
BÀI GIẢNG:
KI?M TRA:
Cho hình lập phương ABCD.A`B`C`D` , Cặp đường thẳng nào sau đây không vuông góc nhau?
a. AB, B`C
b. D D`, A`C`
c. AB’, A’D
d. AC , B`D`

A
B
C
D
A’
B’
C’
D’
Nhóm 1: CMR: AB, B’C
vuông góc nhau .
Nhóm 2: CMR: DD’, A’C’
vuông góc nhau .
Nhóm 3: CMR: AB’, A’D
không vuông góc
Nhóm 4: CMR: AC , B’D’
vuông góc nhau .

A
B
C
D
A’
B’
C’
D’
Xét tích
Xét tích
Xét AB’C là tam giác đều nên
góc (AB’;B’C) = 600
Mà A’D // B’C  (AB’;A’D ) = 600
AB’; A’D không vuông .
Ta có: B’D’// BD
vàAC BD (hai đường chéo hình vuông ABCD )
nên AC  B’D’
3. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG
I/ ĐỊNH NGHĨA:
α
a
Đường thẳng d được gọi là vuông góc với mặt phẳng (?) nếu d vuông góc với mọi đường thẳng a nằm trong mặt phẳng (?) .
Kí hiệu: d? (?)
d
II / ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG :
1 / Định lý :
Nếu một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau cùng thuộc một mặt phẳng thì nó vuông góc với mặt phẳng ấy.

2/ Hệ quả:
Nếu một đường thẳng vuông góc với hai cạnh của một tam giác thì nó vuông góc cạnh thứ ba của tam giác đó.
A
B
C
d
III. TÍNH CHẤT:
1) Tính chất 1:
Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng cho trước .
α
d
.O
2/ Mặt phẳng trung trực của một đoạn thẳng :
Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB là mặt phẳng đi qua trung điểm của đoạn AB và vuông góc với AB.
A
B
M
I
B
C
D
I
A
mp(ADI)) là mặt phẳng trung trực của đoạn BC
III. TÍNH CHẤT:
Ví dụ :
3) Tính chất 2:
Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một mặt phẳng cho trước .
α
.o
IV/ Liên hệ giữa quan hệ song song và quan hệ vuông góc của đường thẳng và mặt phẳng:
1/ Tính chất 1:
a) Cho hai đường thẳng song song . Mặt phẳng nào vuông góc với đường thẳng này thì cũng vuông góc với đường thẳng kia.
α
a
b
b) Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song nhau.
2/ Tính chất 2:
a) Cho hai mặt phẳng song song . Đường thẳng nào vuông góc với mặt phẳng này thì cũng vuông góc với mặt phẳng kia.
α
(α ) // ()
a  (α)
 a ( )
b) Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song nhau.
(α) ≠()
(α ) a
()  a
 (α) // ()

a
3/Tính chất 3:
a) Cho một đường thẳng a song song với mặt phẳng (α). Đường thẳng nào vuông góc với mặt phẳng (α) thì cũng vuông góc với đường thẳng a.
α
a
b
a // (α)
b  (α)
 b  a
b) Nếu đường thẳng a và mp (α) phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì chúng song song nhau.
a  (α)
a  b
(α ) b
 a // (α)
Bài tập áp dụng :
1/ Cho hình chóp S.ABC có SAB và SAC vuông tạiA,  SBC đều. Gọi I là trung điểm BC; AH  SI.
a) CMR: AH  (SBC).
b) Gọi E;F lần lượt là trung điểm của SB và SC .CMR: FE  SA .
S
B
C
A
I
H
Giải:
a) Ta có:  SAB và  SAC vuông tại A.
S A  AB và SA  AC  S A (ABC)  SA  BC (1)
Vì I là trung điểm BC  SI  BC (2)
Từ (1) và(2)  BC  (SAI)
 AH  BC
Mà : AH  SI
 AH  (SBC).
b) CMR: FE  SA .
E
F
Ta có E F // BC mà BC  (SAI)
 BC  SA  E F  SA .
Hướng dẫn chuẩn bị bài ở nhà:
Chuẩn bị : -Xem trước các khái niệm :
+ Phép chiếu vuông góc
+ Định lý ba đường vuông góc
+Góc giữa đt với mp.
Bài tập : - Giải các bài từ bài1 đến bài 7/105
- Xem giải trước ví dụ 2 / SGK.
Bài học đã
kết thúc
Thân ái
chào các em !
 
Gửi ý kiến