Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giao duc the chat trong truong hoc

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Tấn Da
Ngày gửi: 14h:36' 19-03-2010
Dung lượng: 35.5 KB
Số lượt tải: 34
Số lượt thích: 0 người


Giáo dục thể chất trong trường học: Cần có một cơ quan chức năng riêng

23 Tháng Giêng 2006 14:44:00 GMT+7

Tại Hội nghị Khoa học Giáo dục thể chất và Y tế trường học được Bộ Giáo dục và đào tạo phối hợp với Trường Đại học Vinh tổ chức từ ngày 12 - 13/01, các đại biểu đã nghe các báo cáo nghiên cứu khoa học và cùng thảo luận về những biện pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa công tác GDTC trong trường học, góp phần nâng cao thể lực của học sinh - sinh viên. Hội nghị cũng đưa ra kiến nghị nên duy trì việc tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học và cải tiến theo hướng tổ chức từ cơ sở lên đến toàn ngành (Từ các trường Đại học, Cao đẳng đến khu vực) theo hướng 2 năm /lần và tổ chức Hội nghị Khoa học Giáo dục Thể chất và Y tế trường học toàn ngành 4 năm/lần. Việc hình thành một bộ phận chức năng nghiên cứu chuyên trách về công tác này là một điều cần thiết nhằm giúp Bộ Giáo dục và đào tạo chỉ đạo, quản lý công tác nghiên cứu Giáo dục thể chất và Y tế trường học.

Hội nghị Khoa học Giáo dục thể chất và Y tế trường học được Bộ Giáo dục và đào tạo phối hợp với Trường Đại học Vinh tổ chức từ ngày 12 - 13/01. Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo nghiên cứu khoa học và cùng thảo luận về những biện pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa công tác GDTC trong trường học, góp phần nâng cao thể lực của học sinh - sinh viên. Đa số các đề tài đã đề cập đến phương pháp Giáo dục thể chất trong trường học (28/54 đề tài), tập trung vào cải tiến phương pháp và đánh giá Giáo dục thể chất trường học, bao gồm đổi mới dạy học thể dục theo hướng tích cực hóa học sinh; xây dựng chuẩn kiểm tra đánh giá môn học, cải tiến tổ chức quá trình giáo dục kết hợp các hoạt động và cách thức hoạt động nội lực hóa. Tại Hội nghị, lần đầu tiên xuất hiện các báo cáo nghiên cứu vận dụng phương pháp trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra, đánh giá Giáo dục thể chất cho học sinh, sinh viên. Công tác đào tạo được chú trọng với 4 đề tài, tập trung nghiên cứu thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo giáo viên TDTT cho các trường phổ thông và các cơ sở đào tạo trên cả nước. Một vấn đề cũng được đặt ra là học vấn thể chất và mối quan hệ liên môn cũng như đề xuất các giải pháp mở rộng tích hợp kiến thức liên môn nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục nói chung và Giáo dục thể chất nói riêng. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Giáo dục thể chất và Y tế trong trường học còn bộc lộ những hạn chế nhất định. Nghiên cứu khoa học về Giáo dục thể chất và Y tế trong trường học chưa theo kịp với yêu cầu và sự phát triển của xã hội nói chung cũng như của ngành giáo dục nói riêng. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là đầu tư cho công tác nghiên cứu khoa học còn chưa tương xứng với tiềm lực của các trường Đại học, Cao đẳng và các đơn vị giáo dục. Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra những hạn chế của các đề tài nghiên cứu. Một số ít đề tài còn sơ sài về nội dung, hình thức trình bày rườm rà, chưa đáp ứng được yêu cầu của một báo cáo khoa học. Số lượng đề tài về Giáo dục thể chất ít (54 đề tài) cũng cho thấy chưa khai thác hết tiềm năng sẵn có của các trường và Sở Giáo dục trên toàn quốc. Một số ít các bản báo cáo mới chỉ đưa ra ở mức độ nghiên cứu hạn hẹp, thiếu định hướng chung của toàn ngành Hội nghị đưa ra một số kiến nghị nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác Giáo dục thể chất trong trường học, cụ thể: Cần xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học Giáo dục thể chất như một nhiệm vụ quan trọng trong chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như của các nhà trường; Cần nghiên cứu, hình thành cơ cấu tổ chức, quản lý nghiên cứu khoa học Giáo dục thể chất, trong đó có sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước như Vụ Khoa học công nghệ, Vụ học sinh sinh viên và trường Đại học TDTT; Cần có sự đầu tư kinh phí thích hợp cho công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Giáo dục thể chất. Hình thành mạng lưới tổ chức quản lý và nghiên cứu khoa học về Giáo dục thể chất và Y tế trong trường học từ trung ương đến các Sở GD - ĐT; tăng cường hơn nữa đội ngũ cán bộ, nâng cấp đồng bộ cơ sở vật chất cho việc đảm bảo công tác nghiên cứu khoa học
 
Gửi ý kiến